(20.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O tomto návrhu budeme hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 12. Zahajuji toto hlasování. Stanoviska, prosím. (Zpravodaj i ministr kladné stanovisko.) A já se ptám, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 přítomno 156, pro 149, proti 3. Tento návrh byl přijat. Prosím tedy o další návrh.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Teď budeme hlasovat o tom, co jste si prohlasovali, čili pozměňovací návrh poslanců Vacka, Chalánkové, Jeníka. Díky legislativě, jinak byste možná ani o tom neuvažovali. Stanovisko kladné. (Ministr taktéž kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 13. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 13 přítomno 156, pro 152, proti 3. Tento návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Takže pozměňovací návrh pod III od poslance Miroslava Opálky ke změně zákona o sociálních službách. II - pardon, omlouvám se. Stanovisko kladné. (Ministr záporné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 14. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 přítomno 156, pro 48, proti 10. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Takže další můj návrh pod číslem I k zákoníku práce. Stanovisko kladné. (Ministr záporné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 15. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 přítomno 156, pro 48, proti 106. Návrh přijat nebyl. Další návrh prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Tím je nehlasovatelný první návrh pana kolegy Sobotky, neboť byl totožný. A poslední hlasování je tedy návrh pana kolegy Sobotky k vypuštění zrušení sociálního příplatku z toho zákona. Stanovisko kladné. (Ministr záporné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 16. Táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

Hlasování s číslem 16 skončilo. Přítomno 156, pro 48, proti 106. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme hlasovat o celkovém návrhu s uplatněním těch pozměňovacích návrhů, které prošly.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Než přečtu návrh usnesení, pan kolega Skopal se hlásí o slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Já jenom pro stenozáznam. U hlasování číslo 11 jsem hlasoval ano, na sjetině mám ne. Ale samozřejmě nezpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Nyní tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, podle sněmovního tisku 155, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 17. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 17 přítomno 156, pro 108, proti 47. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končí třetí čtení tohoto bodu této schůze, tedy bodu číslo 1, sněmovního tisku 155.

 

Budeme se věnovat bodu číslo 2. Předávám řízení paní místopředsedkyni Parkanové.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Před projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk číslo 156, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. K tomuto v tuto chvíli otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Ano, pan poslanec Votava má slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, nechci k tomuto, nýbrž chci pro steno. V hlasování číslo 13 jsem hlasoval ano, a na záznamu mám ne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji, pane poslanče. Zjišťuji se, že se nikdo z místa do této rozpravy nehlásí, a proto rozpravu končím. Přikročíme k hlasování. Já svolám eventuální kolegy z předsálí.

 

Mezitím přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk číslo 156, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 18 z přihlášených 154 poslanců pro 102, proti 41. Tento návrh byl schválen.

 

Přistoupíme tedy k projednání bodu

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 156/ - zkrácené jednání

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra pan Radek John. Pan Radek John je už u řečniště. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaný zákon v návaznosti na vládou projednaný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011 snižuje příspěvek na mandát politickým stranám a politickým hnutím o 5 %. V případě mandátu poslance nebo senátora jde tak o snížení příspěvku na jeden mandát o 45 000 ročně, v případě mandátu člena zastupitelstva kraje nebo hlavního města Prahy o 12 500 korun ročně. Celkově se přijetím navrhovaného zákona v roce 2011 sníží náklady na příspěvek státu politickým stranám o více než 21 milionů korun.

Navrhovaný zákon je předkládán v souladu s programovým prohlášením vlády, které v rámci snižování schodku veřejných rozpočtů počítá s postupným snížením státního příspěvku na mandát politickým stranám a politickým hnutím až o 10 %. V první fázi, kterou představuje tento návrh, by mělo tedy jít, jak jsem již uvedl, o 5 % pro příští rok.***
Přihlásit/registrovat se do ISP