(14.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Než se stane, že se zklidníme, tak bych vám ráda řekla dvě spíše technické zprávy. První je, že pan poslanec Kalousek - toto je pro protokol - má náhradní kartu č. 20. A druhou zprávou, která vás jistě bude všechny zajímat, je to, že v době polední pauzy, jak jsem byla informována technikou, proběhla doslova hloubková revize hlasovacího zařízení. Za chvíli dostanu písemnou zprávu o této revizi. Nicméně ústně mi bylo sděleno, že tato revize neshledala žádné - ani sebemenší - závady na hlasovacím zařízení v průběhu dnešního dne. Věřím, že vás tato zpráva potěší a uklidní do dalšího průběhu našeho jednání.

Nyní již uděluji slovo panu zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ve smyslu tisku č. 216/4 a dvou přednesených legislativně technických návrhů navrhuji tuto proceduru. Prvně bychom hlasovali o zpětvzetí návrhu pana poslance Petra Nečase G1, G2, potom bychom hlasovali o C2, následovalo by B3, potom C1. Jako páté hlasování by byly současně B1, B2, C3, neboť spolu souvisí, další hlasování by byla legislativně technická úprava pana poslance Petra Nečase, kterou také přednesl. Potom by bylo hlasování o rozpočtovém výboru A1 až A9 jako celek. Potom by byla teorie, kdyby neprošel, že by se hlasovalo o E1, E3. Pokud by prošly, byly by nehlasovatelné. A pokud by bylo schváleno E1, tak by bylo nehlasovatelné H1. Jako další hlasování by byla legislativně technická úprava, kterou přednesl pan kolega Vidím. Pak by se hlasovalo o D1 a v případě neschválení E1 o H1. Další hlasování by bylo F1 až F4 dohromady - je třeba hlasovat najednou, neboť to spolu souvisí. Následovalo by hlasování o celém zákonu. Pokud by byl přijat, bylo by hlasováno o doprovodném usnesení, které jste dostali písemně na lavici dneska. To je celé.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji panu zpravodaji za návrh procedury, podle níž budeme postupovat. Zeptám se nyní, zda je námitka proti tomuto návrhu postupu. Protože žádnou takovou nevidím, myslím, že bude rozumné, když si tuto proceduru odhlasujeme a učiníme tak v hlasování s pořadovým číslem...

Omlouvám se, ale vidím zvednutou ruku pana poslance Gongola, který pravděpodobně bude mít připomínku k navržené proceduře hlasování, a proto mu uděluji slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Jenom si chci zopakovat, jestli jsem to nepřeslechl, hlasování o bodu E - v celku? (Zpravodaj: V celku.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Upřesněte prosím, pane zpravodaji, aby všem bylo jasné.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Ano, takto to bylo předneseno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, čili není zde žádný problém.

 

Můžeme tedy schválit proceduru a učiníme tak v hlasování s pořadovým číslem 201, které zahajuji. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 201 z přítomných 172 pro se vyslovilo 160, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat, a proto můžeme podle této procedury nyní postupovat.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste předkládal jednotlivá hlasování, a zároveň prosím vás i pana navrhovatele o stanoviska k jednotlivým návrhům.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Ano, děkuji, paní předsedající. Prvně budeme hlasovat o zpětvzetí návrhu G1, G2. (Stanovisko zpravodaje: doporučuje. Stanovisko navrhovatele: souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Jenom upozorním, že pan poslanec Vidím má hlasovací kartu č. 22.

Zahajuji toto hlasování, které má pořadové číslo 202, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti vznesenému návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 202. Z přítomných 176 pro bylo 142, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní budeme hlasovat o návrhu C2. (Stanovisko zpravodaje: doporučuje. Stanovisko navrhovatele: souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Budeme tedy hlasovat v hlasování pořadové číslo 203, které zahajuji, a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 203 z přítomných 179 pro bylo 130, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Dále budeme hlasovat o bodu B3 usnesení výboru pro veřejnou správu atd. (Stanovisko zpravodaje: nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele: nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 204, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 204 z přítomných 181 pro se vyslovilo 52, proti bylo 124. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní budeme hlasovat o C1. (Stanovisko zpravodaje: doporučuje. Stanovisko navrhovatele: souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme o tomto návrhu hlasováním pořadové číslo 205. Zahajuji toto hlasování. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 205 z přítomných 183 pro se vyslovilo 118, proti bylo 54. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní budeme hlasovat společně B1, B2 a C3, neboť spolu souvisejí. (Stanovisko zpravodaje: doporučuje. Stanovisko navrhovatele: souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 206, které jsem zahájila. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 206 skončilo. Z přítomných 183 pro se vyslovilo 125, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní budeme hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou přednesl pan poslanec Nečas. (Stanovisko zpravodaje: doporučuje. Stanovisko navrhovatele: souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 207. Zahájila jsem toto hlasování. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 207. Z přítomných 183 pro bylo 183, proti nikdo. Návrh sto procenty přítomných poslanců byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní budeme hlasovat o A1 až A9 jako celku, neboť to spolu souvisí, je to pozměňující návrh rozpočtového výboru. (Stanovisko zpravodaje: doporučuje. Stanovisko navrhovatele: souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, dvojitý souhlas. Rozhodneme v hlasování pořadovým číslem 208. Zahájila jsem toto hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo hlasuje proti?

Hlasování s pořadovým číslem 208. Z přítomných 183 pro bylo 159, proti 13. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP