(10.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ptám se, jestli můžeme pokračovat. Zdá se, že ano.

 

Dalším bodem, o kterém bychom měli hlasovat, byl návrh pana místopředsedy Langera. Bylo to zařazení nového bodu. Přečtu vám jeho název. Je to Informace předsedy vlády o nákupu vrtulníků pro Policii České republiky a o provozování letecké záchranné služby. Je tu návrh zařadit tento bod také na místo, o kterém jsme nyní hlasovali, to znamená čtvrtý bod ve čtvrtek dopoledne. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zařazení tohoto nového bodu?

Hlasování má pořadové číslo 21. Přítomno bylo 181 poslanců, pro hlasovalo 91, proti 15. Tento návrh na vrtulníky byl přijat.

 

Ještě počkáme, jestli nikdo nezpochybní. Ptám se, jestli někdo zpochybňuje v tuto chvíli poslední hlasování. Pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych zpochybnil hlasování. Ačkoliv jsem prokazatelně mačkal "ne", tak na sjetině mám "ano".

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Máme zase námitku. Budeme o ní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Krákory, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 22. Přítomno bylo 183 poslanců, pro hlasovalo 104, proti 18. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu pana místopředsedy Langera s tím, že ještě předtím vás všechny odhlásím. Odhlašuji vás, neb jsem byl požádán. Prosím, aby ti, co mají zájem hlasovat, se znovu přihlásili.

 

Teď můžeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Langera, který byl - zařadit nový bod nákup vrtulníků pro policii jako čtvrtý bod ve čtvrtek dopoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 23. Z přítomných 180 pro hlasovalo 70, proti 21. Návrh v této chvíli nebyl přijat.

 

V každém případě asi musíme pokračovat dalším návrhem, kterým byl návrh paní poslankyně Čurdové. Ta navrhla vyřadit bod č. 39, což je prodejní doba.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu č. 39 z pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 24. Přítomno bylo 183 poslanců, pro hlasovalo 156, proti 6. Návrh na vyřazení tohoto bodu byl přijat.

 

Pak tady máme snad jako poslední návrhy paní poslankyně Fischerové. To byly návrhy vyřadit body 72, to je inspekce práce, a 172? Ne. Nejsem si jist, co jste vlastně chtěla vyřadit. To byl bod 71 - registrované partnerství. Už si vzpomínám. Ale pak to byl ještě jeden bod. Bod 5. Jedná se o body 71 - registrované partnerství, a 5 - ústava. Je to teď správně? To bychom měli hlasovat zvlášť.

 

Nejdříve budeme hlasovat o bodu 71 - registrované partnerství.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyřadit bod 71, registrované partnerství, z pořadu naší schůze? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 25. Přítomno 183 poslanců, pro hlasovalo 137, proti 11. Tento návrh na vyřazení bodu 71 byl přijat.

 

Pak je tu návrh vyřadit také bod č. 5, tisk 172, ústava. O tom budeme hlasovat nyní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu č. 5 z pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 26. Přítomno bylo 183 poslanců, pro hlasovalo 151, proti 8. I tento návrh na vyřazení bodu 5 byl přijat.

 

To je poslední návrh, který tady doufám mám. Ano. Nezapomněl jsem na nikoho? Pokud, tak se přihlaste. Jinak budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 39. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a pak nyní upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Nyní mám ale návrh vás ještě jednou odhlásit. Ještě jednou vás odhlašuji. Prosím, abyste se před tímto závěrečným hlasováním znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 27. Přítomno bylo 179 poslanců, pro hlasovalo 107, proti 35. Pořad schůze byl schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP