(17.30 hodin)
(pokračuje Bursík)

A to, co jsem vám teď tady popsal, je standardní procedurální EIA podle zákona 100, dokonce tento aspekt byl platný i v době, kdy jsme tady měli předchozí zákon 244.

A pokud jde o kompenzace, já myslím, že to je strašně vágní formulace. My prostě tam sledujeme celou řadu aspektů. Tam bude tuším pět objektů, čistírna odpadních vod. Jestliže by ta čistírna odpadních vod - my hlavně budeme kontrolovat ty parametry tak, aby například ta čistírna byla dobře vyprojektována, aby se nemohlo stát, že dojde k poškození té evropsky významné lokality, kde je výskyt raka kamenáče, a tím pádem se vlastně budeme snažit v tom rozhodnutí a v tom našem posuzování eliminovat všechna rizika, která tam jsou. Jestliže tam budou nějaká kompenzační opatření, tam my nejprve musíme vlastně identifikovat ty negativní vlivy, a teprve poté můžeme formulovat nějaká kompenzační opatření. Čili toto je otázka, která skutečně předbíhá dobu. A kdybyste se mě zeptala na nějaké konkrétní téma, jak bude kompenzováno - já nevím - to, že oplocení bude takové či onaké a že velcí savci nebudou moci to prostoupit, tak vám asi na to nějak odpovím. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ale je to strašně obecná otázka, na kterou nedokážu odpovědět jinak nežli obecně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže to musíme ukončit a přejít k další interpelaci. Tou je interpelace LOV Dingo 2, pan poslanec Antonín Seďa, opět na paní Parkanovou.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážená nepřítomná paní ministryně obrany. Česká armáda začala používat v provincii Lógar lehká obrněná vozidla Dingo 2. O nákupu vozidel se rozhodlo bez klasického výběrového řízení. Výběrové řízení nebylo údajně vyhlášeno pro zrychlení procesu pořízení. Jedním z hodnoticích kriterií byla zvýšená balistická ochrana podle norem STANAG 3. Zároveň jako nejdůležitější hodnoticí kritérium byla stanovena pořizovací cena. Výběr a nákup lehkých obrněných vozidel v počtu čtyř kusů organizovalo Vojenské zpravodajství.

Podle mých informací vybrané vozidlo Dingo 2 nevyhovělo při některých testech kontrolních zkoušek, přičemž podle výsledků zkoušek nemá vozidlo balistickou ochranu STANAG 3. Cena zakázky je 135 milionů korun. V porovnání s cenami, za které pořídily jiné armády ve světě vozidla Dingo 2, je cena pro Armádu České republiky několikanásobně vyšší. Údajným zprostředkovatelem dodávek vozidel Dingo 2 pro Armádu ČR je společnost MPI Group, s.r.o. Rozdíl ceny, za kterou zprostředkovatel koupil od výrobce firmy KMW vozidla, a ceny, za kterou je prodal armádě, je údajně 40 milionů Kč.

Vážená paní ministryně, jakým způsobem doložil výrobce splnění balistické ochrany vozidel Dingo 2 Level 3 podle normy STANAG 4569? Na základě jakého rozhodnutí probíhá další pořizování vozidel Dingo 2, když nebylo vyhlášeno výběrové řízení? V současné době mají dvě vozidla Dingo 2 v Afghánistánu technické problémy. Ptám se, o jaké problémy se jedná a jak je zabezpečena jejich logistická podpora a servis. Jaké nákupy lehkých obrněných vozidel Ministerstvo obrany ještě plánuje a je stále tedy nutné uvažovat o pořízení kolových obrněných transportérů PANDUR II? Za jakou cenu nakupuje Ministerstvo obrany vozidla Dingo 2 od zprostředkovatele?

Nemyslíte si, paní ministryně, že takto realizované nákupy zbrojních technologií jsou nejen v rozporu s odborným postojem kvalifikovaných pracovníků Armády ČR, ale že jejich důsledkem dochází k neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky? Nemyslíte si, paní ministryně, že upokojováním ekonomických potřeb jednotlivců prostřednictvím ovlivňování akvizičních procesů dochází k bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti, zdraví a životů příslušníků Armády ČR?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ale odpověď nedostanete dneska, možná jindy, později.

A teď poprosím pana poslance Ladislava Mlčáka, kterého zajímá situace na hranicích mezi Ukrajinou a Slovenskem. Ovšem pana Vondru jsem tady také dlouho neviděl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Mlčák: Vážený pane nepřítomný místopředsedo vlády, obracím se na vás ve stejné záležitosti jako na pana ministra Langera, se stížností paní ředitelky Základní umělecké školy v Potštátu na jednání, chování, aroganci, urážky a podobně, které se staly 26. května letošního roku na hraničním přechodu Vyšné Nemecké, Slovenská republika - Užhorod, Ukrajinská republika. Písemně předám samozřejmě tuto stížnost panu místopředsedovi vlády.

Paní ředitelka popisuje tuto událost, která byla opravdu asi nadmíru, protože při celním odbavení byla dokonce hospitalizována, respektive zkolabovala, a sama v tom uvádí, že ukrajinští celníci a pasová kontrola se k nim chovala velmi slušně, v mezích zákona, a nevidí důvod, proč toto nejde i na slovenské straně. Je tím myšlena i ta záležitost, protože se jedná o ochranu, o ostrahu, o zostření těch záležitosti na takzvané schengenské hranici, kde v podstatě jsme posunuli, jak jsem uváděl, tu pevnou železnou oponu dále na východ. A je potřeba samozřejmě tyto věci řešit. Proto se obracím na pana místopředsedu vlády se žádostí o prošetření této záležitosti, kterou mu předám, s tím, aby ty vztahy mezi občany, slovanskými národy, byly solidnější, bez těch popsaných, nedobrých, nepříjemných záležitostí. Takže žádám písemnou odpověď a s panem místopředsedou se spojím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana poslance Hamáčka, který chce interpelovat ministra Karla Schwarzenberga ve věci skupina Bilderberg. Pan ministr Schwarzenberg je už ovšem ministrem dlouhodobě v zahraničí. Takže prosím, aspoň takto ho interpelujte.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Já mám dnes smůlu na ministry vlády, ale na rozdíl od paní ministryně Parkanové, kdy nevím, proč není účastna zde, tak pan ministr Schwanzenberg je na plánované služební cestě v zahraničí. A to chápu.

Vážený pane ministře, dovolte mi, abych vám položil otázku, která se týká vaší účasti na setkání takzvané skupiny Bilderberg Group. O této účasti na tomto jednání informovala česká média a mně se některé okolnosti vaší účasti na této schůzce zdají přinejmenším nestandardní. Co se mi zdá nestandardní, je to, že o vaší účasti podle informací z médií nevěděl nikdo z členů vlády, a nevěděl to ani její předseda, což je zajímavé, zejména vzhledem k tomu, že například členové administrativy Spojených států mají přímo ze zákona zakázáno se účastnit takovýchto jednání utajených skupin, jako je právě skupina Bilderberg.

Já bych se vás chtěl zeptat na následující: Za prvé: Účastnil jste se té schůzky jako soukromá osoba, nebo jste se tam účastnil jako ministr zahraničí České republiky? Za druhé: Co bylo cílem jednání a co bylo obsahem jednání? Zda jste někoho z vlády ČR či dalších státních představitelů informoval o tom, že se takového schůzky účastníte, a zda se této schůzky účastnil také nějaký jiný aktivní politik z jiné země světa. Protože většinou takováto setkání se konají za účasti bývalých politiků, kteří tam vystupují jako soukromé osoby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pane poslanče, děkuji, že jste to přednesl.

Ještě jednou tady vidím paní poslankyni Věru Jakubkovou, která má připravenou interpelaci na Aleše Řebíčka ve věci bezpečnostní prověrky náměstka Hodače. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře. Pro svou interpelaci jsem si vybrala stejné téma jako pan poslanec Jiří Petrů, a to bezpečnostní prověrku prvního náměstka Ministerstva dopravy Jiřího Hodače, který bezpečnostní prověrku nemá, nepožádal o ni, a vy jste povinnost ji podstoupit zrušil před nástupem pana Hodače na Ministerstvo dopravy. Slyšela jsem vaši odpověď kolegovi, kde vysvětlujete, že bezpečnostní prověrku mají jiní vaši náměstci, a tudíž ji pan Hodač nepotřebuje. Nedá mi zeptat se, jak je možné, že náměstek, který má na starosti devět odborů, zatímco ostatní náměstci maximálně po dvou, si bez prověrky vystačí. Pan náměstek obhospodařuje také operační program a řídí přerozdělování více než 140 miliard Kč. Je stěží uvěřitelné, že při své práci se náměstek Hodač, který má větší kompetence než jeho předchůdce pan Vyčichla, bez prověrky může obejít.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP