Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
29. dubna 2009 v 9.04 hodin
Přítomno: 160 poslanců
 

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám dobré ráno.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Pan poslanec Vojtěch Adam má náhradní kartu č. 10, pan poslanec Jan Špika má náhradní kartu č. 7, pan poslanec Petr Tluchoř má nádherné číslo 17. Pan premiér má kartu č. 1 - kdo to tady vydává... Prosím, pokud ještě někteří další nemáte svou kartu, abyste si také opatřili podobné pěkné číslo.

Sděluji, že do zahájení schůze mě také někteří požádali, abych je omluvil, takže je také omluvím. Poslanci, kteří jsou na zahraničních cestách, jsou pan poslanec Walter Bartoš, Anna Čurdová a Vladimír Hink, dále se omlouvá pan poslanec Tomáš Kvapil, pan poslanec Miloš Melčák, Miroslava Němcová - zahraniční cesta, Jan Schwippel - zahraniční cesta. Pak tady mám některé omluvy bez udání důvodu. Omlouvají se paní poslankyně Věra Jakubková, pan poslanec Pavel Němec pouze na dopolední jednání, pan poslanec Jiří Petrů od 13 do 19 hodin a omlouvá se ještě pan poslanec Oldřich Vojíř od 9 do 13 hodin.

Mám tady také omluvy členů vlády. Omlouvá se ministr Petr Bendl, Michael Kocáb, Ondřej Liška - zahraniční cesta, Martin Říman, na zahraniční cestě je také Cyril Svoboda, Karel Schwarzenberg, pracovní důvody, a Pavel Svoboda. To jsou všichni omluvení ministři.

Dnes můžeme v programu postupovat podle schváleného pořadí. Dnešní jednací den bychom měli zahájit projednáním pevně zařazených bodů 49, 20, 17, 25 a 46. To jsou tisky 799, 561, 506, 669 a 749. Pak se budeme věnovat bodům podle pořadí, tak jak bylo schváleno.

Ještě možná připomenu, že odpoledne máme také pevně zařazené body. Jsou to, pro pořádek, pevně zařazené body 9, 28, 29, 63, 64, 30 a 22. To je tedy bohatý odpolední program.

Teď tedy můžeme zahájit ranní program. Ale hlásí se přece jenom ještě pan poslanec Pavel Hrnčíř, zřejmě s návrhem změny programu. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, chtěl bych vás požádat o změnu schváleného programu schůze, neboť z dnešního jednání je omluven ze zdravotních důvodů zpravodaj sněmovního tisku a požádal mě, abych vám přednesl návrh na pevné zařazení bodu č. 125, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 705, třetí čtení, a chtěl by, aby toto třetí čtení neproběhlo dnes, ale aby bylo pevně zařazeno na příští týden ve středu 6. května 2009 jako první bod po již pevně zařazených bodech programu schůze.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to je možné. Je ještě nějaký návrh na změnu programu? V této chvíli ho lze ještě podat. Ale toto byl zřejmě jediný návrh na změnu. Zagongujeme, protože budeme o tomto návrhu hlasovat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Pavel Hrnčíř. Návrh se týkal bodu č. 125. Jenom připomenu, že to je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a je to tisk 705. Pan poslanec Hrnčíř navrhuje tento vládní návrh zákona, který je ve třetím čtení, zařadit za týden ve středu 6. května 2009 po pevně zařazených bodech. To je obsah toho, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 74. Přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro hlasovalo 123, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

To je asi jediná změna programu, o které jsme hlasovali. A teď bychom se už pustili do schváleného pořadu schůze.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP