(14.10 hodin)
(pokračuje Bányai)

Jsem si vědom, že veřejný ochránce práv i jeho zástupce dosud udělali mimořádnou práci. Zprávy o činnosti veřejného ochránce práv obsahují mimořádně kvalitní informace. A je škoda, že nálezy, hodnocení veřejnosti a úředníků i odborníků je neberou dostatečně v potaz. Podněty občanů, jejich analýza, přijatá doporučení a opatření mohou být zdrojem pro zlepšení služeb na mnoha úřadech a sociálních zařízeních. Některé výsledky šetření i doporučení si zaslouží veřejnou publicitu a mohou přispět ke kultivaci veřejného prostředí.

Práci ombudsmana vnímám jako službu veřejnosti, jako funkci, která nemá sloužit ke zlepšení image osobností, k politickým nebo mediálním cílům, ale která má důstojně sloužit potřebám, které občané a zákon od ombudsmana očekávají.

Já bych vám chtěl poděkovat za čas, který jste mi věnovali, ale dovolte ještě jedno mimořádné poděkování. V návaznosti na zprávu o své nominaci jsem mimo jiné dostal zhruba toto vyjádření: Nominace představitele židovské komunity do významné státní funkce by pravděpodobně nebyla možná nikde jinde v Evropě. Všem ústavním činitelům i celé společnosti za tuto skutečnost děkuji. Děkuji vám. (Potlesk napříč celým sálem.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Vážení kolegové, všichni kandidáti využili časový prostor k vystoupení a teď nezbývá, než otevřít rozpravu. Já tady ještě v tuto chvíli písemné přihlášky nemám, pouze pan poslanec Boris Šťastný - ale ten se pouze opřel o tlačítko. Děkuji. (Veselost v sále.) Vymažu.

Prosím, ještě jednou. Otevřel jsem rozpravu a ptám se, kdo se hlásí k vystoupení. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, tak rozpravu ukončím a požádám předsedu volební komise, jehož pokyny se budeme řídit v dalších minutách. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedající. Paní a pánové, v rozpravě nezazněly žádné návrhy. V tuto chvíli Poslanecká sněmovna musí hlasováním rozhodnout o způsobu volby. Volební komise vám navrhuje, nám všem navrhuje volbu tajnou. O tomto způsobu je nezbytné rozhodnout hlasováním. Paní a pánové, volební komise navrhuje volbu tajnou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže budeme hlasovat o návrhu volební komise. Slyšeli jste návrh. Jenom zagonguji, aby se všichni, kdo chtějí hlasovat, mohli zúčastnit. Prosím všechny, kdo mají možnost hlasovat, aby se dostavili do volební síně.

 

Budeme hlasovat o návrhu volební komise, aby volba proběhla tajně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 5. Přihlášeno je 188, pro hlasovalo 159, proti 1. Návrh na tajnou volbu byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Tajná volba je v tuto chvíli připravena. Jenom si opět dovolím zdůraznit technologii volby.

Pro navrženého kandidáta souhlas vyjádříte tím, že učiníte kroužek kolem pořadového čísla, které je před jeho jménem. U všech ostatních kandidátů je nezbytné, aby váš hlasovací lístek a váš hlas byl platný, abyste tato pořadová čísla přeškrtli velkým písmenem X. Jakkoliv jinak upravovaný hlasovací lístek je pochopitelně volební komisí konstatován jako neplatný. Schválili jsme volbu tajnou. Lhůtu pro vydávání hlasovacích lístků stanovuji do 14.35 hodin, kdy volba skončí, a ve 14.50 hodin vyhlásím výsledky prvého kola volby. Hlasovací lístky se vydávají do 14.35 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přerušuji jednání Sněmovny. Ve 14.50 hodin bude Sněmovna opět pokračovat.

 

(Jednání přerušeno ve 14.15 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP