(13.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak zní návrh usnesení. Zeptám se ale, zda ještě někdo další chce vystoupit v podrobné rozpravě? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

  

Zahajuji hlasování pořadové číslo 176. Ptám se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak jej přednesl zpravodaj pan poslanec Jaroslav Plachý. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 176 přítomno 125, pro 95, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl schválen.

 

Tím jsme také projednali tento bod, tedy bod 85, sněmovní tisk 12. To je, vážené paní kolegyně a vážení kolegové, vše, co jsme mohli dnes dopoledne projednat.

Sděluji ještě jednu omluvu, která mi byla doručena, paní kolegyně Jana Fischerová se omlouvá od 12.30 do 13 hodin.

Já bych vás chtěla pouze informovat, že odpoledne ve 14.30 hodin bude zahájeno projednávání ústních interpelací. Vzhledem k omluvě předsedy vlády lze očekávat, že okamžitě po interpelacích, které jsou určeny jemu, bude blok interpelací na jednotlivé ministry. Tedy prosím všechny interpelující, aby si pohlídali časy. Může nastat projednávání interpelací na ministry dříve, může k nim dojít dříve než v obvyklých 16 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP