(13.40 hodin)
(pokračuje Smýkal)

Tak jak již deklaroval předsedající, nutno upozornit, že navrhující navrhují schválení zákona již v prvním čtení v souladu s § 90 s účinností od 1. července. Je však nutné připomenout, že poslanecký klub, respektive poslanci za sociální demokracii, prostřednictvím svých poslanců, předložili návrh na zamítnutí podle § 90.

K samotné předloze zákona. Jako zpravodaj nemohu přijmout odůvodnění hlavních principů návrhu předlohy či právní úpravy zákona. Mám za to, že - promiňte mi ten výraz - předkladatelé jsou daleko vzdáleni od reálného života, praxe, a to jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů podnikatelů, živnostníků, a mohl bych věci rozvádět dále. To nehovořím o otázkách, které se týkají například zvyšování produktivity práce, péče o zdraví, přístupu k možné teplé stravě, jakosti jídel, volnosti výběru, a mohl bych pokračovat. Samozřejmě i v otázce zdůvodnění celkového přínosu pro státní rozpočet.

Proto předpokládám, že v rozpravě zazní návrh na zamítnutí. Pokud by se tak nestalo, avizuji, že tak učiním sám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se mi písemně přihlásil pan poslanec Dolejš, Paroubek, Látka, Melčák, Kalousek. Takže poprosím pana poslance Dolejše, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Příjemné odpoledne, kolegyně a kolegové, vážená vládo. Kdybych neslyšel úvodní slova, tak bych si říkal, proč se vůbec o takové drobnosti bavíme. Ale vehemence, s jakou pan premiér obhajuje tento tisk, který spolu se skupinou sobě podobně uvažujících připravil, mě vede k úvaze, že buď neumí ustupovat, anebo je za tím zdůvodněním něco víc.

Vzpomeňme si na loňské léto. V létě 2007 jsme schválili reformu veřejných financí. Schválili jsme ji i díky hlasům několika jednotlivců, kteří si kladli některé ne zrovna strategické, ale přesto citlivé podmínky. Jednou z těchto podmínek bylo zachování zvýhodnění stravenek. Co se od té doby stalo, že tato podmínka jako by přestávala platit, a proč se z tohoto drobného ústupku, aby vůbec reforma veřejných financí prošla, stává najednou nová vládní zásadní iniciativa? (Hlas: Poslanecká.) Omlouvám se, poslanecká iniciativa.

Vzpomeneme si lednového mediálního rozruchu, když se objevily spekulace, že smlouva agentury No comment! - jaký příznačný název - která slibovala někomu 3 miliony Kč, to neslibovala pro nic za nic, pro něčí modré oči. A možná tady jsme u merita té strategické iniciativy. On to totiž není test zjednodušení daňové soustavy, protože zjednodušení daňové soustavy může v klidu připravit Ministerstvo financí. Podobný návrh daňové soustavy je avizován. A tam by se celá řada věcí dala v klidu připravit, prodiskutovat. Tato iniciativa je možná motivována tím, že někdo, poslanec, premiér, chtěl odvrátit podezření, že snad něco na té smluvní odměně je. Zkrátka zrušit významnou, pro lidi významnou úlevu jenom proto, aby se v médiích nespekulovalo o něčem, co se má vyvracet úplně jinými způsoby. A že to významná, významná úleva je, lze doložit tím, že ji využívá celá čtvrtina zaměstnanců a používá ji na 80 procent, tedy čtyři pětiny firem.

Tady bylo řečeno, že to není útok na zaměstnanecké benefity. Ale skutečně si uvědomujeme, jaká je situace zejména těch malých firem? Tuším, že to je právě ODS, která velice ráda o sobě hovoří jako o straně, která má pro podnikatelské prostředí velké pochopení, že je stranou českého kapitalismu a podnikatelského živlu. Uvědomuje si, že pro tyto firmy je ekonomie stravování jejich zaměstnanců v úplně jiné poloze než pro velké firmy? Copak jim nezáleží, těmto malým podnikatelům nezáleží na tom, abych jejich zaměstnanci pracovali v podmínkách základních norem bezpečí a zdraví? Jak ostatně dokládá například studie Mezinárodní organizace práce, ILO.

Pokud zrušíme to, co jsme nechali vloni v létě po bouři v reformě systému veřejných financí, tak ten výpadek se může přenést na zaměstnance. Může se přenést zejména na ten druh zaměstnanců, kteří mají nižší firmy a setsakra zvažují, jestli tu korunu přidají na slušný oběd, nebo jestli budou chodit do práce s kastrůlkem, budou kousat do něčeho studeného, aby aspoň naplnili žaludek, protože s kručícím žaludkem se daleko hůř pracuje. Myslíte si, že každý z těchto lidí zvýší oněch pár korun - pro vás možná pár korun, ale pro ně podstatnou částku denně, když to nasčítáte za měsíc, ono to není na jedno dvě piva, ono to je daleko víc.

Pokud berete vážně průzkumy, a připomínám, že pro poslaneckou veřejnost tento průzkum byl rozdán prostřednictvím možná vám ideově blízkým souputníkům v CEVRO, tak podle tohoto průzkumu by pravděpodobně 27 % firem stravenky zrušilo. Dalších 25 % firem, tedy čtvrtina, by dávalo na stravenky méně. Nešly by na nějakou kompenzaci, protože na tu kompenzaci prostě nemají. A podle průzkumu mezi zaměstnanci se dá očekávat, že více než 40 % zaměstnanců by díky těmto opatřením zhoršilo své stravovací návyky. Čili ona to taková drobnost není.

A pokud jde o ono podnikatelské prostředí? Opět posloužím určitými propočty. Cca 20 tisícům restaurací by toto přineslo výpadek v tržbách, protože podstatnou část jejich tržeb právě tvoří lidé, kteří se tam chodí stravovat. Chodí se tam stravovat na základě určitých úlev, a pokud tyto úlevy mít nebudou, tak zkrátka do těch hospůdek chodit nebudou. Neřiďte se zorným úhlem pohledu bankovních úředníků, kteří zkrátka do té hospody půjdou, zpříjemní si poledne, možná odpoledne, poobědvají, pak povečeří. Ti na to prostě mají. Běžný pracovník v montérkách, ten na takové restaurace určitě mít nebude, jako například v centru Prahy. A v těchto hospůdkách to samozřejmě bude znamenat i výpadek obratu. A s výpadkem obratu se dostaví i výpadek vybrané daně z přidané hodnoty. Takže onen lidově řečeno vejvar neboli inkaso daně z příjmů bude kompenzován ztrátou jiné daně, a když to dobře dopadne, tak nula od nuly pojde.

Takže čeho je to test? Test trpělivosti lidí nebo test soudržnosti koalice, jestliže ti dva, kteří tehdy před rokem žádali, aby toto bylo zachováno, mají odvahu toto žádat ještě znovu, anebo už jim je dneska po těch měsících všechno jedno? Já si myslím, že toto byste testovat neměli.

Co se takhle zkusit zamyslet nad tím, připravit tyto věci řádně, tak aby to nemělo dopad na lidi? Jestliže čtu nejen v důvodové zprávě, ale i z vyjádření ministra financí, že tyto úlevy jsou zneužitelné, nesystémové, proč nepočkáte na komplexní novelu daně z příjmů?

A teď padni komu padni, neboť o podobném systémovém zásahu se hovořilo už v roce 2004. Tehdy pan emeritní ministr Sobotka uvažoval o tom, že by se měla vyčistit daňová úleva od zbytečných úlev, nestalo se tak. Vy se o to hodláte v letošním roce pokusit znovu. Tak se zamyslete nad skutečně významnými daňovými úlevami, které by pomohly vyčistit systém, pomohly naplnit státní kasu, a nesahejte jako první na věci, které lidi opravdu vnímají velice citlivě. Proč nenavrhnete alternativní řešení! Protože vy, co zrušíte, nijak nekompenzujete, nenabízíte alternativu řešení. Řeči o tom, že dlouhodobé… (nesrozumitelné) podpor podnikatelského sektoru povede k rozvoji závodního stravování, že si v podstatě ty malé firmy jako vedlejšák vezmou hospůdku a kromě toho, že dělají svůj obor činnosti, svůj obor podnikání, tak budou podnikat i s hospůdkou a tam budou na základě svého altruismu nabízet levné stravování - to bych, upřímně řečeno, chtěl vidět!

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP