(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tak ještě někdo do obecné? Ne. Tak budeme gongovat, obecnou rozpravu tedy můžeme ukončit, pan ministr vlastně už reagoval na ta vystoupení. Takže došlo tedy k tomu, že v průběhu obecné rozpravy byly dvakrát předloženy návrhy na hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, budeme tedy tento návrh hlasovat. Počkáme, až budeme všichni na svých místech.

Takže opakuji, jsme po obecné rozpravě v prvém čtení návrhu zákona, který se týká zákoníku práce, je to tisk 256, a zazněly v obecné rozpravě návrhy vrátit tento návrh zákona navrhovateli k dopracování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vrátit návrh k dopracování, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 24, přihlášeno je 176, pro vrácení hlasovalo 59, proti 91, takže hlasování dopadlo tak, že vrácení bylo zamítnuto.

 

Znamená to, že se budeme zabývat návrhem na přikázání. Tady je návrh opět k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Prosím, paní poslankyně Váhalová. (Navrhuje přikázat k výboru ústavněprávnímu). Ústavněprávnímu, tak to bude další hlasování, které ještě provedeme.

 

Takže budeme hlasovat - nejdřív tedy výbor sociální.

Zahajuji hlasování, kdo je pro, sociálnímu výboru přikázat tento návrh k projednání, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 25, přihlášeno 176, pro hlasovalo 151, proti žádný, takže to bylo přijato.

 

Další hlasování - přikázat výboru ústavněprávnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 26, přihlášeno 176, pro hlasovalo 59, proti 69, takže to bylo zamítnuto.

 

A pak tedy tady ještě zaznělo z úst ministra Drábka - návrh na zkrácení lhůty projednání na 30 dnů. Takže to budeme hlasovat nyní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty projednání... Pardon, já jsem tady zrovna obdržel návrh na odhlášení, takže to prohlašuji za zmatečné a ruším to celé. Omlouvám se, pozdě jsem to zaregistroval. Takže vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se znovu přihlásili. Prosím tedy o nové přihlášení.

 

Budeme hlasovat onen návrh pana ministra Drábka zkrátit lhůtu projednávání na 30 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty projednávání na 30 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 28, přihlášeno je 153, pro hlasovalo 95, proti 58, zkrácení bylo přijato.

 

To je vše k tomuto bodu. Takže bod číslo 14 je projednán v prvém čtení.

 

Máme další bod číslo 15 a to je také prvé čtení. Je to

15.
Návrh poslanců Pavla Béma, Jaroslava Krupky, Jaroslavy Wenigerové,
Igora Svojáka, Borise Šťastného, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka,
Jiřího Štětiny, Alfréda Michalíka a Soni Markové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 260/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Takže je tedy tady navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas už v prvém čtení. Stanovisko jsme obdrželi jako tisk 260/1.

Poprosím Pavla Béma, aby ten předložený návrh uvedl za skupinu poslanců. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bém: Krásný podvečer, pane předsedající, paní předsedkyně, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové.

Úvodem mi dovolte, abych předeslal, že se dnes nebudeme zabývat při předloze novely návrhu zákona 167 o návykových látkách tou nejrozšířenější návykovou látkou a tou je alkohol, zklamu také pana poslance Šťastného - nebudeme se zabývat ani tabákem, druhou nejrozšířenější návykovou látkou, ale budeme se zabývat seznamem a doplněním do seznamu návykových látek především a hlavně syntetických drog.

Dovolím si uvést na úvod několik čísel. V roce 2008 podle údajů Světové zdravotnické organizace a Evropského monitorovacího centra pro oblast výzkumu drog bylo ve světě 250 milionů uživatelů návykových látek, nepočítám tam ani alkohol, ani nikotin. Přibližně jedna polovina, nebo dokonce více než jednu polovinu z nich představovaly návykové látky, které obvykle charakterizujeme jako konopné drogy. Druhou nejrozšířenější skupinu pak představovaly a reprezentovaly stimulační drogy postavené chemicky na bázi amfetaminu. Zhruba 15 % z toho čísla, té téměř čtvrtě miliardy uživatelů návykových látek, tedy zhruba nějakých 38 milionů lidí, představují takzvaní problémoví uživatelé drog, tedy ti, kteří se dostanou ve vztahu s vzorcem chování užívání nealkoholové, netabákové návykové látky do nějakých závažných problémů.

Co to znamená pro Českou republiku? Z údajů, které máme a které jsou o rok mladší, tedy vypovídající za rok 2009, vyplývá, že zhruba tři čtvrtě milionu Čechů v České republice představuje kategorii uživatelů návykových látek nealkoholového a netabákového typu; tím chci říct, že to je poměrně hodně. Z této skupiny je důležité si uvědomit, že tou nejčastěji užívanou návykovou látkou jsou produkty konopí. Prevalence, tedy výskyt v populaci 15 až 64 let představuje 15,2 %, ale prevalence, tedy výskyt užívání konopných látek za posledních 12 kalendářních měsíců v populaci 15 až 34 let představuje 28,2 % a prevalence v populaci 15 až 24, což jsou tedy mladí lidé a dospívající, 37,3 %. Zjednodušeně řečeno, každý třetí mladý dospívající člověk má za posledních dvanáct měsíců nějakou zkušenost s kouřením, většinou, nebo užíváním konopné drogy.

Když se podíváme na tu druhou skupinu stimulačních látek, tak například u extáze prevalence za poslední rok v populaci 15 až 64 let představuje 4 % necelé, v 15 až 34 let 7,7 a v 15 až 24, zase v té tedy nejohroženější, nejrizikovější, 11,2 %. To znamená, že tak jako produkty konopí kouří z mladých dospívajících každý třetí v posledních dvanácti měsících, u extáze je to každý desátý.***
Přihlásit/registrovat se do ISP