(16.50 hodin)
(pokračuje Mlčák)

Obrátil bych se i na pana premiéra Topolánka, zda zhruba před deseti či čtrnácti dny jednal o této záležitosti na úrovni Rady Evropy, co se mu podařilo vyjednat a jaká je startovací pozice u nás v České republice.

Hlásím se k zpravodaji i ke kolegovi Petrovi, aby tento tisk byl přidělen hospodářskému výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan kolega Vojíř, poté pan místopředseda vlády Bursík.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, pane premiére, pane vicepremiére, dámy a pánové, toto je vždy velmi ožehavé téma, protože energetika obecně se stává čím dále tím více senzitivní oblastí. Je to především proto, že ceny ať už energetických surovin nebo energie jako takové rostou velmi strmě a naše umělé zásahy - říkám naše zásahy, protože tento projekt emisních povolenek si nevymyslela tato vláda, je to daň, kterou také platíme za to, že jsme členy EU, protože tento model vznikl daleko dříve, než tato vláda byla ustanovena. Je to dlouhodobý projekt.

Původně se myslelo, že se vydá určité množství povolenek, něco jako odpustek, a ty budou administrativním způsobem rozděleny nějakým poměrovým klíčem a že dojde k tomu, že to, co je nad povolenky, bude řešeno investiční aktivitou subjektů, aby se jim pohrozilo a řeklo se jim, že povolenky jednou dojdou a ony musí změnit své chování v této oblasti. Problém je, že jednotlivé země měly jinou startovací pozici. Česká republika má startovací pozici zhruba 60 procent veškeré energie získávané z hnědého nebo černého uhlí. Je to velký problém pro náš průmysl a energetiku jako takovou. Samozřejmě, že když dojde k tomu, že si země EU prosadí to, že budeme od nějakého roku tyto povolenky dražit, dojdeme k tomu, že bohatší subjekty si je nakoupí, protože na to budou mít a do nových technologií možná investovat nebudou. A ty menší, které tuto možnost nemají, to znamená lokální výtopny, městské výtopny a daleko menší podniky, budeme sankcionovat, nebo ne? Zřejmě je budeme muset sankcionovat a výsledek bude takový, že buď si na investice půjčí nějaké peníze, nebo peníze neseženou a budou pohlceny velkými subjekty a vytlačeny z trhu.

Říkám to i s vědomím toho, že jsem na jedné přednášce řekl, že to je jeden z velkých podvodů v rámci energetiky. Povolenky neřeší problém dostatku energie, neřeší otázku čistoty prostředí, to je kvaziproblém. To je trh. Jako kdybych vsunul na trh novou formu emisí. Jakmile se začne dražit a obchodovat, je to finanční derivát. Bylo by fér, kdyby se to takto řeklo.

Nechci, aby to vyznělo tak, že to vyčítám stávajícímu ministrovi životního prostředí, ale říkám to proto, že je to obecný problém, který takto Evropa vnímá jako nástroj řešení problematiky vzniku skleníkových plynů. Říkám, že je to falešná cesta. Daleko více bych přivítal, kdybychom se začali bavit o skutečně čistých technologiích, které jsou možná pro někoho trochu strašidelné, což je jaderná energetika a její dopady, je to otázka daleko vyšší účinnosti uhelných zdrojů a i otázka postavení obnovitelných zdrojů v rámci energetiky. I z tohoto důvodu jsem rád, že bychom projednali tuto novelu v hospodářském výboru, pokud se ctěná Sněmovna tak rozhodne.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vojířovi. Nyní žádá o slovo předseda vlády Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené kolegyně a kolegové, zabývám se emisními povolenkami posledních dvanáct let. Musím říci, že model, který byl nastartován do EU, není šťastný, proto je také tendence ho změnit. Nevím, jestli k lepšímu.

K otázce, která tady padla. Mohl bych lacině říci, že jsem na Radě Evropy nejednal, byla to Evropská rada. Ale zaslouží si to trochu delší diskusi, a ne takovou lacinou poznámku.

Novela, o které se bavíme, se netýká budoucích emisních povolenek, týká se pouze přerozdělení stávajících. Víte, že jsme podali žalobu na množství povolenek, které nám byly v národním alokačním plánu II určeny. Naše pozice není taková, abychom si mysleli, že uspějeme a získáme například to, co se podařilo Slovákům, kteří dostali darem 1,9 milionu tun emisních povolenek. Budeme jednat o tom, zda žalobu stáhneme, nebo ne. Toto přerozdělení je korektní rozdělení v rámci stávajícího národního alokačního plánu.

Diskuse o nových emisních povolenkách na Evropské radě probíhala velmi intenzivně, přestože závěry se toho dotýkají pouze okrajově. V říjnu během francouzského předsednictví se bude jednat o této věci velmi detailně, a to samozřejmě o aukcích, o tom, jestli některé průmyslové obory mají mít určité zvýhodnění, či nikoliv. My jsme vládní pozici měli, že ano. Nejsme v tom zdaleka sami, je to také požadavek Němců a dalších zemí. Je to diskuse o tom, zda energetická výroba patří do této výroby, nebo nepatří, zda se budou stoprocentní aukce týkat i energetických závodů. Diskuse na Evropské radě je velmi věcná a na říjnové jednání se musíme dobře připravit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane premiére. Nyní pan místopředseda vlády Martin Bursík.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Rád bych všem poděkoval za plodnou debatu v prvním čtení, ale pokládám za důležité tu široce rozlitou řeku v údolní nivě dostat zpět do přirozeného koryta a říci, o čem tato novela zákona je.

Považuji za důležité především říci, o čem tato novela není. Tato novela zákona nemá žádnou souvislost s žalobou České republiky na Evropskou komisi stran národního alokačního plánu. Slyšeli jste od předsedy vlády jeho aktuální vyjádření k této žalobě. Novela neřeší celkový objem alokace povolenek pro Českou republiku v druhém kontrolním období. Neřeší budoucí model evropského systému obchodování s emisními povolenkami, kde je tendence změnit tento systém z národních alokačních plánů na evropskou alokaci povolenek, která potom bude dělena metodou aukcí. Je dobré připomenout, že s 99,9procentní pravděpodobností toto bude řešit Česká republika v průběhu předsednictví a budeme to my, kteří budou vyjednávat finále energeticko-klimatického balíčku. Tato novela ani neřeší odlišnou startovací pozici ekonomik střední a východní Evropy. O tom také jednáme na vládě. Jednáme o tom, jak odprodat naši rezervu zemím, které o to mají zájem a potřebu, a z výnosů investovat do obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, modernizaci inovací v sektoru výroby elektřiny a tepla. Tato novela neřeší problematiku jaderných elektráren, ani účinnosti uhelných bloků, ani obnovitelných zdrojů energie.

Za velmi pozitivní beru návrh od pana zpravodaje na to, aby se výbor zabýval případným upřesněním terminologie v zákonu. Toto vítám. Stejně tak si myslím, že se sluší, aby se tímto návrhem zabýval hospodářský výbor, a zároveň bych rád požádal jeho předsedu, aby si zapamatoval, co vše novela neřeší, a snažil se koncentrovat debatu v hospodářském výboru na to, čím se tato novela zabývá.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP