(13.30 hodin)
(pokračuje Braný)

Nebudu to podrobně dále komentovat, jen připomenu, že jsem již o tom hovořil při posledním projednávání této materie. Jde o závaznou normu, která je stanovena evropskými institucemi, a my jsme tuto kategorii zrušili v roce 2001 a nemáme vedenou kategorii dýmkový tabák a je to v podstatě diskriminační ve smyslu okolních zemí, kde dýmkový tabák je veden, a jsme my již hluboce nad cenami, které jsou tam stanoveny Evropskou unií a jsou regulovány, kdežto u jiných kategorií tabáku bojujeme s tím, abychom dosáhli mimo doutníků té požadované výše u spotřebních daní u tabákových výrobků. Takže dýmkový tabák tento pozměňovací návrh řeší, a to v částce 980 korun. Jedná se v současné době asi o 10 až 12 tun tabáku, který je pro tyto účely využíván u nás. V minulosti, když tato kategorie byla zavedena, se jednalo kolem sta tun tabáku, dnes je výhodnější dýmkový tabák nakupovat v okolních zemích, je to o 30 až minimálně 50 procent levnější. Ale říkám, někdy jdeme za rámec doporučení, stačí jen doporučení EU - toto je striktní požadavek, a neplníme ho.

Takže je jen z mé strany, abyste mu věnovali pozornost a popřípadě, nečiní-li vám to nějaké závažné problémy, podpořili tento návrh. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Táži se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, jestli chce vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Takže bych poděkoval jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji. Končím druhé čtení bodu 86.

 

To byla dvě druhá čtení, která jsme měli projednat, a nyní budeme projednávat zákony v prvém čtení. Jako první bude bod číslo

 

14.
Návrh poslanců Mirka Topolánka, Michala Doktora a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 413/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, tady musím upozornit na to, že bylo podáno veto 50 poslanců, to znamená 50 poslanců sociální demokracie. To znamená máme proti tomuto postupu podáno veto.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 413/1. Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Mirek Topolánek. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme vám se skupinou předkladatelů návrh, který se zdá býti podobným tomu návrhu, který tady byl před časem. Není tomu tak.

Je třeba říci, že už při projednávání zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů bylo evidentní, že je třeba kromě snížení daní také daňovou soustavu zjednodušit. Navržení zrušení výhod u stravenek bylo jedním z takových opatření, dnes bych řekl téměř testovacím.

Pominu-li nekorektní útoky médií - naposled pan poslanec Svoboda v pořadu Události, komentáře, kde si mne vzal do pusy naprosto nekorektně, protože nejenom že nemá žádné důkazy, ale je také velmi nepravděpodobné, že by to, co tvrdil, byla pravda, protože ten zájem je jinde než u mne. A vždycky platí - qui bono? Komu prospívá? Tak musím říci, že ten nový návrh je torpédován zcela zbytečně a neoprávněně právě z opozičních lavic a právě od odborů.

Ten původní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů obsahoval zrušení daňového osvobození stravenek i závodního stravování na straně zaměstnavatelů. Současná naše poslanecká iniciativa obsahuje pouze zrušení osvobození stravenek. Původní návrh byl sice systémovější, znamená větší úsporu pro veřejné rozpočty, ale uznávám, že byl politicky těžce prosaditelný, protože by zmizela jakákoli forma stravování poskytovaná zaměstnavatelem zvýhodněním. Současný návrh tímto sice zavádí asymetrii do této oblasti daňového systému, ale pokusím se vám předložit hlavní argumenty pro jeho podporu a jeho smysluplnost.

Za prvé - a tím reaguji na nejčastější mýty v médiích prezentované buď odborářskými bossy, nebo opozicí - pokud budou chtít zaměstnavatelé dále poskytovat daňově zvýhodněné stravování, mohou zřídit vlastní jídelny. V oboru gastronomie tak vzniknou nová pracovní místa.

Za druhé, pokud zaměstnavatelé nebudou schopni zřídit vlastní jídelnu nebo ji nebudou chtít zřizovat, vznikne příležitost pro restauratéry a živnostníky, aby zaměstnavatelům nabídli smluvní závodní stravování a tím získali tuto klientelu. Díra na trhu se velmi rychle zaplní a nedojde k žádnému zhoršení stravovacích návyků.

Za třetí, zaměstnavatelé při akceptaci tohoto našeho návrhu budou mít jistotu, že přispívají svým zaměstnancům skutečně na jejich jídlo, zatímco stravenky lze využít dnes pro nákup kosmetiky a jsou to nové tuzexové bony.

Za čtvrté, zaměstnavatel tímto způsobem přispěje pouze těm zaměstnancům, kteří jsou v daný den skutečně v práci a odebírají teplou stravu.

Za páté, efekt daňového zvýhodnění se tímto opatřením více přenese na zaměstnance, a nikoli do marží firem vydávajících stravenky nebo do marží obchodníků, kteří po zaplacení stravenkami vracejí jen omezenou hotovost.

A za šesté, sníží se možnost daňových úniků ze strany restauratérů. Je totiž snadnější příjem ze stravenek nepřiznat a použít je pro nákup surovin než vykázat nižší příjem od smluvního partnera, zaměstnavatele, který si naopak každou svou korunu výdajů hlídá pro účely daňových odpočtů.

Proti čemu tedy protestujete, vážení kolegové z opozice a vážení kolegové z odborů? Proti snížení kvality stravování zaměstnanců? Proti likvidaci benefitů pro zaměstnance? V tom případě nemáte žádný důvod. Oni totiž o nic nepřijdou. Náš návrh umožňuje obojí zachovat. Ti, kteří protestují proti tomuto návrhu, chtějí, aby se úlevy efektivně určené pro zaměstnance stále dělily mezi stravenkové firmy a obchodníky a aby se nesnížila možnost daňových úniků.

Já vás žádám, abyste tento návrh podrobili rozpravě ve druhém čtení a propustili ho tak do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Josef Smýkal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Smýkal: Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, tak jak již bylo uvedeno, projednáváme předlohu návrhu zákona, kterým se mění zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 413.

Na úvod své krátké zpravodajské zprávy chci a pokládám za potřebné uvést, že se jedná o poslanecký návrh 39 poslanců za ODS v čele s předsedou vlády Mirkem Topolánkem. Dále, a to obecně vzato, že předložená novela je sice stručná, týkající se dvou paragrafů zákona, a to 24 a 25, a to zdůrazňuji, že v případě schválení, v což nevěřím, je velmi závažné. Svým obsahem, formou i dopadem na zaměstnance, ale i zaměstnavatele že má značný dopad. Nutno také říci či připomenout, že veřejností, a už to pan premiér zde vzpomenul, je velmi sledovaná.

Stručně řečeno, jedná se o zrušení daňové podpory stravenek, ruší daňovou uznatelnost příspěvku zaměstnavatele na stravenky.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP