(10.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Nájemní právo je jedna věc, druhá věc je povinnost to potom prodat, to nájemní správa nestanoví. Dokonce nájemní právo ani nestanoví, za jakou cenu. To znamená pokud někdo těm lidem říká, že jim zajistil předkupním právem - řekl jsem před chvíli nájemním, omlouvám se - pokud někdo těm lidem říká, že jim předkupním právem zajistil cenu bytu v hodnotě několika desítek tisíc korun, tak prostě klamal. Předkupní právo není nic jiného, než že mám právo prvního kupujícího, ale za cenu tržní.

Mě také trápí, že řada nemovitostí byla zastavena a že v katastru nemovitostí na ně bylo zřízeno zástavní právo. Upřímně řečeno, vůbec nejlepší způsob, jak dosáhnout toho, aby se tak nestalo, bylo napsat do té smlouvy v roce 2004 jednoduchou větičku, že k těmto nemovitostem nelze zřídit zástavní právo. To je naprosto běžný instrument v takových případech a můžeme jenom spekulovat, proč v roce 2004 ti, kteří oslavovali na ostravských náměstích, že se tak nestalo, proč zařídili, aby se takováto věta ve smlouvě neobjevila.

Právě proto, abych nebyl obviňován z nečinnosti, jsem převzal do značné míry argumentaci, která tady zní v Poslanecké sněmovně. Vycházel jsem z premisy, že tím ta zástavní smlouva je porušena, byť tam explicitně nic takového uvedeno není, a vypálil jsem pokutu 30 mil. korun přesně podle smlouvy, která mě v případě porušení smlouvy umožňuje takovou sankci vyplatit - což jsem, prosím pěkně, udělal, tedy ne že by ministerstvo bylo nečinné.

Druhá strana, protože smlouvu podepisují vždy dvě strany, společnost RPG Industries a tenkrát ministr financí za sociální demokracii nebo jemu podřízený, tenkrát ještě předseda Fondu národního majetku, ta druhá strana samozřejmě nesouhlasí s tím, že má zaplatit pokutu 30 mil. korun, neboť je přesvědčena, že žádnou smlouvu neporušila. V takovém případě v právním státě o tom rozhoduje buď nezávislý soud, nebo, pokud se stát dopustil té nepředloženosti, že ve smlouvě zřídil také arbitrážní doložku - máme s arbitrážemi a s arbitrážními doložkami své zkušenosti, a to tenkrát jste taky nějakým způsobem zařídili, že tato smlouva se neodvolává na standardní soudy, ale na arbitráž - v takovém případě o tom tedy bude rozhodovat arbitráž. Arbitrážní řízení o pokutě, které řekne, zda smlouva byla, nebo nebyla porušena, zda RPG Industries bude, nebo nebude muset zaplatit onu pokutu 30 mil. korun, je stanoveno na 10. března 2011. Dovoluji si připomenout, že žalobu jsem podal 20. října 2010. 20. října 2010 jsem převzal argumentaci, ministerstvo zpracovalo žalobu za nezaplacení pokuty, protože ta pokuta byla udělena v srpnu. Arbitrážní řízení bude 10. března, po 10. březnu budeme chytřejší, zda došlo, nebo nedošlo k porušení smlouvy. Já v souladu s vámi tvrdím, že došlo a domáhám se zaplacení pokuty. Druhá strana tvrdí, že nedošlo, žádnou pokutu zaplatit nechce. Jestli došlo, nebo nedošlo, v právním státě nemůže rozhodnout Poslanecká sněmovna, aspoň tedy doposud, ale pouze soud nebo v případě některých nepředložených kroků sociálně demokratických ministrů arbitráž. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Reagovat bude ještě pan poslanec Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Chtěl bych jenom upřesnit, že já neznám žádného politika v Moravskoslezském kraji, který by tehdy v roce 2004 a 2005 stál na náměstí a říkal něco obyvatelům, že se budou prodávat byty, protože ono to nebylo třeba, on to byl tehdy sám pan Bakala, který to řekl i v televizi veřejně, že do tří let vznikne projekt a on pak to lidem nabídne. A součástí smlouvy bylo, že v případě prodeje to bude nabízeno za sníženou cenu. To znamená to nemuselo být zrovna těch 40, 50 tisíc, ale že to bude cena nižší než tržní, to bylo něco, co bylo všem jasné.

Myslím si, že ve skutečnosti v tom nebylo vůbec tolik zmatku, politici se v tom tak neangažovali, tehdy situace nebyla taková jako dnes, nevědělo se, jak si bude OKD stát, situace byla složitější a nikdo nad tím netriumfoval. Podle mě celá ta smlouva byla koncipována tak, že se řešil problém, který vznikl tuším už v roce 1990, kdy Vladimír Dlouhý podle mě velmi nešťastně jako ministr průmyslu rozhodl o tom, že bytový fond bude zahrnut do majetku OKD. Tam byl samozřejmě zdroj těch problémů.

V roce 2004 při prodeji státního podílu bylo těžké přesvědčit akcionáře, že se majetku vzdají, to myslím by bylo neproveditelné pro jakoukoli vládu, pro jakékoli ministry. To znamená představa, že by se někdo přímo ve smlouvě zavázal, že se toho vzdá, to je pravděpodobně z říše snů a asi by to bylo proti ústavě. Takže já si myslím, že tehdy pravděpodobně jednoduché řešení nebylo. A nemyslím si, že by tehdy z toho někdo vytloukal nějaký kapitál. Já si aspoň nepamatuji nikoho, kdo by o tom veřejně mluvil. Takže závazek byl směrován především od nabyvatele a byl to samotný pan Bakala, který to veřejně lidem řekl. Od toho vznikla ta očekávání.

A dnes nedělám nic víc, nic míň, než že říkám, že podmínky smlouvy, ať se někomu zdají být malé a mohly být silnější, tak prostě se mají dodržovat. Tvrdím, že se nedodržují a že především v tom textu, který mi byl doručen, je celá řada názorů, které ve skutečnosti pozici státu oslabují. Já to tady nechci číst, nechci vás s tím detailně seznamovat, ale pro mě, zatímco tady pan ministr mluvil daleko vstřícněji, tak v textu je ukázáno, že ministři a úředníci Ministerstva financí ve skutečnosti svou roli hájit zájmy státu a nájemníků nechápou.

Já si myslím, že - opakuji - ve skutečnosti tady nejde jenom o ten první spor, o spor, který je kolem první podmínky smlouvy, to je ta pokuta 30 mil. Mimochodem, to je také věc, o kterou jsme tady ve Sněmovně museli bojovat. Pan ministr říká, že v březnu je soud. Já se obávám, že bez Sněmovny a bez debat, které se tady vedly, by ani tento soud nebyl. A ten se týká té první podmínky, totiž že se neměl změnit vlastník, a on se ve skutečnosti změnil. To je řekněme jedna věc, o které mluvíme. A pak je tu ta třetí, předkupní právo v případě prodeje, které je zpochybněno zástavami, a to byl předmět mé interpelace.

Já jsem přesvědčen, že přístup, který představuje ministerstvo v  písemné odpovědi, je pro RPG Industries velmi výhodný a zájmy státu a zájmy nájemníků ohrožuje. Proto trvám na tom, že nesouhlasím s tím, jak byla interpelace vypracována, a rád bych, aby o tom hlasovala Sněmovna.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Slovo má ještě pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Přiznám se, že nechápu. Samozřejmě Sněmovna může hlasovat o čemkoliv, to je její svaté právo. Ale já nechápu, pane místopředsedo, o čem se tu přeme. Vy tvrdíte, že byla porušena společností RPG  Industries privatizační smlouva. Já to tvrdím taky. Nejenom že to tvrdím, ale v srpnu, asi 14 dnů poté, co jsem nastoupil do funkce ministra financí, jsem za porušení smlouvy vypálil pokutu 30 mil. korun. Společnost RPG Industries mně tu pokutu nezaplatila a já jsem třetí týden v říjnu - což je tedy velmi brzo, řekl bych, že je to o něco dříve, než je běžná praxe, běžná praxe přece jenom předpokládá několik vymáhacích dopisů, ale protože jsem předpokládal, upřímně řečeno, vaši podrážděnou reakci a nechtěl jsem být osočován z toho, že nekonám - tak již v říjnu jsem podal žalobu za nezaplacení pokuty. Tak jaké nekonání? V srpnu jsem nastoupil na Ministerstvo financí, konstatoval jsem ve shodě s vaším názorem porušení smlouvy, uložil jsem pokutu 30 mil. korun za porušování smlouvy, pokuta nebyla zaplacena. V říjnu jsem dal žalobu, bohužel ne k normálnímu soudu, ale musel jsem k chamber of commerce, protože holt někdo napsal do smlouvy arbitrážní doložku, to jsem vážně nebyl já, a arbitrážní řízení bylo stanoveno na 10. března. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP