(15.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 618. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo j618 přítomno 157, pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Bod A7 se váže svým obsahem k tisku 1153 k bodu hlasování A69, který nebyl touto Sněmovnou přijat, proto se bod A7 stává nehlasovatelným.

Budeme hlasovat o A8, část 55. Ano, souhlasím. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 619. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 619 přítomno 157, pro 122, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Hlasujeme o bodu A8, část 56 a 57 dohromady. Souhlasím. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 620. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 620 přítomno 157, pro 117, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: V dalším hlasování budeme hlasovat o písm. D poslankyně Vojtilové. První hlasování bude společné D1 a D2. Souhlasím. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 621. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 621 přítomno 157, pro 116, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vzhledem k tomu, že jsme přijali D2, je nehlasovatelné A9 a zároveň nehlasovatelné D3.

Budeme hlasovat o poslaneckém návrhu pod písm. F poslance Strnada. První hlasování je F1 až F3. Souhlasím. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 62. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 622 přítomno 157, pro 117, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vzhledem k tomu, že jsme schválili F1, je nehlasovatelné A2. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu F4. Souhlasím. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 623. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 623 přítomno 157, pro 89, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Budeme hlasovat o bodu 4 písm. B poslanec Krajíček.

B1. Nesouhlas. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 624. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 624 přítomno 157, pro 46, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: B2. Nesouhlas. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 625. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 625 přítomno 157, pro 37, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Za páté budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písm. C pana poslance Gongola. Tyto pozměňovací návrhy budeme hlasovat dohromady, protože spolu věcně souvisejí. Pouze bych chtěla upozornit na bod C2, kde se jedná o účinnost tohoto pozměňovacího návrhu, kde vypustím první větu, která je nehlasovatelná, a bude se hlasovat pouze o účinnosti tohoto pozměňovacího návrhu, která by měla být 1. července 2006. Mé doporučení je ano.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Souhlasí takto pan poslanec Gongol? Ano. Doporučení zpravodajky souhlasné. Pan místopředseda? (Stanovisko ministra Škromacha neutrální, stanovisko poslance Škromacha doporučující.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 626. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 626 přítomno 157, pro 111, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Za šesté hlasujeme o písm. E poslance Grospiče. Budeme hlasovat E1 a E2 dohromady. Zpravodaj souhlasí. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 627. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 627 přítomno 157, pro 101, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Za sedmé budeme hlasovat písm. G pana poslance Kaly, budeme hlasovat jednotlivě. G1. Zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vzhledem k tomu, že nesouvisí se zákonem, tak stanovisko neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 628. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 628 přítomno 158, pro 83, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: G2, nesouhlas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: I když mám pocit, že je to nehlasovatelné… Ale také nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Než dám hlasovat o tomto návrhu, prosím, aby mohla proběhnout ještě kontrola uplynulého hlasování. (Probíhá kontrola hlasování.) S námitkou se hlásí pan poslanec Pešán. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych zpochybnil hlasování. Mně se to snad ještě nestalo, ale mám na sjetině ano, a hlasoval jsem ne. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 629, které jsem zahájila. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti?

V hlasování číslo 629 přítomno 157, pro 117, proti 1. Námitka byla přijata.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP