(15.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, paní a pánové, já mám jenom jednu poznámku na adresu pana ministra financí Kalouska. Já považuji za obludný cynismus jeho vyjádření v říjnu loňského roku před volbami, kdy řekl, že nás krize mine. Ať neobviňuje jakýkoliv ministr české vlády tuto Sněmovnu, protože této Sněmovně, v parlamentní demokracii, je vláda odpovědná. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Místopředseda Poslanecké sněmovny pan Lubomír Zaorálek. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem chtěl říci, že já naopak s panem ministrem Kalouskem souhlasím. To vaše první prohlášení, když jste řekl, jestli to budu citovat přesně, oddálení je zločin, je podle mě naprosto pravdivé. Pokud si dobře vzpomínám, tak Lehman Brothers spadla 15. září loňského roku. Od začátku krize uplynulo pět měsíců. Od té doby, pokud něco blahodárně působilo na český průmysl automobilový, tak to byla opatření německé vlády. To už dneska víme. To, že česká vláda neudělala nic a že po pěti měsících se teprve dostáváme k nějakým opatřením české vlády, to je zločin, jako je to zločin, který jste spáchali na veřejnosti i na Parlamentu! (Potlesk z lavic sociální demokracie.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ministr financí pan Miroslav Kalousek. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Já si to dovolím vzít odzadu k předešlým poznámkám pana předsedy Sobotky a pana místopředsedy Zaorálka.

Několikrát jsem tu opakoval minulý podzim, a na má slova došlo, že finanční krize, krize, která zasáhla bilance bank toxickými aktivy, Českou republiku mine. Minula. Česká republika je jednou ze tří zemí ze všech zemí OECD, která nemusela intervenovat do svého bankovního sektoru. Česká republika, Slovenská republika, Mexiko. Nikdo nikdy neřekl, a teď se to jenom snažíte mediálně spojit, že na nás nemůže dopadnout krize vnější poptávky, která souvisí s hospodářskou krizí. Prosím, abyste rozlišovali mezi termínem finanční krize, která zasáhla a podkapitalizovala bilance drtivé většiny států evropských bank, a globální hospodářskou krizí, která k nám importovala krizi nikoliv naší finanční krize, nikoliv naší spotřeby, ale která k nám jako k exportní ekonomice importovala krizi vnější poptávky. Že to nás nezasáhne, to netvrdil a nemohl nikdy tvrdit nikdo.

K tomu, zda jsme, nebo nejsme zpožděni. Je jasné, že něco bude vždycky říkat vláda a něco jiného, pane místopředsedo Zaorálku, bude říkat opozice. V takovém případě nezbývá nic jiného, než se obrátit na nějakou autoritu, která jistě nemá v úmyslu zvýhodňovat ani koalici ani opozici v tom či onom členském státě Evropské unie, což je nepochybně Evropská komise, kterou jsme tady včera my dva, rameno vedle ramene při diskusi o Lisabonské smlouvě hájili.

Evropská komise dnes zveřejnila při hodnocení konvergenčního programu České republiky, že vysoce oceňuje a chválí protikrizový scénář české vlády a že zejména oceňuje, že je včasný a že je cílený na ta správná místa, nejvíce ohrožená globální hospodářskou krizí. Teď prosím cituji pouze stanovisko Evropské komise. Myslíte si, že je víc pro socialisty, nebo že je víc pro konzervativce? Ne, ona říká pravdu na rozdíl od vás, pane místopředsedo Zaorálku! (Potlesk.)

A k tomu vyčíslení, kterým začal pan předseda Sobotka. Vy sám jste jeden z těch předkladatelů, který dělá největší díru do rozpočtu, a já jsem z tohoto místa asi tak pětkrát kvantifikoval jednotlivé pozměňovací návrhy. Myslím, že to nemusím opakovat, protože jsem to skutečně říkal pětkrát - ale protože se pánové baví, kdyby jako moc chtěli, tak já jim to znova opakuji. Tlustý je za padesát, Sobotka je za dvacet, auťáky jsou za čtyři, a tak jsem to několikrát opakoval a vy to dobře víte, a proto jste to přednášel, abyste dopředu ve druhém čtení vy, předsedo rozpočtového výboru, jste nevznesl tento pozměňovací návrh na rozpočtovém výboru. Vy jste ho vznesl až na plénu, abyste tam dal to torpédo, díky kterému to můžete vrátit zpátky, díky kterému dál budete držet v nejistotě české fabriky a české dodavatele! To je váš obludný cynismus, tak teď z toho nikoho neobviňujte! (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Sobotka. Pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych byl velice pro, paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně, abychom už tuto debatu ukončili a přešli k dalšímu řádnému bodu, aby mohli hovořit všichni, nejenom ti, kteří mají přednostní právo. Takže mi dovolte jenom nějaký ten citát za citát, který tady zazněl, a pak ještě jednu poznámku, kterou bych začal.

Víte, ta novela zákona o DPH byla vládou předložena jako technická novela. Tam se žádné sazby neměnily. My jsme to na rozpočtovém výboru respektovali. My jsme z toho prostě nechtěli udělat politický zákon, vzali jsme to jako technickou novelu a jako takovou jsme ji poslali sem do Poslanecké sněmovny. Teprve tady se z toho stal nosič nějakých politických cílů a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže z pohledu výboru já musím říci, že mám naprosto čisté svědomí.

A teď ještě možná jeden dva tři citáty pana ministra financí Kalouska, který zde tak poutavě hovořil o dopadech krize.

Miroslav Kalousek 2. října 2008. Cituji: "Končí naprosto výjimečné dobré časy a začínají normální časy. Ale ne časy mimořádné, které by vyžadovaly mimořádná opatření." 2. října loňského roku.

Citát druhý. 7. října loňského roku pan ministr financí Kalousek: "Některá vyjádření předsedy Jiřího Paroubka včetně údajné potřeby vytvářet nějaké záchranné plány pro Českou republiku by se daly spíše nazvat jako šíření poplašné zprávy. Opakuji, krize nám nehrozí." (Potlesk ze strany sociální demokracie.) To je citát pana ministra financí Kalouska.

A poslední citát, který já myslím, že zcela to dílo korunuje říjnová vyjádření našich představitelů vlády. Já abych nekřivdil panu ministru financí Kalouskovi. On nebyl jediný, kdo takto hovořil. Takto hovořil i premiér a takto hovořil i ministr průmyslu a obchodu. Ale pan ministr financí Kalousek ještě 13. října loňského roku řekl: "Zpomalení ekonomiky přijde. Jediné, co se však stane, je, že Češi budou bohatnout o něco pomaleji než dosud. Pořád ale budou bohatnout." (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ministr financí pan Miroslav Kalousek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já se k těm citátům hlásím. Jsme prostě v době mimořádných, naprosto bezprecedentních turbulencí, kdy dnešní prognóza je zítra stará.

Snad abyste šel s námi do party, pane předsedo Sobotko, protože když si prohlédnete steno, diskusi o rozpočtu, kde jste nás nabádal k tomu, abychom to přepracovali na aktuální ekonomické indikátory, tak jste říkal, že 4,8 je fikce, s tím jsme všichni souhlasili, a sám jste říkal, že realisticky lze hospodářský růst na rok 2009 odhadnout někde mezi 3 až 4 procenty. Laskavě si zkontrolujte steno. To jste tenkrát říkal. Já jsem to tenkrát měl za celkem reálný odhad. Koneckonců Česká národní banka tenkrát predikovala 3,2. Její poslední predikce je minus 0,3. Jsme prostě v čase, kdy to ekonomičtí prognostici mají ještě o něco horší než meteorologové. Já to připomínám ne proto, že bych se vám chtěl za ten váš tehdejší citát vysmívat. Já vám prostě jenom říkám, že jsme na tom stejně. Tak se nedělejte chytřejší než kdokoliv jiný. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Přikročíme k projednávání bodu 210 našeho schváleného pořadu jednání. Tímto bodem je

 

210.
Informace předsedy vlády o národním protikrizovém plánu

 

K tomuto bodu vám byl rozdán materiál na lavice. Prosím předsedu vlády České republiky pana Mirka Topolánka, aby se ujal slova. Vážený pane premiére, máte slovo.

Pan premiér se svým úvodním slovem vyčká, až Sněmovna tomuto úvodnímu slovu vytvoří atmosféru odpovídající závažnosti projednávaného bodu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP