Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. července 2010 v 9.02 hodin
Přítomno: 188 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 2. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi nahlásili, kdo žádá o vydání náhradní karty. O náhradní kartu požádal a číslo 1 získal pan poslanec Sklenák, pan poslanec Bauer má náhradní kartu číslo 2, pan poslanec Černý má náhradní kartu číslo 3 a pan poslanec Kalousek má náhradní kartu číslo 5. Pan Jiří Papež má náhradní kartu číslo 7.

Sděluji, že o omluvení ze své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Václav Cempírek z rodinných důvodů, Gregora Martin bez udání důvodu, Michal Janek z pracovních důvodů. Plachý Jaroslav z důvodu zahraniční cesty, David Rath z důvodu zahraniční cesty, Antonín Seďa z rodinných důvodů, Igor Svoják z osobních důvodů, Cyril Zapletal z rodinných důvodů, Michal Janek z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omluvil Jan Fischer z důvodu zahraniční cesty, Ruth Bízková z pracovních důvodů, Juraj Chmiel z důvodu zahraniční cesty, Eduard Janota bez udání důvodu a Dana Jurásková z pracovních důvodů, Miroslava Kopicová z pracovních důvodů, Martin Pecina z důvodu zahraniční cesty, Václav Riedlbauch z pracovních důvodů, Gustav Slamečka z důvodu pobytu v zahraničí, Jakub Šebesta z pracovních důvodů a Rostislav Vondruška z pracovních důvodů, Miroslava Kopecká také z pracovních důvodů.

Dříve než zahájím dnešní jednání přerušeným bodem Návrh na volbu veřejného ochránce práv, chci se zeptat, jestli má někdo návrh na změnu programu. Vidím pana poslance Dědiče. Prosím, pojďte k pultíku.

 

Poslanec František Dědič: Dobrý den. Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, já bych měl návrh na doplnění dnešního programu a pevné zařazení jednoho bodu, a to je návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Tuto záležitost musíme projednat na této schůzi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Paní poslankyně Filipi dostala náhradní kartu číslo 9. Chci se zeptat, jestli má někdo jiný návrh ke změně pořadu. (Nikdo se nehlásil.)

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Dědiče o zařazení bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Nefunguje. Takže vynuluji hlasování. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

 

Zahájím hlasování znovu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Dědiče? Kdo je proti?

Hlasování číslo 35, ze 166 přihlášených poslanců se vyjádřilo pro 150, proti 4, zdrželi se 4, nehlasovalo 9. Návrh byl přijat.

 

Chci se zeptat, jestli se ještě někdo chce vyjádřit k programu schůze. Pakliže ne, začneme přerušeným bodem číslo

12.
Návrh na volbu veřejného ochránce práv

Projednávání tohoto bodu jsme ve středu 7. července přerušili, aby se mohli dostavit všichni čtyři kandidáti a mohli se Sněmovně představit. Podle našeho jednacího řádu se schůze Poslanecké sněmovny mohou zúčastnit i další osoby projeví-li s tím Sněmovna souhlas, a předsedající jim může udělit slovo.

 

Proto tedy nyní budeme hlasovat o souhlasu s přítomností těchto kandidátů: pana Johna Boka, paní Ivy Brožové, paní Evy Dundáčkové, paní Anny Šabatové.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s přítomností těchto kandidátů? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 36, z přihlášených 175 poslanců bylo pro 171, proti nula, zdržel se 1. Návrh byl přijat.

 

Chtěla bych pozvat kandidáty do jednacího sálu. (Kandidáti přicházejí a usedají u stolku zpravodajů.) Děkuji a vítám mezi námi kandidáty na post ombudsmana.

 

Než dám slovo předsedovi volební komise, navrhuji podle § 59 odst. 1 našeho jednacího řádu, aby Sněmovna se usnesla na omezení řečnické doby, a to na 10 minut.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 37, ze 180 přihlášených poslanců hlasovalo pro 167, proti 2, zdrželi se 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní prosím, aby se ujal slova předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, paní a pánové, pochopitelně, že jednotliví kandidáti jistě dostanou prostor pro svá vystoupení, ostatně to je i ten důvod, proč jsme tento bod před dvěma dny přerušili. Chci pouze Poslaneckou sněmovnu seznámit s jednotlivými návrhy, které dorazily jak ze Senátu Parlamentu České republiky, tak od prezidenta republiky. Ze Senátu se jedná o paní Ivu Brožovou a paní Annu Šabatovou, od prezidenta republiky Eva Dundáčková a John Bok.

Volební komise navrhuje - protože zvláštní zákon způsob volby neupravuje - volební komise navrhuje, aby se náš kandidát na veřejného ochránce práv volil tajnou volbou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP