(12.00 hodin)
(pokračuje Plachý)

Dámy a pánové, dostal jsem do své novinové schránky takovouto tiskovinu (ukazuje), kterou mně poslali páni Paroubek, Sobotka, pan milionář Rath (z pléna šum, nesouhlas), která je nadepsána Lepší budoucnost pro obyčejné lidi. Dámy a pánové, zákon, který projednáváme, je proti obyčejným lidem, je ve prospěch horních deseti tisíc, ale škodí dolním deseti milionům. Vyzývám proto všechny obyčejné lidi, aby s těmito tiskovinami udělali to samé, co udělám nyní já! (Trhá - z pléna se ozývá nesouhlas, smích, volání, že tady není mítink, potlesk.) Pro ty sociální demokraty, kteří nevědí, co s tím udělám ještě dále, jsem povinen dodat, že hodím to svinstvo do koše - tam, kam dávno patří.

Děkuji za pozornost. (Část poslanců tleská.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já tady mám několik technických. Pan poslanec Hanuš se hlásil jako první.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Já žádné papíry trhat nebudu, ale prosím vás, nestrašme se tady potravinovou krizí a zdražením potravin díky tomuhle. Česká republika vyrobí kolem 8 milionů tun obilí a nepotřebuje pro potraviny ani ne 20 %. Dva miliony tun obilí tady máme navíc. A to, o čem tady jednáme, jsou jen zlomky prosím vás. Nestrašme se tímhle tím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pan poslanec Zgarba byl další, koho jsem viděl se hlásit s faktickou, pak ještě také poslanec Krátký jako zpravodaj. Prosím pana poslance Zgarbu.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Pane premiére, ministři, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já hodně stručně. Kolega předřečník tady v podstatě rozvedl tezi o zdražování potravin. My v regulované Evropě neregulací v současné době a hlavně neregulací v období před vstupem České republiky do Evropské unie způsobujeme systematicky to, že se budou zdražovat potraviny, ale ne kvůli tomu, že bude jakási proporce v palivech jako biosložka. Zdražování potravin se odehrává úplně jiným způsobem.

Téma vepřové maso. Česká republika vyráběla zhruba řekněme 120 až 130 % objemu vepřového masa v letech 1989 až 1992 ve vztahu k vlastní spotřebě. Vždy jsme racionálně přebytek prodali mimo území České republiky a za vyrobené maso nám bylo zaplaceno. Neregulací našeho trhu jsme dospěli do dnešní doby k tomu, že přestože média uvádějí, že v současné době konzumujeme pouze 60 % vlastní výroby ve vepřovém mase, tak skutečnost je horší. V současné době si myslím, že jsme už hluboce pod 60 %.

A co se týče obilovin a řepky. Jak říkal kolega Hanuš, potravinářské užití v obilovinách je někde na úrovni pod 10 %, technické užití obilovin je v České republice někde na úrovni 20, možná 23 %. Vše ostatní - a teď mi promiňte tu formulaci - projde přes roztržený pytel. My neregulací a špatným řízením zemědělského a potravinářského sektoru likvidujeme konzumenta obilovin, tím myslím produkci vepřového masa, mléka, hovězího masa. Z toho titulu zemědělec je v úzké uličce a má problém: nechce vyrábět řekněme hromady obilovin, které nemají uplatnění. Takže srovnávání prvorepublikového zemědělce, který možná v malém někde na té půdě s tím Labem něco prováděl, to byla v té době taky sebeobrana. Dnes chceme racionálně užít produkt někam, kam to má smysl.

Já málokdy souhlasím s kolegou Martinem Bursíkem, ale cena fosilních paliv zcela jistě nepůjde v kontextu pěti ani deseti let směrem dolů. Ta půjde jenom nahoru. Zemědělci jsou schopni na slušné cenové úrovni vyrábět základní produkty, které jsou k tomuto určeny. Kdo má špetku rozumu, tak tuto věc podpoří, kdo nad tím přemýšlí jinak, tak bude hlasovat jinak.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tady ještě faktickou pana poslance Krátkého, pak ještě Pavla Němce.

 

Poslanec Jiří Krátký: Já myslím, že budu rovněž velmi stručný. Chci připomenout. Z materiálu, který jsme dostali na začátku projednávání tohoto bodu, jedna z těch negativních věcí, která tam byla podtržena, zdůrazněna, byla, že dojde k přelití určitého objemu peněz z petrolejářského průmyslu směrem k agrárníkům. Já s tím nemám problém. Já se hlásím k našim zemědělcům, hlásím se k zaměstnanosti v České republice a budu rád, když mě podpoříte. Nedělejme si iluze. Je to o lobbingu, je to o tom, jestli budeme žít my, nebo někdo jiný!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím Pavla Němce ještě o jeho faktickou, poslední.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem nechtěl vystupovat, ale předřečník pan kolega Plachý z ODS, jako že jsem si ho docela vážil, tak mně tady svým vystoupením připomněl jednu věc - že ODS vždycky něco říká, a pak realita je úplně jiná. Já jsem četl v minulých dnech, jak ČSSD tady svolává schůze, jak tady dělá mítinky a předvolební kampaně. Ale pane kolego prostřednictvím předsedajícího - ODS, vy jste ti, kdo tady dělá kampaň. To trhání, to demonstrativní trhání volebních materiálů, to byla vaše předvolební kampaň, ovšem na půdě Sněmovny a za peníze daňových poplatníků. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Plachý chce reagovat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Dámy a pánové, jen krátkou reakci. Kdyby sociální demokracie a komunisté nepřerušili minulou schůzi, skončila osmnáctého, žádné trhání by tady nebylo. Chce to jenom míti lepší paměť. (Reakce z pléna)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak jsme vyčerpali faktické a teď už máme řádnou. Pan poslanec Jan Schwippel se hlásí, ještě pan poslanec Klas jako řádně přihlášený. Pan poslanec Schvippel nyní, pak ještě pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Schwippel: Vážené dámy a pánové, pan poslanec Bursík, mrzí mě, že tady není, tady hovořil o babráctví, o chabé argumentaci, o bizarních argumentech apod. Jednak si myslím, že by mu slušelo trochu pokory; jestliže členové jeho strany neovládají ani základní pojmy, např. nevědí, co je biomasa (potlesk jednoho poslance), tak si myslím, že by měl, pokud jde o odbornost, se vyjadřovat trochu opatrněji.

Dále mi dovolte jeden citát. Je to citát pana Martina Bursíka z Lidových novin, který se týká právě článku o biopalivech. Říká v posledním odstavci - cituji: "Připouštím jedinou pochybnost - role biopaliv první generace je omezena a cíl 5, 75 % se ČR opravdu nemusí podařit splnit. Právě proto, že v roce 2010 biopaliva druhé generace ještě k dispozici nebudou a zvyšovat povinné přimíchávání současných biopaliv na 4,5 % bionafty nechceme. Věřím, že to je dost jasné vyjádření zelených." Ano, je to opravdu velmi jasné vyjádření. Já se ptám, proč dnes pan Bursík pléduje za zákon, který právě tento podíl zvyšuje? A kdy byla jeho argumentace chabá a bizarní? Dnes, anebo tehdy?

Dovolte mi, abych se vyjádřil k některým argumentům, které tady pan poslanec Bursík prezentoval. Za prvé obvinil pana prezidenta, že bezmyšlenkovitě přenáší argumenty řekněme z toho globálního pohledu na úroveň České republiky. Co je na tom bezmyšlenkovitého? Já bych zde mohl citovat majitele lihovarů a další podnikatele v této oblasti, kteří říkají, že minimálně polovina biopaliv se bude dovážet ze zahraničí, jinak tyto navýšené cíle nemůžeme splnit. Mimo jiné tedy z Brazílie, kde v důsledku zabírání osevní plochy pro biopaliva dochází ke kácení deštných pralesů, dále z Malajsie a z Indonésie, kde z důvodu palmového oleje se děje totéž. Tedy co je na tom bezmyšlenkovitého? Je to prostě naprostá pravda. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP