(15.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, o tomto zpochybnění rozhodneme bezprostředně v hlasování s pořadovým číslem 411, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám.

Z přítomných 196 poslankyň a poslanců pro námitku 123, proti 32. Námitka byla přijata.

 

Než budeme opakovat hlasování, tak vás opět na žádost z pléna všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Pane ministře Kalousku? Ne.

Budeme tedy nejprve opakovat hlasování. Počkám, až se ustálí počet přihlašujících se a opakuji, že budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Sobotky o vrácení do druhého čtení. O procedurálním návrhu pana poslance Sobotky. Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 412 a táži se vás, kdo souhlasí s procedurálním návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 196 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Přeje si někdo provést kontrolu výsledků hlasování? Není tomu tak. Pokračujeme v projednávání sněmovního tisku 605. Nyní se táži… A pan kolega Zapletal přesto žádá o krátkou pauzu na konfrontaci reality s výstupem z tiskárny. (Poslanci kontrolují výsledky hlasování.) Pan poslanec Chalupa? Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Chalupa: Vážené dámy a pánové, omlouvám se, ale teď jsem zjistil, že jsem hlasoval, ale hlasovací zařízení nefungovalo, údajně jsem nebyl zapnut. Takže zpochybňuji hlasování a omlouvám se.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nezbývá nám, než o této námitce rozhodnout v hlasování, a to v hlasování s pořadovým číslem 413, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji.

Z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro námitku 117, proti 40. Tato námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Sobotky. Pouze si dovolím vás upozornit, že právě před předchozím hlasováním jsem vás na žádost z pléna všechny odhlásila a prosila, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Věnujte tomu zvýšenou pozornost.

 

Domnívám se, že můžeme přikročit k opakování hlasování o námitce, respektive - omlouvám se - o procedurálním návrhu pana poslance Sobotky, a to v hlasování s pořadovým číslem 414. Táži se vás, kdo souhlasí s procedurálním návrhem na opakování druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 93. Návrh byl přijat.

 

Kontrola proběhne, či nikoliv? Ne. Pane ministře Kalousku, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dovolte, prosím, abych ve vší slušnosti a pokoře k Poslanecké sněmovně vás seznámil se svým názorem, že tím, že jste několik dalších týdnů nechali české výrobce a dodavatele v totální nejistotě, jste se dopustili obludného cynismu. Něco takového může udělat jenom nezodpovědný grázl. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Kdyby tato slova tady pronesl někdo jiný -

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, omlouvám se, předpokládala jsem, že vaše poznámka se bude týkat výsledku hlasování. K žádné jiné poznámce takovéhoto druhu vám nemohu dát slovo. Musíte dát přednost, resp. uvolnit vaše místo kolegům, kteří toto právo mají. Je jím kupř. předseda vašeho poslaneckého klubu pan poslanec Sobotka. Pane poslanče Sobotko, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já jsem pochopil, že pan ministr financí Kalousek se rozhodl komentovat jednotlivá hlasování Poslanecké sněmovny. Já proti tomu nic nemám, on má koneckonců přednostní právo. Je otázka, jestli by ho ministr financí měl využívat k tomu, aby nám říkal, že hlasujeme podle jeho názoru dobře nebo že podle jeho názoru hlasujeme špatně. To za prvé.

Za druhé, já jsem se při svém návrhu jasně odvolal na předcházející vystoupení pana ministra financí, ve kterém upozornil na to, že tyto návrhy mají významné rozpočtové dopady. Na tiskové konferenci vlády pan premiér Topolánek se rovněž tento týden vyjádřil o tom, že tyto návrhy v kumulaci 80 mld. korun by mohly mít fatální dopad na veřejné rozpočty. Ty návrhy, které mají tento dopad, všechny byly předneseny až v závěrečné fázi projednávání návrhu zákona. V rozpočtovém výboru žádný z těchto návrhů, pokud si dobře vzpomínám, nebyl hlasován. Já myslím, že toto je jednoduchá věc.

My jsme zde ten návrh zákona nezamítli, legislativní proces není u konce. Ty věci nemusejí trvat několik týdnů nebo měsíců. Návrh zákona je v tuto chvíli v opakovaném druhém čtení. Já bych chtěl jasně říci, že rozpočtový výbor je připraven se sejít zítra, aby provedl opakované druhé čtení, a pak je na vládní většině, aby zařídila zbytek legislativního procesu. My se zítra jako rozpočtový výbor sejdeme. Já bych rád požádal zástupce Ministerstva financí, aby nám přesně doložili rozpočtové dopady jednotlivých opatření. Všechna tato opatření mají dopad minimálně v řádech miliard korun, některá z nich mají dopady v řádech desítek miliard korun.

Já jsem na půdě Poslanecké sněmovny v minulosti opakovaně varoval před náhlými hlasováními, která mají tak velké rozpočtové dopady, bez rozsáhlé a odpovídající předchozí diskuse. Já nyní postupuji stejně, jako jsem postupoval v minulosti. Chci na toto poukázat a je zřejmé, že není možné o těchto věcech hlasovat bez obšírné diskuse o rozpočtových dopadech. Dopad jednoho opatření je 3 mld., dopad druhého opatření je 15 mld., dopad třetího opatření je možná 30 nebo 40 mld. korun. Přece není možné o této věci hlasovat, aniž by to bylo dostatečně projednáno v rozpočtovém výboru. Zítra jsme připraveni se sejít jako rozpočtový výbor, jednat o té věci a zbytek je skutečně věcí vládní většiny. Jestliže zde existuje vládní většina, ať vládní většina využije všech instrumentů, které má k dispozici, aby zajistila doprojednání tohoto návrhu zákona. Nejsme na počátku legislativního procesu, legislativní proces nebyl ukončen zamítnutím zákona a máte všechny možnosti celou věc dokončit. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře Kalousku, před vámi přihlášený pan místopředseda Filip nejprve - omlouvám se, pane místopředsedo Zaorálku - poté pan místopředseda Zaorálek, posléze pan ministr Kalousek. Pane místopředsedo Filipe, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP