(12.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Přivolávám naše kolegy. Registruji vaši žádost o to, abych vás odhlásila. Prosím o novou registraci. Pana zpravodaje požádám, aby nastínil, jak budeme hlasovat. Pana zpravodaje ještě jednou požádám o to, aby určil, jak budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Bauer: Pokud nejsou žádné jiné návrhy, velice rád bych vyhověl panu kolegovi Jiřímu Dolejšovi a navrhuji, abychom těch šest návrhů na usnesení hlasovali separátně. Takže se do toho můžeme pustit počínaje bodem č. 1.

Zeptám se, paní předsedkyně, jestli mám vždycky návrh na usnesení číst, nebo se spokojíme s tím, že všichni máme před sebou celkové znění tohoto návrhu na lavici.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Není třeba určitě číst, přečetl jste je v podrobné rozpravě. Máme je v písemné podobě. Myslím, že každý má možnost se rozhodnout, a proto budeme moci zahájit hlasování.

 

Nejprve tedy budeme rozhodovat o návrhu usnesení ke sněmovnímu tisku 191-E, a to o bodu 1 tohoto usnesení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 69. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 69 přítomno 116, pro 110, proti nikdo. Tento bod jsme schválili.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 70. Táži se, kdo souhlasí s bodem návrhu usnesení. Kdo je proti tomuto bodu?

V hlasování pořadové číslo 70 přítomno 119, pro 101, proti 2. Také tento bod jsme schválili.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 71. Táži se, kdo souhlasí s bodem 3. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 71 přítomno 120, pro 79, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Bod 4. Zahajuji hlasování pořadové číslo 72. Kdo souhlasí s bodem 4? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 72 přítomno 121, pro 82, proti 2. Také tento bod jsme přijali.

 

Bod 5. Zahajuji hlasování pořadové číslo 73. Kdo souhlasí s bodem 5? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 73 přítomno 121, pro 105, proti 1. Také tento bod jsme schválili.

 

Poslední bod - 6. Zahajuji hlasování pořadové číslo 74. Táži se, kdo je pro tento bod. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 74 přítomno 121, pro 77, proti 2. I tento bod jsme schválili.

 

Vzhledem k předchozímu bodu se domnívám, že ani nyní není nutno hlasovat o návrhu usnesení jako o celku. Nevidím námitku proti tomuto postupu. Konstatuji, že návrh usnesení Poslanecká sněmovna schválila. Končím tím projednávání bodu 51, sněmovního tisku 191-E.

 

Je před námi ještě jedno hlasování. Netýká se tohoto bodu, týká se dalšího průběhu dnešní schůze. Požádám vás o to, abychom hlasovali, že dnes i po 19. hodině bude Sněmovna moci hlasovat vzhledem k tomu, že jsme si zařadili po 18. hodině, tedy po skončení ústních interpelací, body smlouvy v prvním a druhém čtení s tím, že budeme pokračovat i po 19. hodině.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 75. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby Poslanecká sněmovna mohla rozhodovat o těchto smlouvách hlasováním i po 19. hodině dnes. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 75 přítomno 120, pro 93, proti 8. Děkuji vám za toto hlasování.

 

Nyní pro vás mám dvě upozornění. První, že nyní vyhlásím přestávku, a to do 14.30 hodin. Ve 14.30 hodin začínají interpelace na předsedu vlády, trvají do 16 hodin. V případě, že budou ukončeny dřív, okamžitě na ně budou navazovat interpelace na členy vlády. Pokud nebudou ukončeny dřív interpelace na předsedu vlády, zahajujeme projednávání interpelací na členy vlády v 16 hodin, budou trvat do 18 hodin. Poté tedy bude následovat první a druhé čtení mezinárodních smluv.

Ještě bych vás ráda upozornila předtím, než se rozejdeme, na to, že z odpoledního jednání nebo z dnešního jednání, to je upozornění pro vás, kteří budete interpelovat, jsou omluveni z členů vlády Josef Dobeš, Pavel Drobil, Radek John, Miroslav Kalousek, Jiří Pospíšil, Alexandr Vondra a byla mi nyní také doručena omluva od pana ministra dopravy Víta Bárty.

To jsou všechna upozornění, která jsem vám chtěla sdělit. Zahajujeme tedy ve 14.30 hodin. Do té doby vám přeji příjemné strávení polední přestávky.

 

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP