(Jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, uplynula pauza, kterou si pro své jednání vybral tentokrát klub KSČM.

Prosím vás všechny, abyste zaujali svá místa ve svých lavicích. Požádám pana zpravodaje, aby sledoval další rozpravu.

O slovo se nyní hlásí přednostně předseda vlády Mirek Topolánek. Prosím, abychom se všichni usadili do lavic a sledovali další průběh jednání v tomto bodě. Pane premiére, prosím.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Poslouchám tady už několik hodin neuvěřitelné věci. Přece je evidentní od začátku, o co opozici jde. Jde o to, jakým způsobem prokázat něco, co prokázat nelze. Stejně jako já nemohu dokázat neexistenci toho, co se nestalo, stejně vy budete velmi složitě dokazovat existenci toho, co se nestalo. V tom případě zřízení komise je opravdu plácnutí do vody. Pokud by výsledkem zřízení komise bylo, že schválíme neoprávněné výhody stravenkových firem a zabráníme korupci a daňovým únikům, tak potom by to smysl mělo. Pokud se jedná pouze o skandalizaci něčeho, co se nestalo, potom to pokládám opravdu za velice směšné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan premiér. Nyní je před námi hlasování o procedurálním návrhu, který navrhl předseda poslaneckého klubu ČSSD. Návrh zní takto: Přerušit projednávaný bod a odročit jej do doby, než bude zřízena parlamentní vyšetřovací komise, která by zjistila aktivity lobbistických firem ve vztahu k tomuto zákonu. Myslím, že to bylo nějak takto řečeno.

Jestli to chce pan předseda upravit přesně, prosím, aby formuloval přesněji svůj návrh.

 

Poslanec Michal Hašek: Návrh zněl: Parlamentní vyšetřovací komise k objasnění činnosti lobbistických firem v souvislosti s projednáváním a výsledkem projednávání sněmovního tisku 222, tedy takzvané vládní reformy veřejných financí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní rozumíme tomuto návrhu, byl upřesněn. Ještě jednou oznamuji gongem do předsálí, že se blíží toto procedurální hlasování. Registruji vaši žádost o odhlášení a prosím vás, abyste se všichni znovu přihlásili.

Domnívám se, že již uplynul dostatečně dlouhý interval pro to, aby mohli všichni zákonodárci přijít a tohoto hlasování se zúčastnit.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 232 a táži se, kdo souhlasí s návrhem, který nám zde uvedl předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Hašek. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 232 přítomno 175, pro 88, proti 71. Tento návrh byl přijat.

Ale prosím ještě o chvíli strpení, než proběhne kontrola tohoto hlasování. Je námitka proti výsledku hlasování? Není žádná námitka, rozumím tomu dobře. (Potlesk z řad ČSSD a KSČM.) Tedy bod byl přerušen a odročen do doby zřízení vyšetřovací komise, jak bylo v návrhu uvedeno.

 

Tím končím projednávání bodu 14, sněmovní tisk 413, pro tuto chvíli.

 

Dámy a pánové, budeme pokračovat v průběhu schůze, a to bodem číslo

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 420/ - prvé čtení

 

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Já vás, pane ministře, prosím, abyste předstoupil před mikrofon.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych představil návrh zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Jedná se především o splnění závazku transponovat do našeho právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady z roku 2004 o trzích finančních nástrojů.

Návrh zákona mění regulaci poskytování investičních služeb a organizování trhu s investičními nástroji. Od navrhované právní úpravy se očekává především zlepšení postavení zákazníků na českém finančním trhu a vytvoření lepších podmínek orgánů dohledu pro přeshraniční spolupráci u jednotlivých investičních služeb a finančních skupin.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP