(9.30 hodin)
(pokračuje Parkanová)

To nejhlavnější na konec. Paní předsedkyně poslaneckého klubu Věci veřejných Karolína Peake navrhla zařadit jako první bod dnešního jednání změnu v zasedacím pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny.

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním, které teď zahajuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 15 z přihlášených 177 poslanců pro 101, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 16. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak jsme jej měli písemně předložen a jak jsme jej upravili schválenými pozměňovacími návrhy. Prosím vás, abyste se tedy hlasováním vyjádřili k návrhu programu jako celku.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 16 z přihlášených 179 pro 143, proti 26. Návrh byl přijat, pořad schůze byl schválen.

 

Přistoupíme tedy k projednávání prvního bodu dnešního pořadu schůze, kterým je

1.
Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Písemný podklad ve formě tabulky vám byl rozdán již včerejšího dne. Nyní prosím předsedkyni klubu Věcí veřejných paní poslankyni Karolínu Peake, aby se ujala slova. Prosím.

 

Poslankyně Karolína Peake: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Dovoluji si vás požádat o schválení nově navrženého zasedacího pořádku, tak jak vám byl rozdán do lavic. Týká se pouze našeho poslaneckého klubu a odráží změny, které se v našem poslaneckém klubu udály. O faktické přesazení bych požádala v průběhu polední přestávky, abychom nenarušovali průběh dopoledního jednání. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Hlásí se pan poslanec Stanislav Křeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dobré ráno, dámy a pánové. Já bych velmi prosil, aby se nestalo to, co je ve Sněmovně samozřejmé, že v posledních řadách sedí lidé, kteří se z nějakých důvodů znelíbili v tomto klubu. Já sedím také v poslední řadě a jsem v kolektivu velmi oblíbený. (Pobavení a potlesk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kdo si ještě dále přeje vystoupit v obecné rozpravě? Za všeobecného veselí tuto rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí. Nevidím... Hlásí se pan poslanec Skokan do podrobné rozpravy?

 

Poslanec Petr Skokan: Já nechci zdržovat, protože jsem vždycky proti zdržování tady. Jenom musím říct, že včera jsem se dověděl, že ta poslední řada, kde od začátku sedím, tak že je považovaná za takovou nějakou... Je mi to líto, ale zřejmě ji asi budu muset opustit.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kdo ještě si přeje vystoupit v podrobné rozpravě? Nikdo, rozpravu tedy končím. Závěrečné slovo si paní navrhovatelka nepřeje.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, tak jak byl přednesen.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 17 z přihlášených 179 poslanců pro 95, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Tím končí projednávání tohoto bodu a můžeme přistoupit k bodu následujícímu, kterým je

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 195/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Já ho prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych dříve, než uvedu druhé čtení devizového zákona, poblahopřál opozici k úspěchu u Ústavního soudu, neboť dnes v 9 hodin Ústavní soud zrušil změny zákona o stavebním spoření (potlesk části poslanců), což ve svém důsledku - nález Ústavního soudu samozřejmě nezbývá vládě nebo jakýmkoli jiným politikům než respektovat - v praktickém důsledku to bude znamenat propad příjmů státního rozpočtu v letošním roce zhruba o 6 mld. korun, což logicky bude znamenat, že vláda bude muset zvážit, kde oněch 6 mld. korun na rozpočtovaných položkách fakultativní povahy nevyplatit. Zda to budou dotace do území, dotace do dopravní infrastruktury či do jiných veřejných služeb, o tom se bude vláda rozhodovat, ale v každém případě někde ta veřejná služba bude o 6 mld. korun levnější. Lidé jako já, jako pan ministr Chalupa, jako pan poslanec Urban, na tomto nálezu Ústavního soudu nepochybně vydělají, protože my máme stavební spoření. Někdo jiný na něm krutě prodělá, protože prostě někde ta veřejná služba za 6 mld. korun nebude, neboť ty peníze nevybereme.

Nyní dovolte, abych poděkoval rozpočtovému výboru za projednání devizového zákona, požádal Sněmovnu o diskusi a jsem samozřejmě připraven odpovídat na vaše dotazy k dané předloze.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, výboru pro evropské záležitosti a zemědělskému výboru. Usnesení rozpočtového a zemědělského výboru byla rozdána jako sněmovní tisky číslo 195/1 a 2. Výbor pro evropské záležitosti předložil záznam z jednání, který jste obdrželi jako sněmovní tisk číslo 195/Z.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Alfréd Michalík. A pan poslanec Jeroným Tejc si přeje vystoupit v rozpravě, nebo mimo? Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, já si dovolím využít přednostního práva v zastoupení předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie a vyjádřit se ještě před projednáváním v obecné rozpravě k tomuto tisku k tomu, co sdělil pan ministr Kalousek na margo rozhodnutí Ústavního soudu.

Já myslím, že pan poslanec Kalousek a pan ministr Kalousek pláče velmi správně, ale na špatném hrobě. Ten rozpočet, na který si teď stěžuje, že bude chudší, připravoval on sám. Předkládal ho do vlády, hlasovala o něm vláda, hlasovala o něm pravicová většina v této Poslanecké sněmovně. Tento rozpočet je připraven tímto ministrem, tento rozpočet nepočítal např. s progresivní daní, tedy ty prostředky logicky chybějí. A byl to právě pan ministr Kalousek, který se podílel na tom, že za vlády Mirka Topolánka Česká republika a její občané každoročně přicházejí o 80 mld. korun kvůli snížení příjmů státního rozpočtu, které on prosadil.

To, co je ale podstatné na této debatě, je především to, že teď nelze vyčítat sociální demokracii, že Ústavní soud nějak rozhodl. Ten, kdo je viníkem toho, že Česká republika nyní bude muset mimořádně měnit rozpočet, je přece ministr financí, vláda a tato Poslanecká sněmovna hlasy pravicových poslanců, protože ti předložili, prosadili a nakonec prohlasovali zákon, i přes odpor Senátu, který jednoznačně, jak se ukázalo, je protiústavní.

Tak z čeho chcete, pane ministře financí, obviňovat sociální demokracii? Chcete ji obviňovat z toho, že jsme udělali něco nezákonného? Ne my, vy a vaši poslanci! (Potlesk vlevo.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr financí Miroslav Kalousek.***
Přihlásit/registrovat se do ISP