(17.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme rozhodovat o dalším návrhu, který byl předložen. Je to návrh na zkrácení lhůty k projednání o 55 dnů - říkám to správně pane zpravodaji? - tedy na 5 dnů, který předložil pan kolega Pavel Hojda.

 

Zahajuji hlasování číslo 81 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 81 pro 105, proti 55, návrh byl přijat. Projednávání tohoto návrhu zákona bylo zkráceno ve lhůtě o 55 dnů, tedy na 5 dnů.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Podle rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny je návrh na přikázání hospodářskému výboru.

 

Ptám se tedy v hlasování číslo 82, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 82 pro 151, proti 2. Návrh byl přijat. Návrh zákona byl přikázán hospodářskému výboru.

 

Ještě se hlásí pan navrhovatel.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane místopředsedo, dovolte mi po takto proběhlém projednání tisku č. 91, abych procedurálně navrhl zařazení dvou bodů, a to zařazení tisku 91 ve druhém čtení na konec druhých čtení a jako další bod zařazení třetího čtení na konec třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slyšeli jste procedurální návrh našeho pana kolegy Sehoře.

Žádám sněmovnu o klid.

Budeme hlasovat v proceduře o tom, jestli zařadíme nový bod druhé a třetí čtení tohoto návrhu, kterým se mění zákon o silniční dopravě, a to ve druhém čtení na konec druhých čtení a ve třetím čtení na konec třetích čtení. Budeme o tom hlasovat najednou.

 

V hlasování pořadové číslo 83, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro takový návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 83 jsme zařadili ve druhém a třetím čtení zákon o silniční dopravě do pořadu naší schůze.

 

Můžeme pokračovat v projednávání. Hlásí se pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Milan Urban. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych v tuto chvíli jménem klubu sociální demokracie požádal o přestávku na poradu klubu, a to do 18.30 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vzhledem k textu jednacího řádu vyhlásím přestávku na poradu klubu do 18.30 hodin. Zároveň se poradím s předsedy jednotlivých klubů, zda v 18.30 budeme pokračovat. Prosím o jednu minutu strpení. Žádám předsedy klubů, aby mi sdělili, zda chtějí pokračovat v 18.30.

Vyhlašuji přestávku na poradu klubu ČSSD a zároveň končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se v pátek v 9 hodin ráno a budeme pokračovat pevně zařazenými body a dále bodem č. 25 a následujícími podle pořadu schůze.

Děkuji vám a přeji vám příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP