(Jednání pokračovalo ve 14.51 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, prosím vás, abyste se na chvíli posadili, abychom vyslechli výsledky prvního kola volby. Prosím všechny, posaďme se. (Gongování.) Ještě jednou vás žádám, abyste se ztišili.

Požádám předsedu volební komise, pana poslance Jana Vidíma, aby nám sdělil, jaké jsou výsledky prvního kola volby. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedající. Dovolte, abych vás seznámil s výsledky prvého kola druhé volby veřejného ochránce práv.

Bylo vydáno 189 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 163 platných i neplatných hlasovacích lístků. Z toho plyne, že bylo neodevzdáno 26 hlasovacích lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro Františka Bányaie 5 hlasů, pro Jana Zahradníka 10 hlasů, pro Johna Boka 16 hlasů, pro pana Pavla Varvařovského 86 hlasů.

Konstatuji, že v prvém kole druhé volby nebyl zvolen veřejný ochránce práv. Do druhého kola pak postupují pánové Pavel Varvařovský a John Bok.

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli je nezbytná technická přestávka pro tisk hlasovacích lístků, chci vás požádat, pane předsedající, abyste přerušil zasedání Poslanecké sněmovny, resp. abyste přerušil schůzi Poslanecké sněmovny, do 15 hodin 15 minut. V 15 hodin 15 minut může začít druhé kolo volby vydáváním hlasovacích lístků, které budou vydávány do 15 hodin 30 minut. Tím volba skončí. A v 15 hodin 45 minut seznámím Poslaneckou sněmovnu s výsledky druhého kola druhé volby veřejného ochránce práv.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Vážení kolegové, dovolte, abych zopakoval časy. Potom, co nyní přeruším Sněmovnu, v 15.15 začne volba a v 15.45 se tady znovu sejdeme. A ještě poslední číslo. V 15.30 volba skončí. V 15.15 začne a v 15.30 skončí. V 15.45 se tady sejdeme. Doufám, že je to jasné, a přerušuji jednání Sněmovny.

 

(Jednání přerušeno v 14.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP