(20.30 hodin)

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych navázal na pana ministra jako předkladatele. Když chcete v rodině více utrácet, musíte si více vydělat. A to patří i tomu státu.

Co se týká problému nemocenské a hasičů, víte, my jsme si toho byli vědomi, ale takové důchodové pojištění řeší nedostatky v úplně jiné oblasti, než jsou důchody, třeba nezaměstnanost, že v roce 2009 odešlo do předčasného důchodu přes 48 tisíc občanů. Oni snížili nezaměstnanost, snížili statistiku, ale také čerpají z důchodového systému a už do něj nevkládají a to je také jedna z příčin, proč důchodový systém je na tom tak, jak je, na úkor něčeho jiného. Za posledních pět let je to 150 tisíc občanů. A když vezmu hasiče, tak to byla vůle Sněmovny - a teď zdůrazňuji, jde o dobrovolné hasiče, kteří nemají pracovní úraz. Oni prostě jdou do akce a v té akci mají nějaký úraz a jsou na nemocenské. A za to je potrestáme, že jim nedáme ani plnou nemocenskou.

A co se týká dohod, já nevěřím, že by žádný oblastní inspektorát práce, nebo dokonce inspektorát se sídlem v Opavě nespojil tu písemnou dohodu s evidencí o nějaké docházce. Ono to totiž samozřejmě je jenom půl úspěchu, protože když se evidence nebude vést, tak já nevím, kolik ten člověk tam odpracoval. To jen na okraj.

Co se týká hektické diskuse, která byla jednostranná, musím konstatovat, že jsem v Poslanecké sněmovně třetí volební období. Z koaličních stran je tu v současné době jedna jediná, Občanská demokratická strana, a to ještě značně vyměněná. Dovolte mi, abych připomněl - v letech 2002 až 2006 byla Občanská demokratická strana v opozici a nenechala si ujít žádnou příležitost, aby šla po krku koalici, a musím říci, takoví ti mistři řečníci, jako byli kolegové Langer, Tlustý, ale i Nečas a další, byli velice výrazní. Nedovedu si představit, jak by vyváděli dnes, kdyby byli v postavení opozice.

V letech 2006 až 2010 se dostala Občanská demokratická strana do koalice tím, že si nakoupila dva sociálně demokratické poslance. Měla mírnou většinu, byla docela ukázněná, i když prosadila co potřebovala, ale vždycky s respektem přišla žádat o párování poslance, aby tu většinu neztratila. Dnes - 36 hlasů rozdíl v koalici, to už je nějaká síla!

Takže na závěr, milí zlatí, Mňačko, Jak chutná moc. Přečtěte si to! (Potlesk z řad poslanců sociální demokracie.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To bylo závěrečné slovo zpravodaje. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu můžeme ve zkráceném jednání okamžitě zahájit třetí čtení návrhu zákona, tedy bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení tohoto návrhu zákona. Očekávám, že pan zpravodaj, poslanec Miroslav Opálka, bude sledovat od stolku zpravodajů celou rozpravu, která se ještě teď v rámci třetího čtení odehraje.

Zahajuji tedy rozpravu v rámci třetího čtení. Nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak. Končím tedy rozpravu ve třetím čtení.

Nyní tedy poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl návrhy, o nichž budeme muset hlasováním rozhodnout. Ještě předtím, než nás s nimi seznámí, na žádost z pléna vás všechny odhlašuji. Přihlaste se, prosím. Přivolávám naše kolegy, aby se mohli dostavit k jednání.

Prosím nyní pana zpravodaje o jeho slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Zazněly zde dva návrhy, můj a kolegy Ratha, na zamítnutí. O tom bychom hlasovali jako o prvním návrhu.

Pokud tento návrh neprojde, pokračovali bychom hlasováním o usnesení výboru, poté bychom hlasovali o mém pozměňovacím návrhu pod číslem III, který je totožný s návrhem poslanců Vacka, Chalánkové, Jeníka. Potom bychom hlasovali o mém pozměňovacím návrhu číslo II jako čtvrté hlasování, poté o mém pozměňovacím návrhu pod I, pak bychom se dopracovali k pozměňovacím návrhům kolegy Sobotky, s tím, že napřed bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, který má košilku. Upozorňuji, že pokud tento návrh projde, tak bychom se museli vypořádat se zněním druhého návrhu zákona. To je bod 1, který hovoří o bodu 4, o kterém bychom hlasovali jinak při předchozím hlasování.

To je můj návrh, paní předsedkyně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To je návrh procedury. Zeptám se, zda má někdo námitku proti takovémuto postupu. Pan poslanec Petr Tluchoř. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já se panu zpravodaji velmi omlouvám, nicméně si dovolím dát protinávrh, a to v té podobě, aby se hlasovalo v pořadí, jak byly návrhy předneseny, tedy aby se nejprve hlasovalo o návrhu pana poslance Vacka, Jeníka... omlouvám se, nevím, kdo je ten třetí. Čili návrh, který přednesl pan poslanec Vacek, jako první.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Já myslím, že není třeba se tady handrkovat o to, který první. Jsou to totožné návrhy. Já jsem ho již předložil ve výboru, rozdán na lavice vám byl ve 12 hodin, čili dříve, než začala Sněmovna. Byl tady první, takže nevidím důvod, proč bychom to měli měnit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili zde byl protinávrh pana poslance Tluchoře. Budeme muset hlasovat o tomto protinávrhu, že se procedura navržená panem zpravodajem mění ve třetím kroku, kdy pan zpravodaj navrhuje, aby bylo hlasováno o návrhu Opálka - promiňte, že to takhle zjednodušuji - Opálka III. Místo toho navrhuje pan poslanec Tluchoř, aby se hlasovalo o návrzích pánů poslanců Vacka a ostatních, kteří jsou podepsáni.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 9. Táži se, kdo souhlasí se změnou procedury, jak ji navrhl pan kolega Tluchoř. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 9, přítomno 156, pro 106, proti 48. Byla schválena procedura, jak ji navrhl pan poslanec Tluchoř.

 

Prosím vás, pane zpravodaji, abyste uváděl jednotlivé návrhy. Požádám vás také o vaše stanovisko k nim a o stanovisko požádám také pana ministra. Prosím tedy o první návrh.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Jak jinak to mohlo dopadnout, že jo? Jak chutná moc...

Takže budeme hlasovat o zamítnutí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Návrh na zamítnutí. Zahajuji hlasování pořadové číslo 10. - Ještě stanovisko pana ministra. Pardon, já toto hlasování prohlásím za zmatečné, protože nezazněla stanoviska. Prosím stanovisko pana zpravodaje, prosím stanovisko pana ministra.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vzhledem k tomu, že to byl můj návrh, tak se samozřejmě předpokládá, že stanovisko je kladné. (Ministr tento návrh nedoporučuje.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 11. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 11, přítomno 156, pro 49, proti 103. Tento návrh přijat nebyl. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vzhledem k tomu, že neprošlo zamítnutí, budeme pokračovat. Jako druhý bod bude usnesení výboru. Jde tam o legislativně technické věci a jednu změnu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jedná se tedy o usnesení výboru pro sociální politiku číslo 16.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Ano, číslo 16, tisk 155/1. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP