(11.00 hodin)
(pokračuje Rath)

Prostě, dívá se na to jako gambler u forbesu, jak tam naskakují dluhy.

Otázka dalších segmentů. Prosím vás, největší růst nebyl tam, kde byly vydány vyhlášky, ale vždy tam, kde byla dohoda, kde se VZP dobrovolně z popudu paní ředitelky Musílkové dohodla se zástupci těchto oblastí. Mám a mohu vám dát statistiku, ze které vyplývá, že v oblasti komplementu, který se vždycky dohodl, byl meziroční růst okolo 14 % ročně. V cenových vyjádřeních jde o miliardy. Takže nemocnice podílem klesaly, primární péče podílem klesala, ostatní klesalo, ale tato část prudce stoupala. Stejně tak stoupal i segment ambulantních specialistů, zhruba 10 až 12 procenty ročně. Když si tam uděláte analýzu, tak co zjistíte? Není to proto, že by doktoru Novotnému, kardiologovi, nebo doktorce Maříkové, gynekoložce, pojišťovna platila meziročně o 10 až 12 % víc, ale protože do tohoto segmentu započítává globálně pojišťovna takové provozy, jakými jsou právě dialýzy, jakými jsou právě angiolinky, jakými jsou třeba jednodenní chirurgie. Když vyvedete dialýzu, která dřív byla dialýzou nemocnice a placená v paušálu nemocnice, do výkonového režimu, a já ty dohody mám na stole, tyto provozy běží prakticky v neregulovaném výkonovém systému, dohodnuto s pojišťovnou, tak to znamená, že vám tam prudce extrémně stoupají náklady. A takových dialýz byla vyvedena řada. Je to velký byznys, majoritu má v roce jedna zahraniční společnost v jiném režimu než zbytek zdravotnictví. Jenom díky VZP se tohle podařilo, že tomuto trendu vůbec nečelila! Já nechci říci, že ho aktivně podporovala, na to nemám důkazy, ale nečelila mu! Taktéž není schopna čelit ostatním provozům. Proto v tomto segmentu ambulantní specializované péče je každý rok meziročně nárůst 10 až 12 %. Když v okrese nebo kraji otevřete a vyvedete takovéto zařízení extrémně drahé, laboratoř, dialýzu, angiolinku, tak vás to stojí a platíte za to jako za všechny doktory v celém okrese. Taková je pravda.

Prosím vás, to je naprostý nesmysl, že nakupované léky centrálně jsou pro nejtěžší pacienty. Víte, pro koho je erytropoetin, a víte vůbec, co to je, když o tom mluvíte? To je růstový hormon, který se především používá právě u dialyzovaných pacientů, chronicky dialyzovaných pacientů. Samozřejmě jsou to těžcí pacienti, ale těžkých pacientů máme v republice tisíce a miliony. A když tady nakupujeme zbytečně draho nebo třeba i zbytečně moc, že se to nevypotřebuje nebo není taková potřeba, tak peníze scházejí u jiných lidí, kteří třeba kvůli tomu zbytečně umírají. A to se vám asi líbí, protože z něčeho jsou peníze a zisky a provize a další věci a z něčeho zase takové zisky a provize nejsou! Tam pacienti mají smůlu. S tímto přístupem ODS já nikdy nebudu souhlasit! Selektivní přístup! Některým dát, protože dostanou třeba do kapsy a je to výhodné, a jiné nechat umřít třeba na chodníku! To se ODS líbí! Tomu tleská!

Mimochodem, řekněte už konečně před celým národem, co je vaše rovná daň, pane poslanče Tlustý! Rovná daň znamená ve zdravotnictví, že tam přijdeme o 10 miliard. Kde je vezmete? O 10 miliard, protože teď máme všechny položky v pětiprocentní DPH, a když je přesunete do patnácti procent, nebo dokonce do devatenácti procent, ale dobře, vy chcete do patnácti procent, tak je to hnedle 10 miliard minus. Tak řekněte občanům, že vaše rovná daň je obere o nějakých pět deset procent zdravotní péče. To by bylo správné. Takto k tomu přistupujte! (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Rathovi. O slovo se přihlásil předseda klubu ODS pan poslanec Vlastimil Tlustý a také paní ředitelka Musílková. Po panu Tlustém vystoupí paní Musílková.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, jistě chápete, že nemůže následovat nic jiného než krátký výklad pro pana ministra na téma rovná daň a další reformy, na jejichž konci každý občan České republiky bude mít v kapsách tisíce a pan ministr Rath s výjimkou svého postu o nic nepřijde.

Rovná daň je patnáctiprocentní sazba, která se u zaměstnanců uplatňuje po odečtení odpočitatelných položek. Pane ministře, šest tisíc na každého poplatníka, šest tisíc na jeho manželku v domácnosti a dva, dva a půl, možná dokonce, jak poslední výpočty ukazují, tři tisíce korun na každé dítě. V typické české rodině jeden vydělávající, manželka v domácnosti a dvě děti bude tedy nezdaněný příjem až 18 tisíc korun. Z těchto 18 tisíc korun, všimněte si, že se to blíží průměrnému platu, nezaplatí tato rodina žádnou daň z příjmu. Jenom pro vás zdůrazňuji, že nula je nekonečněkrát méně než dvanáct, jak tady navrhuje pan ministr financí. Nulové zdanění rodin s dětmi, vysoké odpočitatelné položky.

Druhou součástí našeho systému je systém rovného důchodu, kde navrhujeme posílit postavení lidí, kteří jsou závislí na starobních důchodech.

Třetí součástí, abych byl stručný, je poslední novinka našich reforem, která se jmenuje - dobře poslouchejte, bude vám to znít překvapivě! - státem zaručený příjem každého občana, univerzální dávka, kterou budou v plném rozsahu pobírat ti, kteří nic nevydělávají, a která bude s výší příjmů klesat, nicméně bude podporovat lidi s podprůměrnými příjmy a průměrnými příjmy s cílem motivovat lidi k tomu, aby se snažili vydělávat.

A teď nejdůležitější informace, pane ministře, pro vás. Vypočítané efekty zavedení těchto reforem jsou následující. V roce zavedení přibližně 18 miliard deficitu vyvolaných touto reformou, v roce následujícím v důsledku těchto reforem uvnitř příslušných položek nulová bilance, to znamená vyrovnaný rozpočet, a v roce druhém příliv prostředků, to znamená pozitivní efekt těchto reforem. Výpočty je prokázáno, že nikdo, ani zdravotnictví, o nic nepřijde, že s bohatými občany tyto reformy povedou i k bohatství státu a koneckonců i k bohatému českému zdravotnictví. Pokud tomu nevěříte, vraťte se do ODS.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou se přihlásil předseda klubu, ale byl před panem poslancem Karlem Vymětalem, takže s faktickou poznámkou, chce-li vystoupit řádně, to znamená déle než dvě minuty, tak má přednost pan poslanec Vymětal. Můžete si vybrat.

 

Poslanec Michal Kraus: Já jsem za prvé chtěl upozornit, že debatujeme o Všeobecné zdravotní pojišťovně, a za druhé jsem chtěl reagovat na pana kolegu Tlustého, protože on v zásadě říká o příjmech občanů pravdu, ale říká jenom půl pravdy, protože pokud chceme, aby všichni měli více, a dokonce ze státního rozpočtu, tak ze státního rozpočtu budeme vydávat více než doposud, a ve své podstatě těmito svými lahodnými slovy zakrývá jednu základní věc. Modrá šance a rovná daň by způsobily naprostou katastrofu v bilanci státního rozpočtu. A pokud pan kolega tvrdí opak, tak buď nerozumí ekonomice, buď nezná ekonomickou teorii, nebo lže, anebo pak tady ještě může být nějaká zdravotní diagnóza.

Já se totiž domnívám, že je zcela zřejmé, že není možné z jednoho měšce více dostávat a přitom do něj méně dávat. To nedokáže nikdo, ani perpetuum mobile. Mám za to, že je potřeba si uvědomit, že pokud by občan dostal více, pak by při první návštěvě lékaře zaplatil to, co dostal navíc, a zbytek nákladů by nesl ze svého. Byla by to katastrofa. A jestli mi nevěříte, pane kolego, pan ministr zdravotnictví Zajac na Slovensku hovořil stejně nadšeně jako vy - a jaká je dneska situace ve zdravotnictví na Slovensku? Výdaje občanů se zdvojnásobily, přitom dluh se zečtyřnásobil, služby ve zdravotnictví se zhoršily, dostupnost zdravotní péče je stále horší, platy ve zdravotnictví jako v jediném sektoru se snížily a desítky a stovky lékařů a zdravotních sester utíkají. Navíc výdaje státu na zdravotnictví se snížily a lékařská péče se zhoršila. Jenom proto, že v sektoru chybějí peníze. Lidé na Slovensku po těchto reformách platí podstatně více a dostávají daleko méně a tím je skutečně reálně ohroženo nejenom zdraví, ale i jejich životy. Musím říci, že to skutečně nechceme a nedopustíme.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: I vám, pane předsedo poslaneckého klubu, patří napomenutí, protože jste se obracel na kolegu poslance přímou řečí, což vám zákon o jednacím řádu nedovoluje.

Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Vymětal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP