Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
24. března 2011 v 9.02 hodin
Přítomno: 166 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 14. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Adam má náhradní kartu číslo 3.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci, které přečtu: Bezecný Zdeněk ze zdravotních důvodů, Böhnisch Robin z pracovních důvodů, Cempírek Václav mezi 10. a 16. hodinou z osobních důvodů, Farský Jan z důvodu zahraniční cesty, Fischerová Jana mezi 16. a 19. hodinou z pracovních důvodů, Florián Jan z pracovních důvodů, Hamáček Jan z důvodu zahraniční cesty, Jalowiczor Petr ze zdravotních důvodů, Vítězslav Jandák ze zdravotních důvodů, Radim Jirout od 16 hodin z pracovních důvodů, David Kádner ze zdravotních důvodů, Marie Nedvědová mezi 9. a 14. hodinou z pracovních důvodů, Ivan Ohlídal ze zdravotních důvodů, Hana Orgoníková z osobních důvodů, Viktor Paggio z důvodu zahraniční cesty, Marta Semelová mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů, Josef Smýkal ze zdravotních důvodů, Jiří Šlégr mezi 9. a 12. hodinou z pracovních důvodů, Boris Šťastný z pracovních důvodů, Jiří Štětina bez udání důvodů, Martin Vacek z důvodu zahraniční cesty, David Vodrážka na odpolední jednání z pracovních důvodů, Miloslava Vostrá z osobních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá z dnešního jednání Petr Nečas z důvodu zahraniční cesty, Josef Dobeš do 15. hodiny z pracovních důvodů, Tomáš Chalupa od 9 hodin do 12.30 a od 13 hodin z pracovních důvodů, Radek John od 12.30 hodin z pracovních důvodů, Karel Schwarzenberg z důvodu zahraniční cesty na celou dnešní schůzi.

Dnešní jednání zahájíme bodem 102, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace, a v 11 hodin projednáme již pevně zařazený bod 45, záležitosti Evropské unie.

Připomínám, že na 11.30 hodin byla svolána 15. schůze Poslanecké sněmovny.

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Případné jednání po skončení ústních interpelací budeme aktuálně upřesňovat podle průběhu jednání obou schůzí.

Vidím, že mám přihlášeného ke změně pořadu schůze pana poslance Skopala, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážená Sněmovno, dovolte mi, abych navrhl jednu změnu programu. Jedná se o bod číslo 18, tisk 252, zákon o vinohradnictví a vinařství, a to jako první bod po 11. hodině. Je to na tři minuty. Jsme domluveni s ministrem, že o tom nebudeme diskutovat. Je to první čtení a potřebujeme to posunout do druhého čtení. Je to před projednáváním společné zemědělské politiky, tudíž je to vlastně také zemědělská záležitost, a nebudeme vás tím zdržovat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, abych vám správně rozuměla - chcete to zařadit v 11 hodin před projednáváním záležitostí Evropské unie? Ano. Obávám se, že vám úplně nebudu moci vyhovět, protože do 11 hodin jsou zařazeny interpelace a v 11 hodin už je pevně zařazen bod. Myslíte si, že by tento bod mohl být projednáván po třetích čteních v pátek?

 

Poslanec Ladislav Skopal: Já si myslím, že to jde změnit, že my můžeme rozhodnout jako Sněmovna, že v 11 hodin bude tento bod. Opravdu je to na pět minut. V 11.05 hodin by začal jakoby druhý bod ten pevně zařazený. Není to poprvé, co to takto měníme. Ta možnost tady je.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře. Děkuji. Nechám hlasovat o této změně pořadu schůze, tedy o zařazení bodu 18, sněmovního tisku 252, zákon o vinohradnictví, v 11 hodin. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Více nás už asi nebude.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 150, z přihlášených 79 pro 74, proti nikdo. Tento návrh na změnu pořadu schůze byl přijat.

 

Nyní tedy můžeme pokračovat seznamem odpovědí na písemné interpelace poslanců, s nimiž poslanci vyslovili nesouhlas, a proto byly zařazeny na pořad 14. schůze Poslanecké sněmovny. Jen chci upozornit, že ministři, jichž se interpelace týkají, jsou z této schůze řádně omluveni.

102.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

První interpelace je na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše. Je to interpelace poslankyně Hany Orgoníkové ve věci chystané reformy vysokých škol a zjednodušení sítě veřejných vysokých škol v České republice, sněmovní tisk 243. Tento tisk byl přerušen.

Vidím, že tady se dostáváme do problému, protože zde není ani interpelující poslankyně, tudíž o tom nebudeme jednat a přejdeme ke druhé interpelaci. Ta je na místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Je to interpelace poslance Ivana Ohlídala ve věci vztahu České republiky a Kosova, sněmovní tisk 249. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že pan ministr není přítomen, svoji interpelaci stahuji. Předložím ji znovu jako neuspokojenou na příští schůzi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře, děkuji. Další interpelace je na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše. Je to interpelace poslankyně Vlasty Bohdalové ve věci rovných příležitostí žáků z romské menšiny, sněmovní tisk 250. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP