(18.20 hodin)
(pokračuje Brožík)

Dostáváme se k poslednímu bodu volebního bloku a tím je

 

134.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

 

Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Vidím: V tomto orgánu, tedy v Dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury, je dlouhodobě neobsazeno místo jednoho člena. Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi od poslaneckých klubů následující návrhy: Jiří Havlíček - KDU-ČSL, Pavel Hojda - KSČM, Libor Ježek - ODS, František Vnouček - ČSSD. Návrhy byly zaslány 12. března na vědomí všem poslaneckým klubům.

Jedná se o volbu jednoho člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury na čtyřleté funkční období, které zvolenému započne dnem zvolení.

Způsob volby zvláštní zákon opět nestanoví a volební komise opět navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Poprosím, pane předsedající, znovu o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, končím rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu na tajné hlasování.

Táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 528 z přítomných 148 poslanců hlasovalo pro 104, proti byli dva. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy jednání Poslanecké sněmovny k uskutečnění tajných voleb.

 

Poslanec Jan Vidím: Chtěl bych vás požádat, pane předsedající, abyste vyhlásil lhůtu pro vydávání hlasovacích lístků do 18.45 hodin. Zároveň žádám všechny členy volební komise, aby se zúčastnili práce volební komise. Lhůta pro vydávání hlasovacích lístků je do 18.45 hodin.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Hlasovací lístky budou vydávány ihned po přerušení schůze od 18.21 a budou vydávány do 18.45.

Končím dnešní jednací den. Sejdeme se zítra v 9 hodin a budeme pokračovat přerušeným bodem číslo 115 - závěrečné hlasování bodu k návrhu kolegyně Dundáčkové, Pavla Němce a dalších. Poté máme pevně stanovený bod "návrh Komise pro cenné papíry", který předkládá pan ministr Rusnok, ale ten je stanoven až po obědě jako první bod ve 14 hodin. Celé dopoledne budeme tedy pokračovat v projednávání třetích čtení návrhů zákonů tak, jak jsou připraveny - jde o body č. 118, 119, 122, 123, 124, 125 a 126.

Mimo jiné mám pocit, že jsme ráno odsouhlasili, že jako první bod dopoledne začneme Zprávou o měnovém vývoji za první pololetí roku 2001, kterého se zúčastní i guvernér ČOB pan Zdeněk Tůma. Po bodu 115 budeme tedy pokračovat zprávou o měnovém vývoji a poté všechna třetí čtení, která jsou připravena k hlasování.

Přeji vám krásný večer a dobrou noc a zítra v 9 hodin na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP