(10.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Co jsem pro boha živého do té doby mohl dělat jiného, než dát pokutu, podat žalobu a čekat na řádný termín arbitrážního řízení, které bude 10. března?! Já skutečně, pokud jsem v tomto případě obviňován z nečinnosti, tak snad jenom, že jsem mezi těmito termíny, se kterými těžko něco mohu něco dělat, protože 10. března je termín, který si stanovili arbitři, že jsem mohl každý den říct: ano, já jsem dal pokutu, ano, já jsem přesvědčen, že ta smlouva byla porušena. To jsem každý den nedělal. Pokud byste měl pocit, že v takovém případě je Ministerstvo financí činnější, tak já to dělat začnu, ale stejně nehnu s tím, že to stání nebude dříve než 10. března a že nebudeme rozhodovat my, ale arbitři. S tím prostě nic jiného neuděláte!

Jinak mě zaujalo vaše vysvětlení, toho si obzvlášť vážím, že za zpackanou právní úroveň smlouvy z roku 2004 může Vladimír Dlouhý z roku 1990! To já myslím, že je objevné, a na tom by se mohla Sněmovna usnést. (Pobavení a potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Reagovat bude ještě pan místopředseda Zaorálek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem samozřejmě neřekl tak hloupou větu, jako že za zpackanou úroveň právní smlouvy, což je tedy váš termín, já nevím, jestli je zpackaná, může Vladimír Dlouhý. Já jsem řekl pouze to, že tehdejší rozhodnutí Ministerstva průmyslu zahrnout bytový fond do majetku OKD možná bylo dokonce protizákonné v té době. Existují právní názory, že to byla nejen chyba, že to dokonce bylo i proti tehdy platným zákonům. A tam samozřejmě vzniklo jádro problému. To je všechno, co jsem řekl, a na tom samozřejmě trvám!

A jinak pane ministře, nemaťte tady Sněmovnu! Ta interpelace vůbec není o vašem sporu kolem první podmínky privatizační smlouvy! Já jsem přece ve své interpelaci o tom neřekl ani slovo! Tak jste četl vůbec interpelaci, kterou jsem podal? V této interpelaci se výhradně zabývám třetí podmínkou privatizační smlouvy a jejím porušením! Takže mluvme jasně a nemaťme tady poslance, kteří, chudáci, nemají možnost si to všechno přečíst! Já jsem vás vůbec neinterpeloval kvůli tomu soudu a arbitráži, která se týká první podmínky a změny vlastníka. Já jsem vás vůbec nenapadal za nečinnost v této věci. Tady uznávám, že díky tomu, že jsem vás pořád otravoval, tak konečně začalo ministerstvo něco dělat! Připadá mi to stejně ostudné, protože kdybychom vás k tomu nedotlačili heverem, tak se ani toto nekonalo. Ale budiž, tady máte pravdu. Tady aspoň předstíráte pohyb. Ale jestli jsem vás z něčeho obviňoval, tak z toho, že vám je úplně jedno, že tady je zástavní právo, které je další variantou rušení onoho předkupního práva nájemníků. A na to mi řeknete jedinou věc, že to tam mohlo být napsáno, a tím pádem, když to tam nikdo tehdy nedal, tak teď už je těžko něco dělat. To je typický postoj, ano, jak se ministerstvo chová! On to tam nikdo nedal, takže mi už teď zřejmě nebudeme dělat nic. Tady Sněmovnu matete řečmi o tom, jak vedete soudní spor, ke kterému jste byl přitlačen. Taková jsou fakta!

Já vám v této interpelaci, aby to bylo jasné, vyčítám to, že vy ani nemáte, ani jste si neosvojili názor, že předkupní právo ve prospěch nájemníků v případě prodeje je zástavní smlouvou de facto popřeno. A to je přece vážná věc! Tady někdo našel způsob - a teď se nebavme o tom, že ta smlouva to mohla nějakým způsobem předpokládat a zabránit tomu, ale prostě se to stalo a vy máte povinnost konat, protože jste zástupci státu a představitelé státu a máte hájit zájmy státu a nájemníků! A dokonce i vaše vystoupení je pro mě potvrzením té nečinnosti! Vy zřejmě nehodláte dělat nic! Vy jste ani nezauvažoval o tom, co by se tedy dalo dělat v situaci, tak jak dnes stojí! Tady prostě na vás zase někdo vyzraje! Tady někdo prostě se rozhodl, že našel způsob - a on ho zřejmě našel, protože vy zřejmě budete opravdu naprosto nečinní!

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám slovo panu ministrovi.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já se skutečně domnívám, že rozhodne Poslanecká sněmovna hlasováním. Vystupuji naposledy. A abych ukázal i vlastní vstřícnost a kajícnost, tak já myslím, že se prostě můžeme shodnout na tom, že za všechno, co zvoral pan ministr Sobotka v této věci, může Vladimír Dlouhý. Vše pozitivní, co v té věci učinil Miroslav Kalousek, zařídil Lubomír Zaorálek. Takhle to řekněme do kamery a hlasujme! (Pobavení a smích v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Slovo uděluji ještě panu místopředsedovi Zaorálkovi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To jsou pěkné vtipy a bonmoty, ale vykládejte je těm nájemníkům, pane ministře! To by bylo daleko zajímavější. Tady nevyhrál vůbec nikdo. Situace kolem privatizace OKD je samozřejmě nešťastnou historií, která trvala 20 let, a tady asi nemá cenu ji celou rekonstruovat. To si myslím, že se zásadní problém stal už v roce 1990. To je prostě pravda! Na tom si také dneska nic nevezmeme.

Já bych se k tomu nevracel, kdybyste vy tady některé věci tak nezkreslil, že jsem je chtěl uvést pouze na pravou míru! A tady teď nejde o to, říkat, kdo byl nejlepší a kdo byl nejhorší. Tady jde o to něco udělat. Tady jde o to, aby stát v rámci možností, které dneska má, prostě konal. Tady jde o to, aby úředníci konali v zájmu lidí, v tomto případě i nájemníků, a především v zájmu státu. Tady dokonce nejde jenom o ty lidi! Tady jde skutečně o zájmy státu. Důsledky mohou dopadnout na stát a být proti jeho zájmům. Takže to, proč nesouhlasím s tou nečinností, je, že tady stát nekoná to, co má. Já tady nemluvím proto, abych dokazoval, že má někdo zásluhy nebo že byl někdo lepší, ale prostě když se nic nestane, tak na to tisíce lidí doplatí, a proto chci, aby se hlasoval nesouhlas s vaší odpovědí i s vaší interpelací. Pokud ministerstvo bude v tomto pokračovat, tak to prostě pro lidi dopadne špatně! Prosím, aby se hlasovalo.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, tak já přivolám kolegy a budeme hlasovat o navrženém usnesení o nesouhlasu s odpovědí na písemnou interpelaci. Já vás ještě předtím poprosím, abyste se odhlásili a znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

V tuto chvíli již zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 142 z přihlášených 89 pro 51, proti 37. Tento návrh byl přijat a já končím této interpelace.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, my jsme skončili projednávání bodu písemné interpelace. Máme tím pádem z jednacího řádu možnost ještě před ukončením času, který máme na interpelace, zahájit už projednávání dalších bodů, což učiníme, protože je to nejvýhodnější.

 

Když dovolíte, já bych rovnou přikročil k dalšímu bodu, který máme v programu, a to je bod 52. Doufám, že tady budou ti, kterých se ten bod týká, především pan poslanec Jan Bauer. Pan poslanec Jan Bauer - je možné tedy, aby se dostavil do sněmovny? Ne, ne, pardon, já se omlouvám. On to vezme pan poslanec Lobkowicz, tak nemusíte shánět pana poslance Bauera. Je tady náhrada, takže to beru zpět.

  

Prosím pana ministra Kalouska, aby zůstal, a otevřel bych bod

52.
Návrh směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států
/kód dokumentu 14497/10, KOM(2010) 523 v konečném znění/
/sněmovní tisk 238-E/

Pana ministra financí Miroslava Kalouska bych požádal, aby tento návrh uvedl. A pana Lobkowicze, aby zaujal místo zpravodaje. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP