(10.10 hodin)

Poslanec Stanislav Křeček: Je to hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu pod písmenem A, který byl schválen. (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 468. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 468 z přítomných 167 pro 87, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy pokračovat dalším návrhem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Šeicha, a to E1 a E2, možno hlasovat společně. Hlasujeme o E1 a E2. (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel rovněž doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 469. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 469 z přítomných 167 pro 123, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále doporučuji hlasovat o pozměňovacím návrhu G, to je můj pozměňovací návrh, který upravuje návrh pana poslance Šeicha. (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 470. Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 470 z přítomných 167 pro 106, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Tím se stal nehlasovatelným návrh pana poslance Šeicha pod G3. A přejdeme k pozměňovacím návrhům pana poslance Exnera pod F a budeme nejprve hlasovat o F1. (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 471. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 471 z přítomných 167 pro 34, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Další návrhy pana poslance Exnera, to je F2, nelze o něm hlasovat, protože byl přijat už návrh A1 a A2. Rovněž o F3 nelze hlasovat, bylo přijato A3.

Pokud jde o návrh F4 pana poslance Exnera, tam je variantní hlasování. Nejprve bychom hlasovali o variantě A písm. c), to jsou lhůty, které požaduje usnesení výboru. Navrhuji hlasovat o bodu F4, varianta A. (Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 472. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 472 z přítomných 167 pro 30, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Nyní budeme hlasovat o variantě B. (Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel rovněž nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 473. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 473 z přítomných 167 pro 30, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Jelikož nebyla přijata ani jedna varianta, tak je F4 nehlasovatelný, proto je také nehlasovatelný F5, který je s ním v rozporu.

Další návrhy F6, F7 a F8 jsou nehlasovatelné, jelikož byly přijaty ve znění pozměňovacích návrhů A5, A6 a A7. Jelikož nebyly přijaty žádné legislativně technické ani jiné návrhy, domnívám se, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Děkuji vám. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Není námitka. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Svobody, Vladimíra Laštůvky, Libora Roučka a Jaroslava Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 337, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 474. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 474 z přítomných 167 pro 93, proti 17. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji a panu navrhovateli. Končím projednávání bodu 126.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je bod číslo 127, kterým je

 

127.
Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška,
Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové
a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 418/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Vidím, že na svém místě již sedí zpravodaj, kterým je opět pan poslanec Stanislav Křeček. Informuji vás o tom, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 418/6.

Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer. Prosím, má slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, chci vás poprosit o laskavou pozornost k mému vystoupení.

Na půdě této Poslanecké sněmovny velmi často svádíme tvrdé, nekompromisní politické souboje o konkrétní podobu toho či onoho zákona, politické souboje na základě našich politických preferencí, co považujeme za důležité a za nedůležité, a podle toho, jakým způsobem je tato Poslanecká sněmovna rozčleněna na vládní koalici a opozici, také většina těchto soubojů dopadá. Nicméně jsou zde právní normy, kde by ono dělení na vládu a opozici existovat nemělo, resp. mělo by být co možná nejvíce minimalizováno.

Podle mého názoru je takovouto normou právě jednací řád Poslanecké sněmovny, který upravuje pravidla našeho jednání, a je to tedy norma, která by neměla být výhodná pouze pro jednu část Poslanecké sněmovny a nevýhodná pro druhou, zbývající část, neboť ta část sněmovny, která je svého času ve výhodě, se po následujících volbách může ocitnout opět v nevýhodě. Proto by úprava jednacího řádu jako procesního předpisu pro jednání Poslanecké sněmovny měla být neutrální, vyvážená tak, aby nikdo v této sněmovně nemohl říci, že slouží zrovna té části sněmovny, která disponuje většinou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP