(18.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Máme tu bod číslo

 

87.
Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques,
Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zubové
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 19/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Jacques. A také zpravodaje prosím, pana poslance Stanislava Křečka.

Prosím vás, ještě než začneme projednávat, já bych rád požádal Sněmovnu o to, abychom hlasováním rozhodli, že budeme dnes hlasovat také po devatenácté hodině. Jedná se o to, abychom dokončili těch několik hlasování, která máme před sebou. Myslím si, že to nebude dlouho po devatenácté hodině, ale hrozí, že do devatenácté to nestihneme. Já předpokládám, že tady toto je domluveno s kluby a že by to neměl být problém.

 

Ale budeme tedy hlasovat o tom, aby se dnes o zákonech dalo hlasovat také po devatenácté hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 202. Přítomno je 143 poslanců. Pro hlasovalo 128, proti 2. Návrh byl přijat. Tak můžeme hlasovat i po devatenácté.

 

Teď se vrátím k projednávání bodu číslo 87. Máme pozměňovací návrhy jako sněmovní tisk 19/3 a otevírám rozpravu ve třetím čtení. Přihlášky nemám. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím.

Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Já poprosím zpravodaje pana poslance Křečka, aby nám sdělil, jak budeme postupovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedající. Kolegové a kolegyně, postup bude jednoduchý. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení ústavněprávního výboru, které jste dostali, potom o pozměňovacích návrzích B paní poslankyně Parkanové a pozměňovací návrh paní poslankyně Konečné pod písmenem C. Takže navrhuji, abychom začali hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já rozumím. Je to návrh tedy ústavněprávní výbor, paní poslankyně Parkanová, paní poslankyně Konečná. Tyto tři takto. Je někdo proti? Má někdo námitku proti tomu, co jsme slyšeli jako návrh postupu? Nikdo neprotestuje, tak zřejmě nic nebrání tomu, abychom hlasovali, jak bylo předneseno. Prosím.

Tedy nejdříve budeme hlasovat o čem, pane poslanče?

 

Poslanec Stanislav Křeček: O pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení ústavněprávního výboru. (Stanovisko zpravodaje kladné. Navrhovatelka souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 203. Přítomno je zde 143 poslanců. Pro hlasovalo 104, proti 2. Návrh byl přijat. Prosím další.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Další je pozměňovací návrh paní poslankyně Parkanové. Jde v podstatě o technické upřesnění, které vypadlo. Doporučuji. (Navrhovatelka souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Pořadové číslo 204 tohoto hlasování. Přítomno je 144 poslanců. Pro hlasovalo 134, proti žádný. Takže návrh byl přijat. A poslední hlasování?

 

Poslanec Stanislav Křeček: Poslední hlasování je o návrhu paní poslankyně Konečné, který rozšiřuje hodiny určené pro interpelace. Velmi doporučuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Upravována je věcně zcela jiná problematika. My rozhodnutí ponecháme na uvážení Sněmovny. Neutrální.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 205. Přítomno je 144. Pro hlasovalo 75, proti 56. Tento návrh byl také přijat.

 

Pochopil jsem z pohybu některých, že bude probíhat kontrola. Prosím, ptám se, zpochybňuje někdo hlasování? Ne? Tak můžeme pokračovat. Máme odhlasovány všechny pozměňovací návrhy.

Ale přece jenom tady zaznívá, to si myslím ještě je v normě, pokud by teď někdo protestoval. Pan poslanec Carbol. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Carbol: Já se velmi omlouvám všem kolegyním a kolegům, pane předsedající, ale hlasoval jsem proti, a na lístku mám ano.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Musíte zpochybnit, pane poslanče. Já jsem neslyšel.

 

Poslanec Jiří Carbol: Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Tak jsme slyšeli námitku proti hlasování a o té můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Carbola? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 206. Přítomno 144, pro 107, proti 10. Takže námitka byla přijata.

 

A my toto poslední hlasování budeme opakovat. Takže to hlasování, které…

 

Poslanec Stanislav Křeček: O návrhu paní poslankyně Konečné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vás odhlásím. Odhlašuji vás. Prosím, znovu se přihlaste.

 

A budeme tedy hlasovat o návrhu paní poslankyně Konečné ještě jednou. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh, úpravu jednacího řádu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 207. Přítomno 142, pro hlasovalo 72, proti 63.

 

Jenomže rozpoutala se bitva a musíme vyčkat, jak kontroloři…

Poslanec Stanislav Křeček: Já mezitím ohlásím nález desek, které tady zůstaly.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Využijme ten čas, jestli má někdo ještě něco. (Smích.) V pořádku? Můžeme pokračovat. Máme pozměňovací návrhy všechny hotovy. Já poděkuji zpravodaji. A budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakoubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zubové na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 19."

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP