(18.20 hodin)
(pokračuje Filip)

K tomuto by došlo tak, že společnost Deeside Service by uvedenou částku, nebyla-li by zajištěna finančně analytickým útvarem Ministerstva financí, odeslala ovládající společnosti v dominikánském společenství. S ohledem na daňové právo této země by se celá částka mohla pak vrátit zpět adresátům v České republice, promiňte mi to slovo, jako vypraná.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že dispoziční práva k účtu této společnosti měl Ing. Libor Veverka podnikající se společníky ProMoPro, s. r. o., lze dovozovat, že finanční částka ve výši 135 mil. korun byla s protiprávním záměrem poukázaná právě společnosti NWDC Co. úmyslně již ze strany ProMoPro, s.r.o., a částka 70 mil. zaplacena na účet společnosti Boreno Consulting, a. s., pak následně společnosti KOM-Forest CZ, s. r. o. Ze skutečnost, že celá částka poukázaná Boreno Consulting, a. s., byla následně zaslána na účet společnosti KOM-Forest CZ, s. r. o., je zřejmé, že případným dodavatelem služeb či zboží pro NWDC Co., s. r. o., měla být právě společnost KOM-Forest CZ, s. r. o. Není však zřejmé, o jaké služby by se mělo s ohledem na obsah předmětné zakázky jednat. Společnost KOM-Forest CZ, s. r. o., totiž v době případné dodávky služeb měla v předmětu podnikání velkoobchod, poskytování služeb pro hospodaření v lesích a myslivost, výroba a pilařská impregnace dřeva, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví a přípravné práce pro stavby. Je tedy zřejmé, že zaměření společnosti KOM-Forest CZ, s. r. o., směřovalo do lesního hospodářství, a tedy nemohla přispět na realizaci předmětné zakázky - a nebo já si to alespoň nedovedu představit.

Lze dovozovat, že se jednalo spíše o způsob předání výnosů z celé trestné činnosti dalším subjektům. Tento závěr pak významně podporuje dosud ne zcela objasněná odpověď na otázku, jak společnost KOM-Forest CZ, s. r. o., s poukázanými prostředky dále naložila. Je nesporné, že částka 70 mil., kterou společnost KOM-Forest CZ, s. r. o., v roce 2009 obdržela, není standardním výnosem její podnikatelské činnosti. O tom svědčí fakt, že obchodní podíl v této společnosti tehdejší vlastník Ing. Ivan Komárek prodal 14. ledna 2010 za částku 200 tis. korun. Společnost s obvyklým obratem desítky milionů ročně se za 200 tis. korun opravdu neprodává.

A abych nemusel pokračovat v jednotlivých věcech, dovolte mi říct, že jsem hluboce přesvědčen o tom, že trestní odpovědnost není jenom u pana dr. Alexandra Vondry, tehdejšího mistra vlády pro evropské záležitosti a místopředsedy vlády, který o konání svých podřízených věděl a ve smyslu článku 19 organizačního řádu Úřadu vlády České republiky je osobou, jež přímo řídila paní náměstkyni dr. Janu Hendrichovou. Z této skutečnosti vyplývá i kontrolní činnost a jeho odpovědnost, kterou dle vlastního mediálního vyjádření ve vztahu k náměstkyni ministr nevykonával, neboť této důvěřoval. Ovšem s ohledem na celkovou způsobenou škodu více než 350 mil. korun lze hodnotit neplnění povinnosti dozoru minimálně jako hrubou nedbalost, jež je však též postižena trestním právem. U paní dr. Jany Hendrichové, tehdejší náměstkyně ministra vlády pro evropské záležitosti, která výše uvedený postup schválila a dále dala souhlas k zaplacení faktur vyplacených společnosti ProMoPro, s. r. o., včetně fakturace týkající se služeb za zajištění dvoudenního setkání ministrů vnitra a spravedlnosti ve dnech 15. 1. a 16. 1. 2009. Stejně tak je trestněprávní odpovědnost u pana Jana Nováka, tehdejšího vedoucího Úřadu vlády, který předmětnou smlouvu podepsal. A stejná odpovědnost je u Ing. Mgr. Radomíra Karlíka, tehdejšího ředitele odboru logistiky a organizace, který navrhl ke schválení zadání předmětné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění. Tento postup je v rozporu se zákonem a ten také nepravdivě odůvodňoval.

Vážený pane ministře, dovolím si vás oslovit přímo. Dle dostupných zdrojů byly v okolních zemích na ozvučení akcí spojených s předsednictvím v Radě Evropské unie vždy vypsány řádné soutěže - nikdo takovou lumpárnu neudělal - bez omezení počtu účastníků. Jimi vysoutěžené ceny jsou několikanásobně nižší než ta, kterou zaplatili čeští daňoví poplatníci společnosti ProMoPro. Řecko uhradilo za ozvučení částku 5 mil. eur, Portugalsko 6,8 mil. eur, Francie 11,2 mil. eur a Česká republika nejméně 23 mil. eur po poskytnuté zpětné slevě. Z dostupných ekonomických rozborů bylo zjištěno, že pronájem audiovizuální techniky vyšel nezřídka šestkrát dráž, než kdyby si ji český stát koupil. Například jeden mikrofon, který nevlastníme, skutečně byl šestkrát dražší, než kdyby si ho Česká republika koupila a pak ho např. i věnovala Kongresovému centru Praha.

Pokud bych měl jít k závěru, co z celé záležitosti vyplývá. Za prvé bylo prokázáno, že z částky více než 522 mil. korun uhrazené společnosti ProMoPro skončilo na účtě anglické společnosti s offshorovým vlastníkem v rakouské bance celkem 135 mil. korun. Tyto peníze se na účtech nacházely ještě dva roky po skončení českého předsednictví a prokazatelně nebyly použity na ozvučení. To znamená, že nebyly použity k tomu, k čemu byly pod vaším vedením vyplaceny. Dalším příkladem budiž fakt, že 70 mil. korun skončilo na účtě lesnické společnosti KOM-Forest CZ, s. r. o., a dalších 44,7 mil. korun si majitelé společnosti ProMoPro převedli na své účty. Nelze sice upřít právo na přiměřený zisk, ale jestli považujete přiměřený zisk 44,7 mil. korun z peněz daňových poplatků u zakázky, která měla stát 70 mil. korun, já toho názoru nejsem.

U zakázky, kterou jste přímo přidělil, z níž jste předem vyloučil účast konkurence a umožnil jim vyvedení stamilionových finančních prostředků ze státního rozpočtu v době zuřící ekonomické krize, o které jste tady všichni mluvili, považuji ono vyvedení 352 mil. korun, které jsem (nesrozumitelné) na základě vaší zvrácené logiky.

Co rekapitulovat. Jestliže pan premiér Petr Nečas řekl, že nebude trpět korupci ani v ODS, ani ve vládě, je s podivem, že je to, že se 350 mil. korun z celkové částky 525 mil. korun ztratilo na jiných účtech a že to neprověřuje, jasnou odpovědí na to, jaký byl jeho slib a jaká byla realizace tohoto slibu. Pokud jsem vyzval v minulosti k tomu, aby pan ministr Alexandr Vondra odstoupil ze své funkce, tak mi nezbývá, než této Poslanecké sněmovně navrhnout usnesení, kterým Poslanecká sněmovna doporučí panu předsedovi vlády, aby na svou funkci rezignoval, protože o těchto údajích, o kterých jsem tady jenom z malé části informoval Poslaneckou sněmovnu, věděl nejméně, když pominu jeho působení jako místopředsedy Topolánkovy vlády v roce 2009, nejpozději z informací finančně analytického útvaru Ministerstva financí od října 2010. Nic s tím neudělal. Neměl ochotu netrpět korupci v ODS a ve vládě. Žádám tedy Poslaneckou sněmovnu, aby mu doporučila, aby rezignoval (s důrazem) na svou funkci a předložil demisi vlády České republiky. Protože v tom případě nebyl schopen splnit svůj veřejně deklarovaný slib vůči občanům České republiky, a přesto se dál cítí být odpovědným premiérem této země.

Děkuji vám. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová S faktickou poznámkou vystoupí nyní pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedkyně, paní a pánové, přestože dobře vím, že jednací řád umožňuje, aby v případě, kdy se nejedná o zákonech, byl naplněn jednací den až do 21. hodiny, ale nejsem si úplně jist, jestli neskončíme naše jednání do 21. hodiny, navrhuji z tohoto místa, abychom na této schůzi v dnešní jednací den jednali a hlasovali jak po 19., tak po 21. hodině. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O tomto procedurálním návrhu nechám hlasovat okamžitě... (Námitky z pravé části pléna. Hlas: Soudruzi, lépe!) Pardon, kolega Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP