Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. prosince 2010 v 9.00 hodin
Přítomno: 137 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9 hodin, začíná další den, tedy třetí jednací den 9. schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte, abych vás všechny přivítala.

Nejprve vás požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Oznamte mi, prosím, kdo žádáte o vydání karty náhradní.

Nejprve vás seznámím s omluvami z dnešního jednání. Je jich poměrně hodně. Z poslanců se omlouvají: Zdeněk Bezecný od 15.30 z pracovních důvodů, Jan Bureš od 14 hodin pracovní důvody, Jan Farský zdravotní důvody, Dana Filipi z odpoledního jednání pro pracovní důvody, Petr Gandalovič do 13 hodin bez udání důvodu, Jan Hamáček zahraniční cesta, Michal Hašek bez udání důvodu, Petr Jalowiczor zdravotní důvody, Radim Jirout od 18 hodin bez udání důvodu, Jana Kaslová zdravotní důvody, Kateřina Konečná zdravotní důvody, Jiří Koskuba z odpoledního jednání - neuvádí důvod, Jiří Krátký zdravotní důvody, Helena Langšádlová od 17 hodin z pracovních důvodů, Jan Látka do 11 hodin pracovní důvody, Vladimíra Lesenská neuvádí důvod, Josef Novotný ml. pracovní důvody, Miroslav Petráň pracovní důvody, Antonín Seďa zahraniční cesta, David Šeich pracovní důvody, Josef Tancoš pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Josef Dobeš ze zdravotních důvodů, Pavel Drobil odpolední jednání pro pracovní důvody, Radek John odpolední jednání pracovní důvody, Miroslav Kalousek a Jiří Pospíšil pracovní důvody, Alexandr Vondra zahraniční cesta.

Tolik omluvy z dnešního dne, které mi byly až k této chvíli doručeny.

Dnešní jednání, dámy a pánové, zahájíme bodem 135, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Pro vaši informaci uvádím, že je celkem 11 písemných interpelací, které jsou před námi. Uvidíme, kolik jich stihneme dnes projednat.

Dále připomínám, že v 11 hodin projednáme již pevně zařazené body 50 a 51. Jsou to dokumenty Evropské unie. Poté bychom pokračovali body z bloku smlouvy druhé a prvé čtení.

Zároveň připomínám, že jsme avizovali již v úterý 7. prosince při zahájení schůze, že dnes odpoledne po ústních interpelacích budeme pokračovat dalšími neprojednanými body z bloku smlouvy druhé a prvé čtení. Prosím tedy, abyste s tím všichni počítali. Budeme si muset také odhlasovat, že budeme jednat a hlasovat i po 19. hodině, což učiníme v průběhu dne.

Prosím ještě jednou, abyste se všichni zaregistrovali, abychom věděli, kolik nás zde skutečně je.

Dále vás chci informovat, že místopředseda vlády a ministr vnitra Radek John požádal, aby body 65, 66, 72, 73 a 74 schváleného pořadu, což jsou sněmovní tisky 49, 50, 59, 60 a 61, byly zařazeny na dnes, to je čtvrtek 9. prosince, jako další body po bodu 51, který jsme zařadili již na 11. hodinu. Znamená to, že tedy ještě předtím, než bychom zahájili smlouvy - dívám se, prosím, na organizační odbor - je to tak, že ty body, která žádá pan místopředseda vlády Radek John jsou zákony? (Předsedající se radí s pracovnicí KPS.) Takže je to pouze v rámci bloku smluv předřazení některých smluv na počátek tohoto bloku. Jedná se tedy o body 65, 66, 72, 73 a 74. Chce, abychom tyto body předřadili, aby byly prvními body po bodu 51, který jsme zařadili již na 11. hodinu. Nejprve 50 a 51, poté tyto body navržené panem ministrem.

 

O tomto návrhu dávám nyní hlasovat. Zahajuji hlasování pořadové číslo 57 a ptám se, kdo souhlasí s předřazením těchto bodů tak, jak požádal místopředseda vlády. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57, přítomno 96, pro 60, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Dále vás ještě upozorňuji, že nejpozději do 11. hodiny je možno podat přihlášky k ústním interpelacím. V 11.30 hodin proběhne jejich losování.

Tolik mé informace v úvodu dnešní schůze. Má někdo ještě něco k pořadu schůze? Pan předseda poslaneckého klubu Petr Tluchoř. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Krásné dobré ráno, vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo vlády, členové vlády, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás požádal o jednu změnu v programu, přesněji o pevné zařazení jednoho bodu. Tím bodem je bod 103, to je třetí člení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci atd. Jedná se o sněmovní tisk 133.

Odůvodnění. Myslím, že všichni vnímáme to, že je potřeba velmi rychle se s touto normou vypořádat. Bohužel se nepodařilo schválit ten zákon podle § 90 odst. 2 díky vetu sociální demokracie, nicméně stojíme o to, aby v nejbližší možné době tento zákon bylo možno schválit. Tím pádem bych vás chtěl poprosit o zařazení toho bodu na pátek ráno jako prvního bodu, aby mohl být tento zákon co nejrychleji postoupen Senátu, tak aby k 1. lednu nedošlo k nějakému nedopatření nebo k nějaké neočekávané situaci. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane poslanče. Ještě jednou mi to zopakujte, nestihla jsem si to zapsat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Jedná se o bod 103, jestli máme správný aktualizovaný program, sněmovní tisk 133, zkráceně zákon o platu. Zařadit na pátek ráno jako první bod bloku třetích čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se na další návrhy. Pan kolega Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, já se domnívám, že tento návrh je takto nehlasovatelný, pokud bychom nezačínali až v 9.30 hodin, protože pozměňovací návrhy byly rozdány až včera v 9.30 hodin.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže poprosím pana poslance o případnou úpravu. Pan kolega Tluchoř má slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji kolegovi. Omlouvám se, že jsem nesledoval přesně hodinu rozdání. Je-li tomu tak, jak říká, tak prosím o zařazení tohoto bodu na 9.30 hodin.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová 9.30 hodin, do závorky po uplynutí lhůty, která je nezbytně nutná, tedy třídenní, aby byl zařazen tento bod. Dobře.

Pan kolega Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Dobré ráno, paní předsedkyně, pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si požádat o předřazení sněmovního tisku 115, zákona o spotřební dani Evropské unie, zítra po bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě jednou, prosím. Já jsem vás neslyšela.

 

Poslanec Petr Gazdík: Prosím o předřazení sněmovního tisku 115, zákona o spotřební dani Evropské unie, zítra po bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tisk 115. Ještě někdo další k pořadu? Opět pan kolega Koníček. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP