(17.00 hodin)
(pokračuje Bursík)

Pokud jde o vystoupení pana kolegy, který řekl, že požádá o vrácení vládě a přepracování této novely zákona, tak tady musím říci, že to vůbec nechápu, že nevidím důvodu a nevidím ani meritorně, co bychom měli přepracovávat, ani z toho vystoupení jsem to nepochopil, a tady tedy dávám za předkladatele zásadní nesouhlas s tímto návrhem, který tady padl.

Jinak jsem samozřejmě připraven vést s vámi meritorní debatu na téma využití ekonomických nástrojů v ochraně životního prostředí, ochraně klimatu, a nakolik je princip dání ceny uhlíku na celosvětové úrovni kruciálním a úplně klíčovým pro snižování emisí skleníkových plynů a nakolik je tato metoda tou nejúčinnější, kterou známe, při znalosti toho, kde všude Evropská komise udělala chyby ve stávajícím systému, a právě proto dochází teď k revizi směrnice o evropském systému obchodování s emisními povolenkami.

Čili ještě jednou: Děkuji všem, kteří vystoupili, zásadně odmítám návrh na vrácení vládě k přepracování, protože nechápu vůbec jeho podstatu, a jinak souhlasím s názorem pana zpravodaje, který doporučoval, aby se výbor zabýval některými dalšími detaily tohoto návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Pan kolega Břetislav Petr. Máte slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Dámy a pánové, musím reagovat na vystoupení pana místopředsedy vlády. Já jsem kritizoval, a výslovně jsem kritizoval, ústupek v § 8 stávajícího platného zákona tím, že rušíme body 6 a 7. Pro mne je nepochopitelné, že když Česká republika nebo vláda podá žalobu a doporučení Evropské komise změnit tento paragraf se týká problematiky stanovení výše emisí na toto alokační období, že to zahrnujeme a rychle dáváme do novelizace zákona. V některých případech jsme tak rychlí, že mi to připadá až nepatřičné. Při jiných zákonech tady apelujeme na to, abychom schválili nesmysly, neboť nám hrozí žlutá karta z Evropské unie.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Petrovi. Pan místopředseda vlády Martin Bursík se ještě hlásí do obecné rozpravy.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Já se velmi omlouvám, jenom velmi rychle. Tohle je skutečně nedorozumění a já bych byl nerad, kdyby to někoho ovlivnilo v hlasování o propuštění tohoto návrhu do dalšího čtení, anebo kdyby to dokonce někoho vedlo k odsouhlasení návrhu pana poslance, aby byl zákon vrácen k přepracování.

Ta žaloba České republiky na Evropskou komisi nemá vůbec žádnou souvislost s návrhem vlády na vypuštění odstavce 6 a 7 § 8 stávajícího zákona. Toto podtrhuji. Vypouštíme to proto, protože ten zákon stanoví garanci provozovateli, že obdrží povolenky ve shodném množství po dobu dvou po sobě následujících alokačních plánů, to je na dobu 15 roků. Tohle je věc, která je nelogická, která jde proti systému emisního obchodování, jehož cílem je snižovat emise skleníkových plynů. Jestliže naopak tam poskytujeme garanci po dobu dvou národních alokačních plánů, toto nám je vyčítáno, toto je problematizováno Evropskou komisí. Nesouvisí to s žalobou na celkový objem, kterou Česká republika podala, a já jsem v tomhle, pane kolego, otevřen s vámi diskutovat podrobněji. Nechci tímto Sněmovnu příliš zaneprázdňovat, ale chci tady skutečně odmítnout, že by tady byla nějaká souvislost. Je to skutečně nedorozumění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy přihláška není, obecnou rozpravu končím a je před námi závěrečné slovo. Nejprve poprosím pana zpravodaje o závěrečné slovo.

 

Poslanec Pavel Vanoušek: Děkuji, paní předsedající. Moje závěrečné slovo bude už hodně krátké.

Já jsem si dovolil ve své zprávě upozornit na skutečnost, že projednávané téma bude svádět k tomu, aby se diskutovalo to, co s tímto návrhem nesouvisí. A sice jak bude vypadat obchod s emisemi v EU po roce 2013 a jaká kvóta bude stanovena pro Českou republiku. Já si myslím, že v té diskusi, kde vystoupilo postupně pět poslanců, jsme si tyto záležitosti objasnili, a opakovaně podporuji stanovisko na propuštění návrhu do druhého čtení. Připomínám, že byl podán návrh na vrácení vládě k přepracování a dále že byl podán návrh na přikázání hospodářskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Přivolala jsem gongem naše kolegy, protože je před námi hlasování. První hlasování se bude týkat návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Takto svůj návrh podal pan kolega Břetislav Petr. Ještě malou chvíli počkám, než zahájím hlasování.

 

Domnívám se, že již jsou tady všichni, kteří se chtěli zúčastnit hlasování, proto zahajuji hlasování pořadové číslo 238. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 238, přítomno 166, pro 34, proti 80. Návrh přijat nebyl.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Pan poslanec Petr navrhl přikázání výboru hospodářskému. Je ještě někdo, kdo by chtěl rozšířit návrh na přikázání? Není.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 239. Táži se, kdo souhlasí s tímto přikázáním. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 239, přítomno 168, pro 157, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Následovat bude hlasování o přikázání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování s číslem 240 a táži se, kdo souhlasí s tímto přikázáním. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 240, přítomno 166, pro 135, proti 8. Také tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a výboru hospodářskému. Tím jsme se vyrovnali s bodem č. 32, sněmovním tiskem 433. Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji také panu zpravodaji.

Předávám řízení schůze panu místopředsedovi Zaorálkovi.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP