(12.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Zeptám se na další přihlášku. Pan poslanec František Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já chápu návrh paní kolegyně Nedvědové na vrácení tohoto návrhu zákona předkladateli, ale také s ním nemohu souhlasit. A to v tom smyslu, že ten zákon nikdy nebude dokonalý a vždycky bude mít spoustu nedokonalostí a spoustu míst, která budou zranitelná a která budou možná někdy zpochybnitelná. Já jsem to zažil na vlastní kůži, že mi policie přinesla návrh na ochranu určitého svědka, a musel jsem to podepsat, nebo nemusel, ale vzhledem k tomu, že jsem nemohl nahlédnout na trestního spisu nebo vyšetřovacího spisu, tak to rozhodnutí bylo skutečně pouze na důvěře a víře, že policie to předkládá s nějakým vlastním úmyslem a má to svůj význam a ten svědek skutečně musí být chráněn.

Takže se přimlouvám za to, aby zrovna tato pasáž byla nějakým lepším způsobem vyřešena, aby o tom rozhodoval soudce, který je do toho případu vpleten a může s jasným svědomím říct, jestli ano, nebo ne. A stejný proces je potom při ukončování toho programu. Protože pak ten ministr může podepsat ukončení, a za týden může dojít k ohrožení toho svědka, a vlastně on to rozhodl, že ten program se ukončil. Takže tady určitě by to chtělo změnu.

Potom, abychom si trošku ujasnili, o čem ta ochrana svědka je. Ono je to omezení jeho svobody. Ten člověk je skutečně zavřen v určitém zařízení, někdy je mu i odposloucháván s jeho vědomím i telefon, protože se stává dost často, že pokud se jedná o nějakou zločineckou organizaci, tak ti, co zůstali mimo vazbu, se snaží tohoto svědka nějakým způsobem ovlivnit, nabízet mu peníze nebo vyhrožovat a podobně. Takže i tohoto se používá. A ten svědek by neměl opustit to zařízení, takže je velmi omezen, nemůže se stýkat s příbuznými a podobně. A dost často se stává, že ten svědek poruší tento program. A potom je zase na rozhodnutí toho, kdo to podepsal, jestli tedy se to ukončí úplně, anebo jestli se v tom bude pokračovat i za cenu toho, že svědek jaksi narušil tady ten systém a může způsobit sobě nebo někomu jinému určité nebezpečí. Takže to je další stránka téhle věci.

Potom se to týká - možná to nebylo tak příliš zdůrazněno, ale týká se to i nové identity. To je případ, kdy už skončí vyšetřování, případ jde k soudu, viník je odsouzen, nicméně svědkovi stále může hrozit nebezpečí, protože se opět jednalo o nějakou rozsáhlejší mafii a může dojít k nějaké mstě a podobně. Takže tady se to řeší tou jinou identitou - přestěhováním. Ale to není jednoduchá záležitost, to mi určitě stávající ministr vnitra potvrdí, že to stojí hodně peněz a hodně úsilí. A i tak je to nedokonalé. Je to systém, který mají ve Spojených státech, kde to mají daleko jednodušší, protože Spojené státy jsou veliké a toho svědka přestěhují z východního pobřeží na západní a není to velký problém. My s tím problém trošku máme, musíme využít nějaké policejní spolupráce v rámci Unie nebo možná ještě nějaké jiné spolupráce, abychom skutečně toho svědka dokázali, jak se říká, uklidit.

Jiná identita - ta musí být dokonalá, to nemůže být jenom nějaký falzifikát nějakých dokladů, ale skutečně to musí být i to důchodové pojištění, sociální pojištění a všechno, co je s tím spojeno. A to není jednoduchá záležitost, protože tam už se do toho zaplétají další instituce, další orgány a vždycky hrozí nebezpečí nějakého zneužití, nebo dokonce, že by ten člověk sice byl jako utajen, ale v podstatě by o tom vědělo dalších deset nebo padesát lidí.

Takže já se přimlouvám také za to, abychom to projednali ve výboru pro obranu a bezpečnost, a věřím, že sice se nám možná nepodaří ten zákon udělat nějak úplně dokonalý, ale alespoň trošku ho zdokonalíme, protože to, co tam dneska je, to je nastřádáno za mnoho let a mnoho zkušeností, které policie s tímto systémem a s tímto programem má. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bublanovi. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Končím tedy obecnou rozpravu. Je zde prostor pro případná závěrečná slova - paní zpravodajka, pan ministr? Se závěrečným slovem nehodlají vystoupit.

Přivolám tedy, naše kolegy, protože je tady návrh, který předložila paní poslankyně Nedvědová, a to návrh na vrácení tohoto návrhu navrhovateli k dopracování. Za malou chvíli, jen co se dostaví naši kolegové, o tomto návrhu rozhodneme hlasováním.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 63. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro? A kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 63 přítomno 136, pro 20, proti 89, návrh přijat nebyl.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru, pan kolega Tejc a pan kolega Bublan navrhovali výbor pro obranu a bezpečnost. Ptám se, zda je ještě nějaký jiný návrh na přikázání. Není.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 64. Kdo souhlasí s tím, aby byl tento návrh přikázán výboru ústavněprávnímu? Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 64 přítomno 137, pro 122, proti 2, toto přikázání jsme schválili.

 

Nyní rozhodneme o přikázání výboru pro obranu. Zahajuji hlasování pořadové číslo 65. Kdo souhlasí s přikázáním tomuto výboru? Kdo je proti?

V hlasování číslo 65, přítomno 137, pro 118, proti 3, také tento návrh byl přijat.

 

Proto mohu konstatovat, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu a výboru pro bezpečnost. Tím končí projednávání bodu č. 52 sněmovního tisku 320. Děkuji panu ministrovi, děkuji též paní zpravodajce.

Oznamuji, že z dnešního jednání se omlouvá od 12 hodin pan poslanec Jan Husák.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu. Zahajuji projednávání bodu

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o kazetové munici
/sněmovní tisk 203/ - druhé čtení

Prosím o slovo ministra obrany Alexandra Vondru.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ano. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu vyslovení souhlasu s ratifikaci ona Úmluva o kazetové munici, vám sděluji následující.

Mezinárodní společenství dlouhodobě usiluje o zákaz některých druhů zbraní, jejichž použití ve válečných konfliktech má velké negativní dopady na civilní obyvatelstvo. Mezi takové zbraně patří i kazetová munice, kterou se rozumějí kontejnery obsahující výbušnou submunici. Tyto kontejnery jsou shazovány z letadel nebo odpalovány ze země, aby rozptýlily řádově desítky a stovky kusů submunice, která vybuchuje při dopadu na zem. Kazetová munice je proto ze své podstaty zbraní s velkým prostorovým účinkem a její obětí se proto v případě nevhodného použití snadno stávají zejména civilisté. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP