(13.50 hodin)

Poslanec Jiří Dolejš: Další hlasování je o návrhu pana poslance Sobotky, tedy že Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda Mirka Topolánka podcenila dopady hospodářské krize a negativně tím ovlivnila vývoj domácí ekonomiky v roce 2009.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, slyšeli jste návrh usnesení. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 434 z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 69, proti 68. Toto usnesení nebylo přijato. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Další hlasování je návrh pana poslance Sobotky, že Poslanecká sněmovna nepokládá národní protikrizový plán za dostatečnou reakci na probíhající hospodářský vývoj a žádá vládu, aby plán do 25. února dopracovala s cílem rozšířit ho o opatření směřující ke zvýšení domácí poptávky včetně možných a odpovídajících kroků v daňových opatřeních a kroků v sociální politice.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jste návrh usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 435 z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 70, proti 66. Toto usnesení bylo zamítnuto. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Třetí návrh z dílny pana poslance Sobotky je žádost Poslanecké sněmovny, aby vláda do konce listopadu 2009 stanovila realistický termín přijetí společné evropské měny.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jste návrh usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 436 z přihlášených 143 poslankyň a poslanců pro návrh 55, proti 46, toto usnesení nebylo schváleno. Prosím, pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Další návrh je návrh můj, a to: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby dopracovala národní protikrizový program o řešení dopadů krize na rozpočty územních samospráv.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jste návrh usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 437 z přihlášených 143 poslankyň a poslanců pro návrh 72, proti 22. Usnesení bylo přijato.

 

Prosím, pokračujte, pane zpravodaji... Moment, dojde ke kontrole.

 

Poslanec Pavel Bohatec: Dámy a pánové, já se omlouvám, stalo se mi to snad poprvé. Mačkal jsem křížek, na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, slyšeli jsme námitku proti hlasování. Nechám o této námitce hlasovat. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 438 z přihlášených 143 poslankyň a poslanců pro návrh 117, proti 9. Námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat hlasování. Prosím, pane zpravodaji, zopakujte usnesení.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, je to žádost Poslanecké sněmovny na vládu, aby dopracovala národní protikrizový plán o řešení dopadů krize na rozpočty územních samospráv.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jste usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 439 z přihlášených 143 poslankyň a poslanců pro návrh 70, proti 26. Toto usnesení nebylo schváleno. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Předposlední návrh zní: Žádost Poslanecké sněmovny na vládu, aby zastavila veškeré privatizace státních podílů po zbytek volebního období.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jste návrh usnesení. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 440 z přihlášených 142 poslankyň a poslanců pro návrh 71, proti 59. Toto usnesení nebylo schváleno.

 

Pane zpravodaji, vyčerpali jsme všechny návrhy?

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ještě jeden návrh a to je návrh paní poslankyně Jakubkové, která chce, aby svým usnesením Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby do 30. dubna připravila a předložila návrh legislativních změn, které zajistí dlouhodobě stabilní financování veřejné dopravy.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, slyšeli jste návrh na usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 441 z přihlášených 143 poslankyň a poslanců pro návrh 73, proti 23. Usnesení bylo přijato.

 

Pane zpravodaji, hlasovali jsme o všech návrzích?

 

Poslanec Jiří Dolejš: Teď už je to všechno, ano.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, takže bod č. 210 končím.

Budeme hlasovat ještě o jednom usnesení. Musíme se vypořádat se všemi ostatními body z naší 48. schůze. Budeme tedy hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny.

Předtím se hlásí pan ministr zemědělství Gandalovič. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno. Je to, musím říci, velmi nepříjemná příležitost, kdy využívám svého přednostního práva, abych k vám tímto způsobem promluvil, ještě než po očekávaném hlasování všichni určitě budete pospíchat z této Sněmovny.

Chci vám oznámit, že v dnešních ranních hodinách zemřel Ing. Miroslav Pátek, poslanec Poslanecké sněmovny minulého volebního období. Chtěl bych vás poprosit, ty, kteří jste ho znali, abyste si na něj vzpomněli. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Myslím, že bychom mohli uctít minutou ticha.

(Poslanci uctívají minutou ticha poslance Miroslava Pátka)

Děkuji.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 442 z přítomných 142 poslankyň a poslanců pro návrh 107, proti 28. Návrh byl přijat. Vyřadili jsme tedy všechny zbývající neprojednané body 48. schůze.

 

48. schůzi končím, děkuji vám za účast. Přeji vám šťastnou cestu domů a na shledanou.

 

(Schůze skončila ve 13.59 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP