(9.10 hodin)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré dopoledne, vážení kolegové. Protože pan ministr není přítomen, také stahuji tento svůj bod a znovu ho předložím jako neuspokojivou odpověď na další schůzi. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já vám také děkuji. Je zde interpelace na předsedu vlády Petra Nečase, interpelace poslance Ivana Ohlídala ve věci činnosti Grantové agentury České republiky, sněmovní tisk 251. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Provedu to, co jsem provedl před chvílí, to znamená i tuto interpelaci stahuji a znovu jako neuspokojenou požádám o její zařazení na příští schůzi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já vám také děkuji. Můžeme teď přejít k další interpelaci. Je to interpelace na místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Jedná se o interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci podezření, že ministr zahraničí Karel Schwarzenberg osobně a spolu s ním vláda jako celek i část poslanců vládní koalice v rozporu s mezinárodními úmluvami a platnou Ústavou České republiky tolerují a diplomaticky politicky kryjí hrubé porušování lidských práv, odmítají prosazovat Ženevské konvence, napomáhají tak pokračování mnohočetnému opakování válečných zločinů, mimosoudních poprav, vražd a teroru vůči civilistům v případě, že tyto akty páchají voliči členských států NATO a jejich spojenci a nájemní nevojenské ozbrojené skupiny kontrahované nebo podporované vládou a armádou Spojených států. Je to sněmovní tisk 254.

(Po chvilce čekání.) Tak vidím, respektive pana poslance Grebeníčka nevidím a nemám ho na seznamu omluvených poslanců, nicméně i tato interpelace tedy propadá.

Nyní vyhlásím pět minut pauzu do 9 hodin 20 minut.

(Dotazy z pléna mimo mikrofon.)

Protože jsme vyčerpali interpelace, tak bychom pokračovali bodem, který navrhl pan poslanec Skopal. Prosím o chviličku, že bychom si do 9.20 hodin dali pauzu. Děkuji vám.

 

(Jednání přerušeno v 9.13 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP