(15.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Budeme tedy opakovat hlasování o bodu G1. Registruji vaši žádost o odhlášení, prosím tedy, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Zopakujeme hlasování o bodu G1. Stanoviska byla souhlasná, pokud se nemýlím, obě dvě.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 630. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 630. Přítomno 144, pro 82, proti 51. Tento návrh byl přijat.

 

Vidím, že bude také následovat kontrola tohoto hlasování. (Probíhá kontrola.) Zeptám se, zda je námitka proti tomuto hlasování. Nevidím žádnou takovou. Můžeme pokračovat. Prosím paní zpravodajku o další návrh - G2.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Budeme hlasovat G2. Mé stanovisko je ne. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 631. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 631. Přítomno 148, pro 8, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Přecházíme k písmenu H pana poslance Zgarby. Zpravodajka souhlasí. (Ministr má stanovisko neutrální, protože je to opět novela zákona, který tady původně ani nebyl.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 632. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 632. Přítomno 151, pro 123, proti 6. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Zbývá nám hlasování pod písmenem I paní poslankyně Páralové. Za prvé budeme hlasovat I1 část 26 bod 1 a 2. Zpravodajka nesouhlasí. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 633. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 633. Přítomno 151, pro 39, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Druhé hlasování bude I1, část 26, bod 3. Zpravodajka nesouhlasí. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 634. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 634. Přítomno 152, pro 37, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Hlasujeme část I2 část 48. Nesouhlas. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 635. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 635. Přítomno 152, pro 42, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: I3,část 52 písmeno A, B, D. Nesouhlas. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 636. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 636. Přítomno 154, pro 43, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: I3 pod písmenem C je nehlasovatelné, protože byl schválen pozměňovací návrh A6.

Tímto jsme se vypořádali s veškerými pozměňovacími návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, podle sněmovního tisku 1154, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska prosím. (Zpravodajka i ministr doporučují.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 637. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 637. Přítomno 154, pro 97, proti 37. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády i paní zpravodajce. Tím končí projednávání bodu č. 149.

 

Dalším bodem našeho programu je bod

 

150.
Vládní návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
/sněmovní tisk 1155/ - třetí čtení

 

Místopředseda vlády Zdeněk Škromach zůstává o stolku zpravodajů. Prosím také zpravodaje výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pana poslance Miroslava Krajíčka. Vám všem oznamuji, že jsme obdrželi sněmovní tisk 1155/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a také pozměňovací návrhy.

Otevírám nejprve rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Pan kolega Vnouček, poté pan kolega Petr.

 

Poslanec František Vnouček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych požádat Sněmovnu a stáhl bych svůj pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 1155 pod písmenem B.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní prosím pana kolegu Petra.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl požádat o hlasování, že stahuji svůj pozměňovací návrh pod bodem C. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zeptám se na další přihlášky, na vznesení legislativně technických či gramatických úprav. Není žádná taková přihláška, proto končím rozpravu.

První hlasování, které je před námi, je hlasování na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona. Tento návrh padl během druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP