(20.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

O tomto návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 128. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 128 přítomno 184, pro 90, proti 94. Návrh přijat nebyl.

 

Nyní tedy z rozhodnutí Sněmovny budeme hlasovat o návrhu Vlastimila Tlustého. Prosím, aby byl přesně přečten.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Je to návrh na přerušení projednávání v prvním čtení a odročení do okamžiku či doby doplnění zákona či důvodové zprávy o vymezení rozsahu vydávaného majetku /výčet či definice/ a ocenění nevydávaného majetku, to je stanovení rozsahu finanční náhrady.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Slyšeli jsme návrh. Znovu upozorňuji na stanovisko legislativy, aby se potom někdo nemohl vymlouvat, že toto stanovisko neznal předem. Takže jsme slyšeli návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pan předseda legislativní rady strany -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pardon, neslyším vás.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: - reklamuje, že chybí vládou. Vládou. Vládou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 129. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 129 přítomno 184, pro 93, proti 90. Návrh byl přijat.

 

Bude probíhat kontrola hlasování? Nebude probíhat. Tím pádem jsme se vypořádali s tímto bodem a Sněmovna přijala verdikt v podobě posledního hlasování.

Končí projednávání bodu 37, sněmovního tisku 482 v prvém čtení. Končí tím také dnešní jednací den. Zítra, ve středu 30. dubna, bychom měli zahájit po mimořádné schůzi další pokračování této schůze bodem č. 75. Děkuji.

 

(Schůze přerušena ve 20.23 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP