(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, vládo, paní a pánové. Dovolím si navrhnout postup, který by vedl k tomu, abychom mohli hlasovat řádně podle jednacího řádu. Návrh, který podala paní kolegyně Marie Rusová, je návrhem podle § 93 jednacího řádu, to znamená - vrátit výboru k novému projednání. A zároveň navrhuji, abychom postupovali v druhé větě návrhu paní kolegyně Rusové podle § 63 odst. 3, to znamená - odkázat jinému orgánu sněmovny, tady tedy výboru zahraničnímu.

Myslím, že je lépe, když nemáme žádnou pochybnost o tom, že Česká republika neporuší žádný svůj platný mezinárodněprávní závazek. Teď nezpochybňuji žádnou znaleckou práci advokátních kanceláří nebo právních ústavů. Jenom je potřeba, abychom se vyhnuli zbytečné kolizi, která by mohla nastat.

Navrhuji tedy formálně, aby se postupovalo ve dvou krocích. Nejprve tedy hlasování o vrácení výboru k novému projednání a poté podle § 63 odst. 3 pro výbor zahraniční odkázat jinému orgánu sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane místopředsedo, prosím, abyste ještě svůj návrh doplnil, protože zmíněný paragraf, na který to odkazujete, hovoří také o tom, že součástí tohoto návrhu musí být lhůta, do které určený orgán odkázaný návrh projedná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, omlouvám se. Myslím, že výboru zahraničnímu k projednání postačuje lhůta 30 dnů. Nemám žádný souhlas zahraničního výboru, takže pravděpodobně nemohu postupovat jinak, než navrhnout tuto lhůtu, to znamená třiceti dnů, do kdy se má výbor zahraniční vyjádřit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy, která vystoupením pana ministra byla znovu otevřena. Vidím pana poslance Karla Vymětala, prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající. Jenom bych upřesnil to, co tady pan místopředseda navrhl, poněvadž § 63 má jenom dva odstavce, takže předložený návrh správně je podle § 63 odst. 1 bodu 3. Pak už je to přesné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní konečně mohu uzavřít obecnou rozpravu. Ptám se znovu, zda pan navrhovatel či pan zpravodaj chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Již tomu tak není. Dovolím si tedy navrhnout další postup.

Budeme nejdříve hlasovat o návrhu paní poslankyně Marie Rusové, která navrhla vrátit návrh zákona výboru k novému projednání.

Pokusím se upozornit kolegyně a kolegy, kteří jsou mimo sněmovnu, na to, že budeme hlasovat. (Do jednacího sálu přicházejí někteří poslanci.)

 

Budeme hlasovat o návrhu paní kolegyně Marie Rusové vrátit návrh zákona výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 171 poslanců pro návrh hlasovalo 87, proti 43. Tento návrh byl přijat.

 

Vidím pana poslance Ostrého, který jde kontrolovat výsledky hlasování, takže před druhým hlasováním chvilku počkáme. (Krátké přerušení jednání.)

Zpochybňuje někdo výsledky hlasování? Není tomu tak.

 

Budeme tedy nyní hlasovat o druhém návrhu, který předložil pan místopředseda Vojtěch Filip, který si dovolím zformulovat: "Poslanecká sněmovna předává projednávaný návrh k posouzení zahraničnímu výboru a určuje mu lhůtu 30 dnů." - Nikdo nemá připomínek?

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 171 poslanců pro návrh hlasovali 103, proti 25. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme vrátili projednávaný návrh zákona výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k novému projednání a zároveň jsme požádali zahraniční výbor, aby posoudil projednávaný návrh, a dali jsme mu k tomu lhůtu 30 dnů. Končím tento bod.

 

Kolegyně a kolegové, domnívám se, že bude vhodné v tuto chvíli vyhlásit polední přestávku. Vyhlašuji polední přestávku do 14.15 hodin a upozorňuji členy organizačního výboru, že za 10 minut začne jednání organizačního výboru. Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.46 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP