(11.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Tím také bychom tento návrh dali jako bod č. 2 na čtvrtek odpoledne - bylo by to tedy třetí čtení.

Dále se hlásí pan předseda klubu KDU-ČSL Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Já bych si dovolil do tohoto bloku procedurálních návrhů -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Toto není blok procedurálních návrhů.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Ale přesto bych si dovolil přednést, pane předsedající, procedurální návrh další, který sleduje rychlost našeho jednání.

Chtěl bych připomenout, že se vší pravděpodobností bychom se dnes už měli věnovat smlouvám, a tudíž také smlouvě Česká republika - Svatý stolec, přičemž dnešního dne je ministr zahraničních věcí na návštěvě Irska. Proto ctěnou sněmovnu žádám, abychom přeřadili tento bod na úterý 15. 10. jako první bod našeho jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dále hovoří pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěl bych doporučit, abychom nezařazovali třetí čtení pevně, protože to je záležitost riskantní, poněvadž pokud nebudou pozměňovací návrhy, pak může následovat třetí čtení hned po druhém čtení. Naopak budou-li pozměňovací návrhy, tak je tu 24hodinová lhůta k projednání. Domnívám se tedy, že třetí čtení by měla probíhat tak, jak budou probíhat druhá čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, to je možné, je to váš názor, nicméně je tu názor jiných poslanců, aby třetí čtení byla pevně zařazena. Rozhodneme o tom hlasováním bez dalších diskusí.

V tuto chvíli tedy, dámy a pánové, tak jak šly jednotlivé návrhy, dám o nich hlasovat.

 

Jako první vystoupil pan poslanec Miloslav Výborný, který dal návrh, aby druhé čtení zákona o referendu bylo zařazeno jako třetí bod ve středu.

Rozhodneme o tom hlasováním pořadové číslo 85, které zahajuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že hlasování skončilo výsledkem, že pro se vyslovilo 141 poslanců, proti 20.

 

Tentýž zákon pan poslanec Výborný navrhuje k projednání ve třetím čtení jako první bod čtvrtečního odpoledne.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 86, které zahajuji. Kdo souhlasí? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování skončilo výsledkem 118 pro, 17 poslanců se vyslovilo proti. I tento návrh tedy byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat zařazením druhého a třetího čtení kompetenčního zákona, který jsme před chvilkou projednávali.

 

Bylo navrženo, aby druhé čtení tohoto návrhu zákona proběhlo příští středu jako bod č. 4.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 87 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 se pro vyslovilo 126 poslanců, 9 bylo proti. I tento návrh byl tedy přijat.

 

Nyní návrh na zařazení třetího čtení tohoto návrhu zákona, který zněl na čtvrtek odpoledne jako druhý bod.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 88, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že výsledkem hlasování je 127 pro, 13 proti. I tento návrh tedy byl přijat.

 

Pan poslanec Talíř po odůvodnění navrhl, aby bod č. 33 byl zařazen jako první bod úterního jednání.

Rozhodneme o tom hlasováním pořadové číslo 89, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 bylo pro návrh 104 poslanců, proti návrhu bylo 46 poslanců. Tento návrh tedy byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali nejen s kompetenčním zákonem, ale také s návrhy na zařazení dalších bodů, a můžeme tedy přistoupit k projednání dalšího bodu…

Prosím kolegy a kolegyně, aby setrvali na svých místech, poněvadž bezprostředně po sdělení dalšího bodu pořadu budou následovat dvě hlasování, a proto bych vás, vážené dámy a pánové, prosil o setrvání v jednací síni. Až mě necháte dokončit úvod, zjistíte, o čem budeme hlasovat.

 

Takže dalším bodem je bod číslo

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.,
zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb.
/sněmovní tisk 60/ - prvé čtení

 

V tuto chvíli bych vás rád požádal, abychom hlasovali o souhlasu s přítomností předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů pana Karla Neuwirta při projednávání tohoto sněmovního tisku.

 

Rozhodneme o tom hlasováním pořadové číslo 90, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 90 se pro vyslovilo 149, proti 7.

 

V dalším hlasování rozhodneme o návrhu, aby pan předseda Karel Neuwirt mohl před touto sněmovnou vystoupit.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 91 a ptám se, kdo souhlasí. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 91 se vyslovilo pro 139 poslanců, proti 7, návrh tedy byl přijat.

 

Vítám tedy mezi námi pana předsedu Karla Neuwirta.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP