(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí do obecné rozpravy? Pokud nikdo, obecnou rozpravu můžeme ukončit. Nevím, jestli nebude reagovat pan ministr nebo zpravodaj na to, co zaznělo v obecné rozpravě. Paní poslankyně Váhalová mluvila o hlasování o svém návrhu.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Pokud tedy mám možnost a slovo, dovolila bych si, jak jsem již avizovala, rozšířit návrhy usnesení o usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby obsah této směrnice projednala také s představiteli krajů a obcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zeptám se zpravodaje, jak bychom hlasovali, v které fázi, protože ještě budeme mít rozpravu podrobnou. Jestli by tento návrh nemohl být přečten v podrobné rozpravě a pak bychom o něm hlasovali na závěr. Zeptám se zpravodaje, jak bychom měli postupovat. Prosím, pan poslanec Lobkowicz.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Ještě jsem dlužen dát návrh usnesení, a sice návrh usnesení, jak jsme ho připravili, je: Poslanecká sněmovna -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, abychom si to ujasnili, máme ještě před sebou podrobnou rozpravu. Mně se jedná jen o to, jak zacházet s návrhy. Paní poslankyně Váhalová přednesla návrh usnesení, jestli je přednést v podrobné a hlasovat to potom na závěr.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Návrh usnesení paní kolegyně je asi takový, že není nic proti tomu, co zde máme my jako návrh usnesení. To je jenom rozšíření. O tom budeme hlasovat řekněme jako první, potom jako druhý po celkovém návrhu usnesení, to by byla celá procedura.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Rozumím, necháme to potom. Děkuji. Musím teď otevřít podrobnou rozpravu. Děkuji za názor. Přistoupíme k rozpravě podrobné, tu otevírám a prosím paní poslankyni, kdyby na svůj návrh poukázala v podobné rozpravě.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji, pane předsedající. Znovu v podrobné rozpravě přednesu návrh svého usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby obsah této směrnice projednala také s představiteli krajů a obcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, děkuji. Do podrobné rozpravy už není žádný další návrh, takže to snad můžeme - ještě pan ministr Kalousek, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jen vysvětlující poznámku. Samozřejmě záleží na vůli Poslanecké sněmovny. Pokud by vláda šla naproti této směrnici a velmi by si přála ji implementovat do našeho právního řádu, tak bych samozřejmě pokládal za logické, dokonce za nezbytné, abychom už jednali s představiteli krajů a obcí, neboť se to týká jejich bilancí a jejich účetních výkazů. Vzhledem k tomu, že se k tomu stavíme velmi odmítavě, projednávání bych pokládal za relevantní teprve v případě, že se nám tomu nepodaří zabránit. Padlo to na nás, nedali jsme dohromady ani kvalifikovanou menšinu, budeme to muset udělat, a pojďme se společně poradit, jak se s tím vypořádáme. V tuto chvíli bych to ale pokládal za velmi předčasné. Samozřejmě záleží na vás.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se do podrobné rozpravy hlásí zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Eventuálně bych navrhl návrh paní poslankyně Váhalové trochu modifikovat, a sice napsat, pokud se nepodaří zabránit tomuto návrhu, pokud se vláda neprosadí, tak potom diskutovat s kraji a obcemi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Asi bych nedoporučoval, abychom v usnesení Sněmovny předpokládali, že vláda neuspěje a podobné věci, je to příliš fabulace. Myslím, že bychom neměli schvalovat usnesení typu, kdyby to nevyšlo, platí tohle. Děkuji.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Dobře, beru na vědomí. Myslím, že bychom mohli hlasovat, a jako první -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, pane poslanče, v tom případě se ještě jednou musím zeptat, jestli do podrobné se nikdo nehlásí. Pokud ne, podrobnou rozpravu bych ukončil. A nyní bychom se mohli zabývat tím, jakým způsobem se hlasováním vypořádat s návrhy. Prosím, nyní můžete navrhnout, jak postupovat.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Navrhuji jako první hlasovat o návrhu usnesení, které vyšlo z výboru pro evropské záležitosti, je to velice jednoduché usnesení. Potom, pokud projde, o návrhu paní poslankyně Váhalové.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, slyšeli jste návrh postupu a ptám se, jestli někdo protestuje, nebo má jiný návrh, než vznesl zpravodaj, takto postupně. Pokud nikdo nenamítá, můžeme postupovat tak, jak navrhl poslanec Lobkowicz.

Prosím, ve dvou krocích, jak jste řekl, se s tím vypořádáme, pane zpravodaji. Budeme hlasovat. První hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: První hlasování, já bych jen přečetl, o čem budeme hlasovat. Bereme na vědomí návrh směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Za prvé. A za druhé - schvaluje rámcovou pozici vlády ČR ze dne 25. října 2010 k tomuto návrhu. To by bylo první hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to jasné, budeme hlasovat. Ještě, pane poslanče, máte něco? Je to dobré. Všichni poslanci musí mít možnost hlasovat, to je důležitá věc. Prosím. Nyní můžete, takže můžeme všichni. Je to tak?

 

Byl přečten první návrh usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 143, přihlášeno 118, pro hlasovalo 59, proti 5, to by znamenalo, že usnesení nebylo přijato.

 

Pan poslanec Tluchoř se hlásí o slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nesmírně se omlouvám, včas jsem se zaregistroval, včas jsem mačkal tlačítko ano, hlasovací zařízení vykazuje křížek. Omlouvám se za to, ale zpochybňuji hlasování a poprosím vás ještě o jeden pokus.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, my víme, že hlasovací zařízení v poslední době zlobí. (Smích.) Navrhuji tedy hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. O té námitce. Pardon. Je to jasné. Kdo je proti tomu, přijmout námitku pana poslance Tluchoře?

Hlasování pořadové číslo 144, přihlášeno 120, pro hlasovalo 94, proti 4, námitka poslance Tluchoře byla přijata.

  

Znovu budeme hlasovat usnesení přijaté výborem. Kdo je pro, přijmout toto usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 145. Přihlášeno je 119, pro hlasovalo 66, proti 15, usnesení bylo přijato.

  

Budeme hlasovat tu druhou část. Požádám pana poslance, aby řekl o čem. Prosím o klid! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP