(9.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Paní zpravodajka se s tím ztotožňuje. Ptám se, zda má někdo ještě jiný návrh. Nemá, přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování číslo 38. Kdo je pro přikázání tohoto vládního návrhu zahraničnímu výboru? ptám se. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 38 přítomno 174, pro 152, proti 2. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím jsme se vyrovnali v prvém čtení se sněmovním tiskem 267. Končím projednávání bodu číslo 62 s díky paní zpravodajce i panu ministrovi.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 7. Je to

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb.,
o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 177/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím tedy pana ministra, aby se ujal slova. Před malou chvilinkou tady byl, takže prosím parlamentní službu nebo někoho z jeho vládních kolegů nebo předsedu poslaneckého klubu, aby pana ministra informovali, že začínáme tento bod projednávat... (Po chvilce ministr Kalousek přichází do sálu.)

Projednáváme bod číslo 7, sněmovní tisk 177. Úvodní slovo patří ministru financí Miroslavu Kalouskovi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Paní předsedkyně, dámy a pánové, snažně prosím o prominutí, velmi se omlouvám za krátkou nepřítomnost a pozdní příchod.

Děkuji rozpočtovému výboru za projednání a v podrobné rozpravě pak před třetím čtením se k jednotlivým pozměňujícím návrhům vyjádřím. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 177/1. Prosím o slovo zpravodaje tohoto výboru pana poslance Michala Doktora.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo i za úvodní slovo panu ministrovi financí. Myslím, že vzhledem k tomu, že usnesení rozpočtového výboru bylo rozdáno všem jako sněmovní tisk, není nutné, abych z něj citoval veškeré detaily. Základním sdělením Poslanecké sněmovně je nepochybně doporučení rozpočtového výboru, aby vyslovila s vládní předlohou, tedy sněmovním tiskem 177, souhlas. Zároveň upozorňuji, že rozpočtový výbor projednal a přijal doporučení směřující k přijetí pozměňujících návrhů.

Jako zpravodaj zároveň ve svém vstupu upozorňuji na konflikt způsobený prodlevou v projednávání tohoto sněmovního tisku, která spočívá ve v tuto chvíli špatně vyjádřeném datu účinnosti. Toto ovšem bude překonáno pozměňujícím návrhem, který v tuto chvíli formálně leží na vašich lavicích. Podala jej paní místopředsedkyně, paní kolegyně Langšádlová a ona se k němu samozřejmě musí formálně přihlásit, aby nabyl účinku a stal se hlasovatelným.

Tolik mé úvodní slovo a hlásím se, paní předsedkyně, prosím, do podrobné rozpravy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám nyní obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky, ale hlásí se pan poslanec Braný. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já nebudu mít dotaz na pana ministra financí, též se hlásím k tomu, že jsme tento tisk projednali dost důkladně na úrovni rozpočtového výboru, ale přesto mě zaujala jedna věc. Využiji přítomnost pana ministra, jestli by byl ochoten na to zareagovat.

V tomto tisku se liberalizuje režim elektronických peněz, kdo s nimi může nakládat, a to s cílem, aby se podnítila četnost, aby bylo víc operátorů v této oblasti s těmito penězi. A z 1 mil. základního kapitálu se to snížilo na 350 000. Chci se zeptat pana ministra, jestli bude ve všem platit, když se nám nedaří něco, co chceme, že ministerstvo a vláda budou snižovat požadavky, které třeba i ten rozvoj mohou brzdit. Takže jestli by byl pan ministr... Jestli je to nějaký precedens, anebo jestli je to už nová linie, že když se něco nedaří, snížíme, změkčíme podmínky a ono se nám to rozvine. Takto je to tam popsáno.

Tolik můj dotaz. Jinak je to už rozpočtového výboru, pozměňovací návrh, nemám žádné výhrady a také to podporuji. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Petrovi Branému. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Pan ministr Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já docela rád zodpovím. Směřuje-li třeba váš dotaz na snižování daní či jiné operace, které znamenají dopady do státního rozpočtu trošku větší, než si můžeme dovolit, tak samozřejmě nikoliv, pane poslanče. Nicméně dá se to skutečně označit za obecný přístup vlády vůči někdy zbytečně tvrdým formulacím nebo přeadministraci operací tohoto typu. My jsme velmi bedlivě vážili nové limitující podmínky pro operátory elektronických peněz, porovnávali se zahraničím, diskutovali jsme to s Českou národní bankou a chci ujistit Poslaneckou sněmovnu, že tato, jak vy jste to označil, liberalizace podmínek - já bych spíš řekl úprava pravidel - nijak nesníží efektivitu kontroly a kompetence regulátora. Takže pevně doufáme - ano, podpoří to rozvoj elektronických peněz, nás to nebude nic stát a spotřebitel se nemusí obávat, že by byl méně chráněn než doposud.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o další přihlášky do obecné rozpravy. Není-li žádná, obecnou rozpravu končím.

Můžeme se věnovat rozpravě podrobné. Hlásil se do ní pan zpravodaj, hlásí se také paní kolegyně Langšádlová. Prosím tedy, nejprve paní poslankyně Helena Langšádlová má slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vzhledem ke zpoždění legislativního procesu je zřejmé, že zákon nebude vyhlášen ve Sbírce zákonů před 30. dubnem 2001. Původně navržené datum účinnosti je tak nerealizovatelné. Z toho důvodu se navrhuje změnit účinnost na den vyhlášení. Z tohoto důvodu se slova "30. dubna 2011" nahrazují slovy "jeho vyhlášení". Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Nyní pan poslanec Michal Doktor má slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Michal Doktor: Přihlásil jsem se do podrobné rozpravy proto, abych se formálně přihlásil k pozměňujícímu návrhu, který vám byl rovněž rozdán na lavice. Zopakuji ve zdůvodnění, že tak plním svou ambici a realizuji tak záměr změnit vyjádřený ekvivalent v části zákona, která se týká zákonného omezení plateb v hotovosti, které v současné době pracuje s 15 tisíci eury. Považuji limit stanovený v měně, kterou nepoužívá - euro není měnou tohoto území a není národní měnou České republiky - a spatřuji ten vyjádřený limit jako neobratný a způsobující zbytečné vícenáklady firmám, které vzhledem k limitu obsaženému v tomto zákonu musí každý den přepočítávat patnáctitisícový limit vyjádřený v eurech na české koruny. Z logiky samotné, vzhledem k tomu, že máme volně směnitelný kurz, pak každý den je tento limit, kterým je stanovena bariéra pro platby v hotovosti, jiný a firmám zbytečně způsobuje komunikační obtíže a i vícenáklady spojené se sledováním, resp. provozováním takových systémů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP