(16.20 hodin)

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh pana poslance Ambrozka E2. (Stanovisko zpravodajky záporné, stanovisko navrhovatelky rovněž záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 328 z přítomných 162 poslanců pro 11, proti 145. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další komplexní pozměňovací návrh legislativně technických změn paní poslankyně Stránské - F jako celek, jak bylo navrženo v návrhu na proceduru. (Stanovisko zpravodajky kladné, stanovisko navrhovatelky kladné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: F1 až F9 včetně legislativně technických úprav, které přednesla paní kolegyně ve třetím čtení. Stanoviska jsou kladná.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 329 z přítomných 164 poslanců pro 145, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Domnívám se, že byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a lze hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zdeňky Stránské a dalších na vydání zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 948, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 330 z přítomných 166 poslanců pro 130, proti 4. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní navrhovatelce i paní zpravodajce. Končím projednávání bodu 140 a tím končím i projednávání bloku třetích čtení. Tak jak jsme si odsouhlasili, že třetí čtení ve čtvrtek budou probíhat od 14 do 16 hodin, jsme tuto dobu překročili o 25 minut.

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, protože jsme nestačili dodělat třetí čtení, tak po konzultaci nebo aspoň po informaci všem předsedům klubů navrhuji, abychom zařadili ta třetí čtení, která jsou připravena, na zítřek ráno od 9 nejdéle do 12 hodin s tím, že by se posunuly ty body, které jsou pevně zařazeny. Byla by to třetí čtení bodu 141 až 146, která byla již dnes, a bodu 163.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ráno od 9 hodin nebo po pevně zařazených bodech?

 

Poslanec Marek Benda: Od 9 hodin s tím, že by se pevně zařazené body posunuly za to, protože ty myslím nejsou v takové konfliktnosti.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane kolego, já bych i z tohoto důvodu, kdy se jedná o pevně zařazené body v druhém čtení, které potřebujeme projednat, tak aby mohly být splněny i časové podmínky - jsou čtyři pevně zařazené body ve druhém čtení: zákon pana ministra Rusnoka, pana ministra Grosse a dva zákony pana ministra Bureše ve druhém čtení. Poté bych zařadil tedy třetí čtení, řekněme do 13 hodin, do polední přestávky. Je možné modifikovat váš návrh?

To znamená, že Poslanecká sněmovna zařazuje na zítřejší dopoledne další třetí čtení - body 141, 142, 143, 144, 145, 146 a 163 do projednání do polední přestávky dne 8. února po pevně stanovených bodech druhého čtení.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 331 z přítomných 164 poslanců pro 115, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Nyní se tedy vrátíme ke schválenému pořadu a budeme pokračovat projednáváním prvých čtení. Jako první je bod

 

84.
Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Pavla Severy, Tomáše Kladívka, Miloše Titze,
Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1179/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1179/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si před vás předstoupit jménem navrhovatelů, kteří jsou podepsáni pod návrhem novely zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., pod tiskem 1179. Domnívám se, že všichni máte před sebou tento tisk a prostudovali jste si i důvodovou zprávu. Nebudu tady citovat z této důvodové zprávy, pouze doplním k této důvodové zprávě několik slov, kterými bych chtěl dokumentovat, jak byla připravována tato novela.

Musím konstatovat, že tato novela byla před podáním diskutována ve výboru pro obranu a bezpečnost, a musím také podotknout, že novela je jakýmsi kompromisem možného, co bylo možno přijmout v souladu mezi požadavky obecních policistů, mezi názorem poslanců, a také se zde promítlo vyjádření Policie ČR. Tento kompilát je skutečně tím, na čem jsme se shodli s Policií ČR a na čem se shodli poslanci, kteří tuto novelu připravovali.

Tato novela reaguje na určité změny v zákonech a na určitou praxi v práci obecní policie. Domnívám se, že pokud bude tato novela přijata, tak v mnohém usnadní a zlepší práci obecních policistů. Mohl bych zde hovořit o mnoha důvodech, proč tuto novelu chceme přijmout ještě v tomto volebním období, ale domnívám se, že je zbytečné vás zdržovat, neboť máte před sebou důvodovou zprávu a tisk, o kterém zde hovořím, 1179.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane kolego. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme před sebou tisk 1179, návrh poslanců Ivany Hanačíkové a dalších, kteří navrhují zásadní změny zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů. Stanovisko vlády, které jsme dostali v tisku 1179/1, je nesouhlasné.

Ve stanovisku vlády bych si dovolil ocitovat podle mě zásadní odstavec, ve kterém se hovoří, proč bychom neměli tento zákon propustit k dalšímu projednávání, tzn. do druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP