(9.10 hodin)

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, návrh pana poslance Gazdíka, který zazněl, je nehlasovatelný, protože nemáme zařazen žádný bod, který se týká tisku 115. Tak nemůžeme ho zařadit na zítra. Není zařazeno druhé čtení v návrhu programu naší schůze. (Smích z lavic nalevo.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedkyně, já si dovoluji požádat o zařazení tohoto bodu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zařazení druhého čtení zítra po bloku třetích čtení. Tak jsem tomu rozuměla dobře.

 

Poslanec Petr Gazdík: Tak jsem to říkal. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď se zeptám ještě na případné další návrhy k pořadu schůze. Pokud nejsou, budeme hlasovat o těch, které zazněly.

 

Pan kolega Petr Tluchoř navrhuje bod 103, sněmovní tisk 133, zařadit na pátek jako první bod bloku třetích čtení s tím, že pokud to nebude první bod, bude to v 9 hodin 30 minut po uplynutí patřičné lhůty, čili nejdříve v 9 hodin 30 minut. Nebude to tedy první bod, ale od 9.30.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 58. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 58. Přítomno 108, pro 87, proti 3. Tento návrh jsme schválili, byl přijat.

 

Pan kolega Gazdík navrhuje, abychom sněmovní tisk 115 zařadili po bloku třetích čtení, druhé čtení tohoto sněmovního tisku, zítra, v pátek.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 59. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zařazení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 59. Přítomno 111, pro 65, proti 7. Tento návrh jsme též přijali.

 

To byly všechny návrhy, které zazněly v rámci změn pořadu schůze. Můžeme tedy již nyní přikročit k projednávání písemných interpelací.

135.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Sdělila jsem vám, že jich celkem podáno jedenáct. Budeme se zabývat tedy tou první z nich.

Předseda vlády Petr Nečas odpověděl na interpelaci Davida Ratha ve věci snižování platů ve veřejném sektoru. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 106. Projednávání bylo na 7. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno, a proto prosím, kdo se nyní přihlásí do rozpravy, kterou otevírám. Hlásí se někdo? Pan poslanec Rath se hlásí.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, paní předsedkyně, dobrý den.

Já jsem poslal písemnou interpelaci na premiéra, která se týká plánu vlády na snižování platů ve veřejné sféře. Je to téma navýsost dnes aktuální, protože včera o tom vláda jednala a rozhodovala a současně proti tomu byla stávka a demonstrace pořádané odborovými organizacemi. Týká se to totiž velmi citlivé oblasti, jakou jsou mzdy, a velmi důležitých oblastí, jako je zdravotnictví, školství, výzkum, kultura, bezpečnost, tedy oblastí, na kterých moderní stát stojí a bez kterých se prostě neobejde. Týká se to takových profesí, jako jsou zdravotní sestry, lékaři, pracovníci ve školství, vědečtí pracovníci, pracovníci v kultuře, ale policisté, hasiči, záchranáři a celý vlastně aparát státu a měst a krajů.

Dámy a pánové, jen v našem kraji stát nám poskytne na zajištění výkonu státní správy o 12 milionů méně než příští rok. Samozřejmě většina těchto prostředků je určena právě na platy úředníků, kteří zajišťují státní správu. Takže mně nezbývá nic jiného, než jich sedmdesát, což je zhruba lehce nad deset procent, než jich sedmdesát propustit. Samozřejmě vybírám ty oblasti, nebo vybíráme ty oblasti, které pracují především pro stát, takže sdělím panu premiérovi a panu ministru financí, že napříště už na našem kraji nebude žádné oddělení, které například kontroluje rozpočty obcí. To si kontrolujte, pánové, sami! Protože pokud na to neposíláte finanční prostředky, tak my to za naše peníze dělat za vás prostě nebudeme. Rozpočty obcí jsou rozpočty plněné ze státního rozpočtu, čili je ve vašem zájmu, aby tam byla kontrola! Tak si ji prosím zajistěte z pohledu třeba Ministerstva financí. A já vám tady sděluji, že toto nebude!

Také vám musím sdělit, že spousta dalších činností, které kraje či města, protože to se netýká jenom našeho kraje, ale týká se to mnohých měst, například váš starosta z ODS ve Slaném propouští, jak jsem se dočetl, taky nějakých patnáct úředníků na městě. Opět především těch, kteří dělají výkon státní správy. Čili není to věc čistě, že by někdo ze sociální demokracie se snažil nějakým způsobem jít proti vládě. Týká se to i vašich starostů, protože vy neposíláte peníze na výkon státní správy. Čili tady je potřeba říct, abyste jasně řekl veřejnosti, že výkon státní správy na všech úrovních bude omezen, do značné míry i ohrožen. Zpozdí se, zhorší se profesionalita.

A totéž, možná i daleko horší, se týká třeba policie a bezpečnosti. Zásahy do policejního sboru jsou takové, že skutečně já zde jasně říkám, že ohrožujete bezpečnost v České republice. Totéž se týká samozřejmě zdravotnictví. Je to z vaší strany do značné míry arogantní výsměch lékařům a zdravotním sestrám, kdy lékařům, kteří upozorňují, že jsou dlouhodobě nespokojeni se svými platy, řada z nich postupně odchází do zahraničí, nyní přišli s jakousi centrální výzvou, že chtějí tento odchod zesílit, tak místo toho, abyste s nimi seriózně jednali a hledali cesty k nápravě, tak jim snížíte o deset procent platy.

Tvrdíte, že vaší prioritou je věda a výzkum. Můžete mi, pane premiére, prozradit tajemství, jak chcete zajistit, aby česká věda, český výzkum byl úspěšnější v situaci, kdy vědcům a vědeckým ústavům pošlete méně peněz? Možná tomu věříte, že méně peněz a chudý vědec vytvoří geniální objevy, že zbytečně peníze rozmazlují, pokud je dostává, a odvádějí od soustředěné badatelské práce. Že když je chudý a hladový, tak o to víc se může koncentrovat na vynalézání a nacházení nových objevů. Že naopak posílání vysokých platů vědcům je hrubá chyba, protože pak mají rozptylující myšlenky, chtějí chodit třeba do restaurací na večeře, chtějí - nedej bože - jít do divadla nebo do kina nebo jet na dovolenou. To je přece zbytečné. Když je chudý, na to nemá, zůstane sedět v té laboratoři, protože mu nic jiného nezbude, že tam je alespoň teplo, a bude vědecky bádat.

Mnozí z vás se tomu usmívají a říkají "ten Rath zase přehání". Jistě trochu přeháním, ale přeháněl i pan prezident Václav Klaus, který tak zhruba před rokem někde konstatoval, že například umění svědčí chudoba? To je vlastně totéž. V podstatě on zcela s vážnou tváří, nikolivěk s nadsázkou, kterou já tady používám, konstatoval, že pokud je umělec či pracovník v kultuře a umění chudý, tak je to lepší, protože přece v době, kdy byli hladoví, vznikala v historii nejlepší světová díla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP