(Jednání pokračovalo v 10.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, mám pro vás dobrou zprávu. Senátor Nedoma dorazil přesně tak, jak jsme to naplánovali. Takže mi dovolte, abych zahájil, nebo spíš navázal tam, kde jsme skončili. Můžeme se pustit do bodu

58.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně
zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 25/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele senátor Jiří Nedoma, kterého mezi námi vítám, a také zpravodaj hospodářského výboru poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 25/3.

Takže vážení kolegové, prosím už zase o klid, aspoň trochu klidu, a otevírám rozpravu ve třetím čtení. Probíhá rozprava ve třetím čtení.

 

Poslanec Václav Baštýř: Dobrý den, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych po dohodě s Ministerstvem dopravy vás požádal o stažení svého pozměňovacího návrhu k projednání tisku 25. Jedná se o pozměňovací návrh uvedený v tisku 25/3 pod mým jménem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Baštýř tedy žádá o stažení pozměňovacího návrhu. Kdo dál se hlásí? Rozpravu ukončím a zřejmě bychom měli hlasovat o návrhu pana poslance Baštýře.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Baštýře, který chce zpět vzít své pozměňovací návrhy.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh pana poslance? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 101, přihlášeno je 151, pro hlasuje 108, proti nula. Takže návrh pana poslance Baštýře byl schválen.

 

Ještě se zeptám, jestli tady některý z předkladatelů nebo zpravodaj nebo navrhovatel chce ještě vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, pane senátore, nyní máte slovo.

 

Senátor Jiří Nedoma: Děkuji, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím, že se sluší poděkovat nejenom za to, že jste na mne počkali a vykompenzovali tak dopravní kolaps v Praze, ale také za to, že jste schválili tento zákon, tuto novelu - nebo že jste schválili to, že tento pozměňovací návrh nebyl zařazen do jednání, a tím předpokládám, že nebrání nic cestě v tom, aby zákon mohl být schválen. Takhle jsem to chtěl říci. Takže děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zeptám se, jestli ještě zpravodaj chce vystoupit - nechce. V tom případě bych požádal zpravodaje, aby nám sdělil postup při hlasování.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Postup je velmi jednoduchý, nemáme žádný pozměňující návrh, takže budeme hlasovat pouze o původním tisku. Doporučuji hlasovat pro.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže nemáme žádné pozměňovací návrhy a budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Ještě zagonguji, aby kdo chce hlasovat, tak se mohl zúčastnit. A budeme hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP