(15.50 hodin)

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Chtěl bych při této příležitosti říci, že vzhledem k rozsáhlosti tohoto zákona, aby bylo umožněno výboru tento návrh projednat, měli bychom zkrátit dobu na šest dnů, s čímž jako předkladatel souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Končím obecnou rozpravu. Chce v závěrečném slově vystoupit pan ministr nebo pan zpravodaj? Ani jeden z nich nechce vystoupit. Proto přistoupíme k hlasování o návrzích, které v průběhu obecné rozpravy zazněly.

Zeptám se nejprve paní poslankyně Boháčkové, která přednesla návrh na zkrácení lhůty k projednávání o šest dnů, aby upřesnila svůj návrh.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Omlouvám se - na šest dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Máme před sebou hlasování o návrhu, který znamená zkrácení projednávání předloženého návrhu na šest dnů v příslušném výboru, o kterém rozhodneme v následujícím hlasování. Vidím vaše upozornění k tomu, abych vás odhlásila, což činím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Pro čistší proceduru bude možná vhodnější, abychom hlasovali nejdříve o přikázání výboru a poté o zkrácení lhůty.

 

Prosím, abychom nyní v hlasování číslo 67 hlasovali o tom, kdo souhlasí, aby byl návrh přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 67 skončilo. Z přítomných 152 poslankyň a poslanců pro hlasovalo 151, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přistupujeme nyní k dalšímu hlasování a tím je návrh na zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu v právě schváleném výboru na šest dnů.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 68, které zahajuji. Táži, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 68 bylo přítomno 160 poslanců a poslankyň, pro hlasovalo 112, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a lhůta pro jeho projednání v tomto výboru byla zkrácena na šest dnů. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministru Škromachovi, děkuji panu zpravodaji.

Vidím, že se ještě o slovo hlásí pan ministr Škromach. Uděluji mu ho.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vzhledem k tomu, jak bylo odhlasováno zařazení tohoto tisku na program ještě této schůze sněmovny, mám ještě návrh na zařazení druhého a třetího čtení sněmovního tisku 67, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Přesně jsem vám, pane ministře, nerozuměla. Jedná se o váš návrh, kdy chcete zařadit tento bod projednávání ještě na tuto schůzi. Prosím, abyste přesně uvedl, kterým bodem našeho pořadu se tento návrh má stát.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Měl by to být poslední bod druhých a poslední bod třetích čtení programu této schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Chápu to jako návrh na zařazení tohoto bodu na závěr druhých a třetích čtení. O tomto procedurálním návrhu rozhodneme bez rozpravy. Svolám ještě do jednacího sálu ty, kteří se chtějí zúčastnit tohoto procedurálního hlasování.

 

Rozhodneme o zařazení tohoto bodu v hlasování s pořadovým číslem 69. Toto hlasování zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 69 z přítomných 163 pro se vyslovilo 113, proti 8. Návrh byl přijat a tento bod byl zařazen na pořad naší schůze.

 

O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Urban: Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Dovolte, abych nyní požádal o 15minutovou přestávku na poradu klubu sociální demokracie.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Sejdeme se tedy v 16.17 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.02 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP