(11.10 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Já doufám, že stihnu časový limit.

Pan předseda klubu poslanců ODS tady předvedl excelentní matematické myšlení, aspoň se možná tak domnívá, nicméně v jeho expozé mě překvapila jedna zvláštní matematická vazba. Prohlásil totiž, že Občanské demokratické straně nevadí pravidelných 100 milionů ročně pro europoslance Ouzkého a Cabrnocha, při tom, když jim vadilo, a myslím že právem, jednorázových 8 milionů expremiéra Grosse. (Ohlas v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Byl jsem informován, že pořadí vystupujících nyní je: pan ministr Rath a paní ředitelka Musílková. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pan poslanec Tlustý použil takovou tu osvědčenou taktiku "zeptejte se mě, na co chcete, já vám odpovím, na co chci já sám" . Jistě nikdo nečekal přednášku o tom, jak se rovná daň promítne do příjmů jednotlivých občanů, ale jak se promítne zvýšení DPH, které rovná daň přináší, a to jsem tady i řekl. Možná, že pan poslanec Tlustý špatně slyší anebo mu to, co uši slyší, mozek nebere, ale pokud ano, pak snad ví, o čem mluvím - zvednu-li z pětiprocentní sazby DPH léky a zdravotnický materiál i další věci, dnes v pětiprocentní DPH, na 15 %, pak to v číselném vyhlášení znamená pro zdravotnictví zhruba nějakých 6 až 8 miliard deficitu. Takže k současnému deficitu 14 miliard připočtěme ještě tento deficit. Pěkný výhled!

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, jako řídící schůze vás chci upozornit, že v případě, kdy budete používat formulace a výrazy, a platí to nejen pro vás, ale pro každého řečníka, které já nebudu považovat za slučitelné se slušnou atmosférou jednání Poslanecké sněmovny, budu vás na to upozorňovat, budu vám všem vstupovat do řeči a budu ve svém důsledku odnímat slovo.

Nyní má slovo paní ředitelka Musílková.

 

Ředitelka VZP Jiřina Musílková: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte jenom pár faktických poznámek. Nedá mi to, abych nereagovala.

Pan ministr tady říkal o dvou vynikajících manažerech pojišťovny. Jenom krátkou věc. je dokázáno a já doufám, že vyšetřovací komise půjde i do takovýchto věcí. Tito dva pánové na našich poradách nikdy nemluví. Nikdy nevznášejí žádné návrhy. Je to možná problém, že neuměli ty své návrhy na zlepšení práce pojišťovny přednést. Nepatří k těm nejlepším v pojišťovně.

Když jsem tady mluvila o tom, že jsme žádali ministerstvo o sdělení: Není pravda, že jenom 150 lékařů navázalo smlouvu. Všichni ostatní lékaři mají také navázanou smlouvu s pojišťovnou na první pololetí. Pouze těchto 150 trvalo na tom, že chce tu verzi vyhlášky, kterou zpracovala Česká lékařská komora. Těchto 150 lékařů podle pravidel této vyhlášky teď přijde o statisícové částky. Ve vyhlášce je psáno, že po 90 dnech, po vyhodnocení celého pololetí, se má strhnout - to bude tíživá situace těchto 150 lékařů. Proto jsme psali na ministerstvo, jestli si uvědomuje dopad na těchto 150 lékařů. Ne že nevíme, co s tím udělat. My víme, co s tím udělat, ale ten, kdo bude nadávat, bude nadávat na pojišťovnu. Ne na tvůrce vyhlášky.

Dovolím si opravit pana ministra. Pojišťovna námitky proti kontrole nenechávala zpracovávat žádnou firmou. Jsou to námitky zpracované námi, našimi pracovníky, pojišťovnou. Tak jsme je také odeslali a odeslali jsme je ve dvou vyhotoveních. Jednou na ministerstvo a jednou nucenému správci, protože jsme předpokládali časový nesoulad. Museli jsme odevzdal patnáctého, správce je podepsal šestnáctého. Proto jsme je poslali dvakrát a při předávání rozhodnutí o nucené správě jsme upozornili na ten termín a byli jsme ubezpečeni ředitelem odboru dr. Drymlem, že nebude nutné tento podpis nuceného správce, aby se nezpozdila lhůta. Proto jsme to udělali. Proto bych žádala také o ctění zákona a přesné formulace. Znovu říkám - námitky proti kontrole zpracovávala pojišťovna, žádná firma.

Pokud tady konstatoval pan ministr, že jsme odmítli požadované doklady: Ano, naše kontrolorka odmítla předat mzdové listy, když požadavek je v hrubém rozporu s jinými zákony. Dala k tomu textaci těch zákonů, a dokonce zákonů, které jsou o zveřejňování informací, že nemůže. A je-li něčím vyhrožováno, protože na ni byl dělán ten psychický nátlak, který skončil včerejším zkolabováním, tak řekla, že se bude muset bránit, že bude muset ne vyhrožovat policií, ale sama oznámit policii, že je po ní vyžadováno jednání proti zákonu. O ničem jiném to nebylo.

Pokud se tady říkalo, že čekal pan dr. Dryml na mě, tak já jsem naopak potom čekala hodinu a půl na něj, a nebylo to 15 minut; pan dr. Dryml věděl, že tam je sjednaná schůzka od půl druhé, a ten, kdo na té schůzce měl být, čekal hodinu, protože hodinu se protahoval obyčejný podpis na papír. Já jsem říkala: ano, podepíši. Hodinu se kolem toho mluvilo.

Je pravda, že jsem volala paní Maříkové, nikoli domů, ale na její mobilní telefon, když jsem se dozvěděla, že jí někdo vyhrožoval. Ptala jsem se, jak se cítí, protože tuto paní znám. Ale nemůžu si také nevzpomenout na to, co i tato paní Maříková nám říká, a řekla mi naposled v pondělí. Každý den ráno a každý den večer dává raport, předává podklady, které jako kontrolní pracovník dostává. To je to, co jsem tady říkala, že jsou porušovány základní principy zákona o státní kontrole a o mlčenlivosti. Pan ministr to tady také předvedl, když tady některé údaje uvádí; po dobu provádění kontroly se údaje nesdělují. Protože má být normální námitkový proces - po předání námitek může být ještě rozklad, a potom teprve je kontrola uzavřena. Na to jsem upozorňovala.

Chtěla bych ještě upozornit na jednu věc. Pojišťovna nenakupuje stenty, tady se trošku matou pojmy. Nenakupuje stenty. Proplácí stenty, pokud je vykáží zdravotnická zařízení. Bohužel je pravda, že odpovědný byl bývalý ředitel úseku zdravotní péče, jehož činností do číselníku byl potahovaný stent zaveden za 95 tisíc. Teprve prací jiných pracovníků společně s ostatními pojišťovnami a s odbornou veřejností bylo dosaženo snížení na 65 tisíc - nebo kolem 60 tisíc. A vyžadujeme si číselníky ze zahraničí, pokud tam jsou ceny jiné, abychom tlačili na firmy, aby také dávaly jiné ceny. To jsou naše možnosti. Jiné nemáme.

Pokud se týká centrálních léků, to nebyl žádný výmysl pojišťovny. Nám bylo z Ministerstva zdravotnictví uloženo nakupování některých centrálních léků a těch položek, o kterých jsem tady hovořila. A je to Ministerstvo zdravotnictví, které určuje, která střediska a jaké léky, a vychází to z kategorizační komise, zda se léky budou nakupovat centrálně, jaká mají omezení nebo ne. Nevymýšlí si to pojišťovna. Ani pojišťovna neurčuje ty léky. Určují je nejvyšší odborní lékoví pracovníci na tyto nákladné choroby, na které se tyto léky nakupují a platí. A znovu říkám, jsou to střediska vyjmenovaná Ministerstvem zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní věřím, že můžeme přistoupit k rozpravě na základě řádně přihlášených, a to písemnou formou, kolegyň a kolegů. Jako první uděluji slovo paní poslankyni Lucii Talmanové.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo, ale dovolte mi na samotný úvod: Pan ministr zdravotnictví je natolik oblíben u svých kolegů z vlády, že je zde zcela sám. To by mně tak nevadilo, i bych je chápala, ale jsem přesvědčena o tom, že podle jednacího řádu by zde měl být alespoň jeden z místopředsedů vlády. Proto prosím, jestli by jeden z místopředsedů vlády mohl překonat bezesporu odpor ke svému kolegovi a účastnit se jednání této Sněmovny, aby bylo sdostatek reprezentativní. Děkuji vám. (Smích a potlesk z řad poslanců ODS.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP