(Jednání opět zahájeno ve 14.23 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás poprosit, abyste se posadili, abychom mohli začít jednat. Máme před sebou třetí čtení a mám pocit, že je nás tady na třetí čtení velmi málo.

Už podruhé zvoním a prosím vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Zahajuji odpolední část našeho jednání. Stanovili jsme si, že se budeme až do 16 hodin věnovat návrhům zákonů ve třetím čtení. Jsou to body 134, 136, 125 až 129, 131 až 133. Teprve pak se můžeme dostat k dalším věcem. Vím, že pan poslanec Severa má přerušený bod, vím, že byly rozdány přednesené návrhy usnesení. Chtěl bych však - po včerejší dohodě - do 16 hodin udělat ta dlouho avizovaná třetí čtení a pak můžeme udělat ten váš bod. Pak se dostaneme k prvním čtením.

 

První bodem je

 

134.
Vládní návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků
a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1092/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra Fišera, aby se posadil ke stolku zpravodajů, stejně tak ministra Kužvarta a paní poslankyni Talmanovou.

Ve druhém čtení nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy. Otevírám formální rozpravu ke třetímu čtení. Do této rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím.

Stále mám pocit, že je nás zde málo, pouze 80 přihlášených.

Přeje si někdo pronášet závěrečná slova? Nebo není o čem, když nejsou pozměňovací návrhy? (Nikdo si závěrečné slovo nepřál.)

Prosím, abyste se zaregistrovali. Překročili jsme magickou číslici 100, takže můžeme přikročit k hlasování.

 

Sněmovna vyslovuje souhlas s… atd. podle sněmovního tisku 1092.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 142 poslanců hlasovalo 135 pro, nikdo nehlasoval proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dalším bodem je

 

136.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1055/ - třetí čtení

 

Prosím pana místopředsedu Špidlu a paní zpravodajku Müllerovou, aby se posadili ke stolku zpravodajů. Ani v tomto případě nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy ve druhém čtení.

Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Táži se, zda chce někdo pronést závěrečná slova. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zákon, o kterém budeme rozhodovat, je velmi významnou změnou našeho sociálního systému a je založen na základě úvahy, že není správné, aby ve společnosti, která demograficky stárne, mít děti bylo sociálním rizikem. Tento zákon jistě situaci zcela nezmění, ale je schopen sociální riziko, které musejí podstoupit naši mladí rodiče, o něco snížit.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Přeje si vystoupit paní zpravodajka? Nepřeje.

Přikročíme k hlasování. Doufám, že jsou všichni připraveni hlasovat o předneseném návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1055."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 152 z přítomných 160 poslanců bylo 82 pro, 78 proti. Při kvoru 81 byl návrh přijat.

 

Pro pořádek nechám chvilku pauzu k prohlédnutí si výstupů.

Jsou nějaké námitky? (Žádné námitky nebyly.)

Pan místopředseda vlády Špidla probojoval dětské přídavky pro nejbohatší v naší zemi. Myslím, že je to mimořádný sociální krok vpřed.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP