(10.40 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan poslanec Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi podat návrh na zařazení nového bodu této schůze. Tento bod by se jmenoval Návrh na prodloužení lhůty pro předložení zprávy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch.

Dovolte mi jen velmi krátké zdůvodnění. Jak je vám jistě známo, tato vyšetřovací komise vznikla v únoru 2007 s mandátem do 30. června 2007. Bohužel trvalo poměrně dlouho, než byli zvoleni její členové, což se stalo v březnu 2007, a předseda komise, který byl zvolen teprve v květnu 2007. Tudíž logicky její činnosti začala až v květnu 2007. My jsme požádali o prodloužení lhůty do 31. prosince 2007. Musím říci, že i přes veškerou velmi intenzivní činnost členů vyšetřovací komise a vyšetřovatelů, které nám poskytlo Ministerstvo vnitra, jsme bohužel zatím nedospěli k závěru, neboť jsme museli prostudovat více jak pět tisíc listinných dokumentací, vyslechli jsme 24 osob, zbývá nám ještě vyslechnout přibližně 15 osob a některé budeme muset vyslechnout zřejmě opakovaně. Proto členové komise svým usnesením zmocnili mne, předsedu vyšetřovací komise, abych požádal Poslaneckou sněmovnu o prodloužení lhůty jednání této komise do 30. dubna příštího roku.

Děkuji pěkně za pochopení. A co se týče, kam zařadit tento bod, požádal bych vás, pokud schválíte zařazení tohoto bodu, jako první bod po dnešních písemných interpelacích. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. I vás poprosím, abyste mi dal text bodu písemně.

Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych si dovolil navrhnout zařazení sněmovního tisku 338, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, abychom zařadili do bloku třetích čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Další přihlášky neregistruji, proto budeme hlasovat o návrzích, jak padaly v rozpravě.

 

První návrh zněl a přednesl jej pan místopředseda Filip - zařadit nový bod Informace vlády o postoji vlády ke stavu v Gruzii.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 159 poslankyň a poslanců pro návrh 33, proti 27. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

 

Dále pan poslanec Šoltys navrhl, aby byly zařazeny sněmovní tisky 348 a 349 jako druhé čtení na pátek po pevně zařazených bodech. To znamená, že by to bylo jako druhý a třetí bod v pátek. Musím ale upozornit na to, že teprve nyní se rozdává usnesení k těmto dvěma tiskům, že tedy budeme moci hlasovat až po uplynutí lhůty.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 5. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas, s tím, že jsem upozornil na lhůtu, kterou asi tyto tisky nebudou mít splněnu hned ráno jako druhý a třetí bod.

 

Dále byl návrh pana poslance Sobotky. Pan poslanec Sobotka navrhl zařadit nové body, a to zkrácení 30denní lhůty k projednání sněmovního tisku 355, pak další bod - zařazení prvního čtení v § 90 odstavce 2 sněmovního tisku 340, pak další body, tedy po zkrácení lhůty že by následovalo druhé čtení tisku 355 a třetí čtení tisku 355. Proti tomuto návrhu bylo vzneseno veto. Bylo vzneseno ke všem třem bodům? Jenom k DPH, to znamená, že je to ke sněmovnímu tiku 340.

 

To znamená, že o návrhu na zkrácení 30denní lhůty k projednání sněmovního tisku 355 můžeme hlasovat, o druhém čtení tisku 355 můžeme hlasovat a o zařazení třetího čtení tisku 355 můžeme taktéž hlasovat. Je tomu tak? Je.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 144, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Dále byl návrh paní poslankyně Bebarové-Rujbrové na vyřazení bodu číslo 85.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 153, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Další návrh byl pana předsedy Tluchoře. Ten navrhuje, aby bod číslo 83 byl zařazen hned jako první bod po písemných interpelacích, a to znamená v 11 hodin dnes.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 149, proti 3. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Další návrh byl, že blok voleb bude zahájen v 11.45 hodin.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 156, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP