(12.10 hodin)
(pokračuje Schwippel)

Pokud jde o potraviny a růst cen potravin, tak pan Bursík uvedl zde a ve svém televizním vystoupení tři tvrzení, která jsou buď lživá, anebo mystifikace. Za prvé on řekl, že pokud jde o nepopiratelný růst cen potravin, že se to týká pouze americké kukuřice. Není to pravda. Nepochybně má k dispozici studii pana Dona Mitchella ze Světové banky, který uvádí, že v důsledku poptávky po biopalivech takové země jako Rusko, Ukrajina, Kazachstán a další přecházejí od pěstování obilí k pěstování řepky olejné a v důsledku toho dochází k růstu cen potravin. Tedy není pravda, že se to týká pouze americké kukuřice a bioetanolu.

Další věc. Pokud jde o skleníkové plyny, na to existují studie Evropské unie, existují na to studie britské, existují na to studie OSN. Evropská unie byla dotlačena agenturou Reuters k přiznání studie, která ukazuje na čtyřnásobné zvýšení emisí oxidu uhličitého vzniklé používáním biopaliv. Využívání palmového oleje například zvýší emise oxidu uhličitého o 31 procent, protože při přeměně lesů na zemědělskou půdu se tento skleníkový plyn uvolňuje z likvidovaných stromů do ovzduší. Standard Evropské unie neplní ani řepka olejná, hlavní surovina pěstovaná pro biopaliva v Evropě. Biopaliva tedy nesnižují skleníkový efekt.

A teď další citát. "Problémy ohledně životního prostředí a sociální potíže, které způsobují biopaliva, jsou větší, než jsme očekávali. Musíme se proto pohybovat velmi opatrně," prohlásil řecký eurokomisař pro životní prostředí Stavros Dimas v rozhovoru pro BBC. Studie vědeckého týmu vedeného laureátem Nobelovy ceny za chemii, a doufám, že pro pana Bursíka je to dostatečně odborný pramen, Paul Crutzen, varuje, že plodiny pěstované v Evropě a USA k produkci čistých biopaliv mají ve skutečnosti na klima horší vliv než paliva z ropy. Něco podobného potvrzuje studie vědců z Británie, Spojených států a tak dále.

Pokud jde o to, že údajně biopaliva mají být alternativou k ropě, já se nedomnívám, že nás čeká nějaká ropná krize. Připomněl bych tady, že v roce 1913 americký báňský úřad prohlásil, že ropa dojde do deseti let. V roce 1931 americké ministerstvo vnitra prohlásilo, že ropa dojde do deseti let. A v roce 1951 americké ministerstvo vnitra opět prohlásilo, že ropa dojde do deseti let. Takže já se nedomnívám i ve světle těchto nesplněných proroctví, že nás čeká nějaká ropná krize. Něco jiného je, kde se ropa produkuje a kdo ji kupuje a kdo je závislý na dodávkách a tak dále. Ale biopaliva nesplní tu roli alternativy vůči ropě z toho jednoduchého důvodu, že jak ukazují studie, tak při produkci biopaliv je spotřebováno více fosilních paliv, než kolik potom tato samotná biopaliva ušetří. A to je jednoduchý důvod. Můžu zde jmenovat studie, autory, analýzy. Jsou dostatečně odborné, ujišťuji vás. Tak tato biopaliva nemohou naplnit roli alternativy vůči fosilním palivům.

Čili když to shrnu, tak to, co dnes prosazuje pan Bursík a za co pléduje, nepomůže ani energetice, nepomůže ani potravinářství, nepomůže ekologii, nepomůže domácím zemědělcům, nepomůže automobilismu, nepomůže ani napravování škod po povodních.

Tady upozorňuji na článek zemědělského analytika Petra Havla z dnešních Lidových novin, který upozorňuje, že pěstování řepky olejné vzhledem k tomu, že zvyšuje zornění půdy, zvyšuje naši citlivost vůči povodním. Dokonce už není ani v souladu s Evropskou unií. Já jsem rád, že tady jeden kolega citoval, kolik jsou závazky v jednotlivých členských zemích. Já bych zde chtěl říci, že Británie, která měla původní závazek pro rok 2009 5,2 procenta, tak vládním nařízením snížila tento cíl na 3,6 procenta. Proč to asi dělá? Takže to stanovisko, které zde pan Bursík dneska prezentuje, není ani v souladu s názorem Evropské unie. Komu tedy slouží, když ne ekonomice ani energetice ani občanům? Já se obávám, že i přesto, že tato strana má na billboardech napsáno Nedali jsme se nikým koupit, tak přesto slouží pouze jedné omezené agroprůmyslové lobby. A to pokládám za velmi smutné.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych ještě požádal pana poslance Klase, posledního přihlášeného do rozpravy.

 

Poslanec Jan Klas: Hezký den, milé dámy, vážení pánové. Já jsem neměl ambici vůbec vystupovat k tomuto problému, protože většina z vás zná můj názor, který je z pohledu energetika. Takže nebudu přesvědčovat a vyprávět různé statistiky o tom, co je biopalivo a co přináší anebo co znamená v záporných věcech. Ale musím reagovat v jedné věci. Já jsem chtěl v klidu odejít na poslanecký důchod. Opravdu, nechtěl jsem vás zdržovat. Ale jak vystoupil kolega Bursík, tak jsem musel vystoupit! Protože mně tatínek říkal: Honzo, když někdo tvrdí nesmysly a nerozumí té věci, musíš reagovat! (Smích.)

Takže za prvé: Pan kolega Bursík nezná vůbec energetiku, vůbec nezná, nemá o ní, česky řečeno ani ánunk, o energetice, z hlediska celkového. Ale rád se k tomu vyjadřuje a míchá jabka s hruškama. A už v první třídě, když jsem chodil do první třídy, mi pan učitel říkal: Honzo, to nesmíš, míchat jablka a hrušky. To v matematice nejde! Ale u pana Bursíka to jde. (Smích a potlesk v levé části sálu.)

Takže já se vyjádřím k některým maličkostem a hned půjdu.

První zásadní věc. Pan kolega Bursík je permanentně ve střetu zájmů. On je jediný z nás dvou set poslanců, který dělal pro Mosteckou uhelnou. Já doufám, že tady takový druhý poslanec a poslankyně není. A zároveň proti ní bojoval. Tak tomu skutečně nerozumím. Teď asi momentálně pléduje pro plynaře, nebo nevím, možná pro RWE a podobně.

Dále bych chtěl říci, že jak tady míchal hrušky s jablkama a mluvil o tragédii v Mexickém zálivu a narazil na teorii ropného zlomu, že za pět let nebude ropa, tak je vidět, že ten člověk - já nevím, z čeho bere tyto prameny, co studuje. Já bych byl rád, kdyby zveřejnil použitou literaturu.

Teorie ropného zlomu je velmi složitá teorie a odborníci jsou rozděleni na dva tábory. Jeden tvrdí, že skutečně v průběhu pěti, deseti let bude ropa velmi těžce dostupná a bude drahá, protože nebude už tolik ropy, jako bývalo ve 30. letech v Texasu. Ale druhá skupina odborníků jasně říká, že se nalézají další ohromná ložiska. Jako příklad, určitě jste četli v novinách - mamutí ložisko v okolí řeky Orinoko, kde jsou větší zásoby než v celé Saúdské Arábii. Jde pouze o to, za jakou cenu se těžaři dostanou k té ropě a za jakou cenu ji budou těžit a prodávat. Ale nedostatek ropy rozhodně nehrozí tak dramaticky, jak říkal kolega Bursík.

Zřejmě mu úplně utekla jedna věc, že ve Spojených státech došlo k technologickému převratu, a sice že se získává zemní plyn a ropné deriváty z břidličných hornin. Je to hit 21. století a Spojené státy se díky této technologii stávají energeticky samostatnými, to znamená nebudou muset dovážet ropu a zemní plyn.

Takže dámy a pánové, já jsem chtěl pouze říci, že odborně to bylo katastrofální, prostřednictvím pana předsedajícího Zaorálka, a já jsem prostě nevydržel na té židli sedět. A jinak vám všem přeji klid a mír v duši a hezký víkend. Na shledanou. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale o slovo se hlásí ještě místopředsedkyně paní Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jdu pouze splnit slib, který jsem dnes dala, a povinnost, která na mne byla vznesena. Převzala jsem dnes ráno petici občanů proti zdražování energie. Byla mi předána dnes v 10 hodin zde v Poslanecké sněmovně. Je zde uvedeno 4375 občanů České republiky, kteří nesouhlasí s tím, aby byla přimíchávána biopaliva do benzinu a nafty a došlo tak ke zdražení paliv a potravin.

Zároveň vám připomínám, že jsme všichni obdrželi otevřený dopis poslancům k hlasování o biopalivech. Tento dopis nám odeslal pan František Matějka a apeluje na nás, abychom zvážili své rozhodnutí v této věci.

Tolik pouze mé připomenutí a tolik pouze moje prosba o to, abyste věděli také tyto informace.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP