(13.40 hodin)
(pokračuje J. Dolejš)

Třetí a poslední červená nit a problém. Za měsíc nás pravděpodobně čeká debata nad legislativní částí onoho protikrizového opatření, čili máme jakési finále, kdy je možno ještě něco odpracovat, kdy bychom mohli zbořit vozovou hradbu, která mezi jednotlivými názorovými tábory je, přizvat ty, kteří mají dost času i schopností spočítat náklady a výnosy, jak o nich hovořil kolega Tlustý, a předložit něco lepšího, s širším mandátem, ale také s větší účinností, protože pokud nám předložíte, jak avizujete zatím, balíček a budete chtít buď všechno, nebo nic, tak bude dohoda opravdu velmi těžká. Je ještě čas, zkusme pracovat, zkusme se poslouchat a zkusme poslouchat i ty, kteří jsou venku na ulicích. K tomu by mohl sloužit i návrh usnesení, které podobnou práci v posledních týdnech může nasměrovat. Takže bych prosil současně, abyste návrhům na průvodní usnesení k této informaci věnovali pozornost a pokud možno jej podpořili.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Do rozpravy se nikdo další nehlásí, proto všeobecnou rozpravu končím. Táži se pana zpravodaje, jestli máme návrhy v obecné rozpravě k hlasování. Nemáme.

Otevřu tedy podrobnou rozpravu, do které mám jako prvního přihlášeného pana zpravodaje, poté pan poslanec Sobotka, pak paní poslankyně Jakubková a pan poslanec Suchánek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. První návrh průvodního usnesení. Poslanecký klub KSČM protože skutečně nepovažuje předložený návrh národního protikrizového programu za dostatečný, za účelem jeho dopracování si dovoluje navrhnout, aby Poslanecká sněmovna svým usnesením požádala vládu - za prvé, aby dopracovala národní protikrizový program o řešení dopadů krize na rozpočty územních samospráv. Je to problém, který zatím poněkud zůstal stranou. Druhý návrh usnesení - aby vláda zastavila veškeré privatizace státních podílů po zbytek volebního období. V krizi by asi skutečně nebylo šťastné státní majetek prodávat. Tyto body navrhuji hlasovat jednotlivě, ať můžeme rozlišit rozdělení svých sympatií.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Dále pan poslanec Sobotka, připraví se paní poslankyně Jakubková.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já bych navrhl tři samostatná usnesení a rovněž bych rád požádal o jejich samostatné hlasování.

Usnesení č. 1. Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda Mirka Topolánka podcenila dopady hospodářské krize a negativně tím ovlivnila vývoj domácí ekonomiky v roce 2009.

Druhý návrh usnesení. Poslanecká sněmovna nepokládá národní protikrizový plán za dostatečnou reakci na probíhající hospodářský vývoj a žádá vládu, aby národní protikrizový plán do 25. února dopracovala s cílem rozšířit ho o opatření směřující ke zvýšení domácí poptávky, včetně možných daňových opatření a odpovídajících kroků v sociální politice.

Třetí návrh usnesení. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do konce listopadu 2009 stanovila realistický termín přijetí společné evropské měny.

Tolik tedy tři návrhy usnesení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále vystoupí paní poslankyně Jakubková, připraví se pan poslanec Suchánek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, prosím o pozornost tomuto usnesení. Myslím, že je bezproblémové a že bych pro něj u vás podporu najít mohla: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby do 30. 4. 2009 připravila a předložila návrh legislativních změn, které zajistí dlouhodobě stabilní systémové financování veřejné dopravy, které vedle provozních nákladů pokryje i potřebné investice do vozidlového parku.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Suchánek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl jeden krátký návrh na usnesení: Poslanecká sněmovna bere informaci předsedy vlády o národním protikrizovém plánu na vědomí.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášky nemám do podrobné rozpravy, proto podrobnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana předkladatele, pana zpravodaje. Pokud nejsou, tak poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování o navržených usneseních. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Za prvé je tu návrh pana poslance Suchánka informaci na vědomí. Tento návrh není kolizní s ostatními návrhy, protože můžeme vzít samozřejmě na vědomí i nedokonalý protikrizový plán. Další usnesení by bylo konstatační. To je ona konstatace navržená panem poslancem Sobotkou, že vláda podcenila dopady hospodářské krize. Třetím hlasováním by bylo prohlášení, že Sněmovna nepokládá národní protikrizový plán za dostatečnou reakci a žádá vládu. K tomu je návrh usnesení ve dvou krocích i usnesení mého, tedy že Sněmovna žádá vládu dopracovat řešení dopadů krize na rozpočty územních samospráv a zastavit privatizaci. To by byly další dva hlasovací kroky. Další návrh by byl požadavek pana poslance Sobotky, aby Sněmovna požádala vládu stanovit termín přijetí společné evropské měny. A poslední hlasování by byl návrh paní poslankyně Jakubkové, který se týká onoho úkolu pro vládu, aby do dubna zpracovala legislativní řešení problému veřejné dopravy.

Čili celkově by to bylo sedm hlasovacích kroků. Čili v tomto pořadí a hlasovat odděleně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Táži se, jestli má někdo připomínky k navrženému postupu pana zpravodaje. Pokud připomínky nejsou, nechám schválit proceduru hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro takto navrženou proceduru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 432, z přítomných 145 poslankyň a poslanců pro návrh 138, proti 3. Konstatuji, že postup byl schválen.

 

Než zahájím další hlasování, všechny vás odhlásím. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, a pana zpravodaje poprosím, aby předkládal jednotlivé návrhy usnesení a potom se k nim vyjadřoval, a já nechám hlasovat. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: První hlasování by byl návrh pana poslance Suchánka, tedy že Sněmovna bere informaci předsedy vlády o národním protikrizovém plánu na vědomí.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 433 z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 73, proti 49. Toto usnesení bylo přijato.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte. Moment, pane zpravodaji, dojde asi ke kontrole podle pohybu některých poslanců. (Probíhá kontrola hlasování.) Kontrola proběhla. Je všechno v pořádku? (Ano.) Můžeme pokračovat. Prosím, pane zpravodaji, předkládejte další usnesení.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP